KIỂM TRA AN NINH HÀNG KHÔNG

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vận dụng được kiến thức cơ bản về bảo đảm an ninh hàng không trong nghề Kiểm tra an ninh hàng không;

+ Tóm tắt được nguyên lý hoạt động của các thiết bị an ninh liên quan trực tiếp đến công tác kiểm tra, soi chiếu an ninh hàng không;

+ Giải thích được quy trình hiệu chỉnh và vận hành, khai thác an toàn máy X quang, máy phát hiện kim loại, máy phát hiện chất nổ, máy bộ đàm và một số máy soi chiếu đặc biệt khác theo cấp độ an ninh;

+ Phân tích được hệ thống quy trình kỹ thuật kiểm tra hành khách, hành lý, hàng hóa bằng trực quan và bằng thiết bị an ninh hàng không để phát huy hiệu quả nhận biết được vũ khí, vật nguy hiểm hay vật cấm không được phép vận chuyển bằng đường hàng không;

+ Phân tích được diễn biến tâm lý hành khách qua kiểm tra, soi chiếu an ninh theo cấp độ an ninh;

+ Giải thích được quy định pháp lý về xử lý vũ khí, vật nguy hiểm cấm vận chuyển bằng đường hàng không theo cấp độ an ninh;

+ Phân tích được công tác kiểm tra và xử lý an toàn điện; an toàn bức xạ trong khi thực hiện nhiệm vụ.

2- Kỹ năng nghề nghiệp: 

+ Tổng hợp được phương thức thủ đoạn cất giấu vũ khí và thiết bị phá hoại trên người và trong đồ vật;

+ Bố trí được hệ thống thiết bị an ninh và con người để nhận biết hiệu quả giấy tờ giả, vật cấm, vật nguy hiểm, vũ khí và các vật nghi vấn có trên người và đồ vật theo cấp độ an ninh;

+ Kiểm tra, hiệu chỉnh và vận hành, khai thác hiệu quả và an toàn được máy xquang, máy phát hiện kim loại, máy phát hiện chất nổ, máy bộ đàm và một số máy soi chiếu đặc biệt khác theo cấp độ an ninh;

+ Thành thạo các kỹ năng kiểm tra, soi chiếu và trực quan đối với người và đồ vật;

+ Đọc hiểu được tài liệu an ninh chuyên ngành bằng tiếng Anh;

+ Nhận biết được và xử lý an toàn được vũ khí, vật nguy hiểm hay vật cấm không được phép vận chuyển bằng đường hàng không;

+ Kiểm tra và xử lý được an toàn điện; an toàn bức xạ trong khi thực hiện nhiệm vụ;

+ Thực hiện được thủ tục lập một biên bản vi phạm an ninh, viết được báo cáo sự việc và ghi được sổ nhật trình tại điểm kiểm tra, soi chiếu;

+ Hoàn thiện được một hồ sơ vụ việc an ninh.

3- Cơ hội việc làm:

Sau tốt nghiệp có đủ trình độ và năng lực làm việc ở các vị trí trong nghề Kiểm tra an ninh hàng không. Có đủ trình độ và năng lực làm việc tại các doanh nhiệp có nghề kiểm tra, soi chiếu; các doanh nghiệp bảo vệ; lực lượng bảo vệ cơ quan xí nghiệp, nhà hàng, khách sạn. Sau thời gian công tác thực tế có thể thực hiện được công tác quản lý tổ, đội an ninh.

4- Các môn học chính

– Khái quát hàng không dân dụng

– Luật hàng không

– Phòng chống khủng bố

– Công tác an ninh hàng không

– Tâm lý học đại cương

– Dịch vụ không lưu

– Cảng hàng không, sân bay

– Tàu bay

– Vận chuyển hàng không

– Hàng hóa nguy hiểm

– Tội phạm học

– Bảo vệ hiện trường

– Kỹ năng giao tiếp và ứng xử

– Kỹ năng soạn thảo văn bản

– Tâm lý tội phạm

– Yếu tố con người trong an ninh soi chiếu

– Pháp luật về an ninh, trật tự

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Võ tự vệ

– Thiết bị kiểm tra soi chiếu

– Vũ khí và thiết bị phá hoại

– Kiểm tra, soi chiếu hành lý, hàng hoá bằng máy phát hiện chất nổ

– Kiểm tra, soi chiếu hành khách bằng máy phát hiện kim loại

– Kiểm tra, soi chiếu hành lý, hàng hoá bằng máy X quang

– Kiểm tra trực quan hành khách

– Kiểm tra trực quan hành lý, hàng hóa

– Phát hiện giấy tờ giả

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nắm vững các kiến thức cơ bản về bảo đảm an ninh hàng không;

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị an ninh liên quan trực tiếp đến công tác kiểm tra, soi chiếu an ninh hàng không;

+ Trình bày được quy trình vận hành máy X quang, máy phát hiện kim loại, máy phát hiện chất nổ, máy bộ đàm hiện đang khai thác tại Việt Nam;

+ Trình bày được quy trình khai thác máy X quang, máy phát hiện kim loại, máy phát hiện chất nổ, máy bộ đàm hiện đang khai thác tại Việt Nam;

+ Phân tích được kết quả đưa ra từ thiết bị an ninh để nhận biết được vũ khí, vật nguy hiểm hay vật cấm không được phép vận chuyển bằng đường hàng không;

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật kiểm tra người và đồ vật bằng trực quan để tìm ra vũ khí, vật nguy hiểm hay vật cấm không được phép vận chuyển bằng đường hàng không;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Nhận biết được vật cấm, vật nguy hiểm, vũ khí và các vật nghi vấn có trên hành khách và trong hành lý, hàng hóa khi qua điểm kiểm tra soi chiếu;

+ Phân biệt được phương thức thủ đoạn cất giấu vũ khí và thiết bị phá hoại trên hành khách và trong hành lý, hàng hóa;

+ Nhận biết được giấy tờ giả được sử dụng qua điểm kiểm tra soi chiếu;

+ Xử lý được các dấu nghi vấn liên quan đến giấy tờ giả tại điểm kiểm tra, soi chiếu theo cấp độ an ninh;

+ Xử lý được các dấu nghi vấn liên quan đến vũ khí, vật nguy hiểm, vật cấm tại điểm kiểm tra, soi chiếu theo cấp độ an ninh;

+ Vận hành, khai thác được các máy X quang, máy phát hiện kim loại, máy phát hiện chất nổ, máy bộ đàm theo cấp độ an ninh;

+ Thực hiện đúng kỹ thuật kiểm tra trên hành khách và trong hành lý, hàng hóa bằng trực quan theo cấp độ an ninh;

+ Kiểm tra được an toàn điện;

+ Viết được báo cáo sự việc;

+ Ghi được sổ nhật trình tại điểm kiểm tra, soi chiếu.

3- Cơ hội việc làm:

Sau tốt nghiệp học sinh có đủ trình độ và năng lực làm việc ở các vị trí trong nghề Kiểm tra an ninh hàng không. Có đủ trình độ và năng lực làm việc tại các doanh nhiệp có nghề kiểm tra, soi chiếu, các doanh nghiệp bảo vệ, lực lượng bảo vệ cơ quan xí nghiệp, nhà hàng, khách sạn.

4- Các môn học chính

– Khái quát hàng không dân dụng

– Luật hàng không

– Đe dọa an ninh hàng không

– Công tác an ninh hàng không

– Dịch vụ không lưu

– Cảng hàng không, sân bay

– Vận chuyển hàng không

– Hàng hóa nguy hiểm

– Tâm lý tội phạm

– Khẩn nguy an ninh

– Cứu hỏa – cứu nạn

– Bảo vệ hiện trường

– Kỹ năng soạn thảo văn bản

– Kỹ năng giao tiếp và ứng xử

– Thiết bị kiểm tra soi chiếu

– Vũ khí và thiết bị phá hoại

– Pháp luật về an ninh trật tự

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Võ tự vệ

– Kiểm tra, soi chiếu hành lý, hàng hóa bằng máy phát hiện chất nổ

– Kiểm tra, soi chiếu hành khách bằng máy phát hiện kim loại

– Kiểm tra, soi chiếu hành lý, hàng hóa bằng máy xquang

– Kiểm tra trực quan hành khách

– Kiểm tra trực quan hành lý, hàng hóa

– Phát hiện giấy tờ giả

– Thực tập cơ sở