KỸ THUẬT DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+  Nắm vững được kiến thức về kỹ thuật điện tử, kỹ thuật Vi xử lý – Vi điều khiển, tin học chuyên ngành;

+ Tóm tắt được nguyên lý hoạt động của các thiết bị dẫn đường VOR, DME, ILS hiện nay trong ngành Hàng không;

+ Giải thích được các quy trình vận hành trang thiết bị dẫn đường VOR, DME; ILS;

+ Phân tích được nguyên nhân các hỏng hóc;

+ Xử lý được các hỏng hóc và sự cố;

+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra kỹ thuật định kỳ;

+ Tóm tắt được công tác kiểm tra bảo dưỡng thiết bị dẫn đường VOR, DME; ILS định kỳ theo tháng, quý và nửa năm, một năm;

+ Hiểu được tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;

+ Vận dụng được kiến thức tin học trong công tác xây dựng kế hoạch, bảo trì, sửa chữa và quản lý kỹ thuật;

+ Ngăn ngừa được các sự cố về an toàn điện có thể xảy ra trong khi thực hiện nhiệm vụ;

+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề;

+ Kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Phân tích được các sơ đồ nguyên lý của các mạch điện, mạch điện tử;

+ Phân loại đúng chủng loại linh kiện, vật tư, phụ kiện kỹ thuật;

+ Kiểm tra được các loại linh kiện điện tử và mạch điện;

+ Chẩn đoán được các hỏng hóc, sự cố;

+ Sử dụng thành thạo đươc các thiết bị đo để kiểm tra, hiệu chỉnh tham số kỹ thuật;

+ Thiết kế và thi công thành thạo các mạch in;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng;

+ Thực hiện được các quy trình vận hành trang thiết bị dẫn đường VOR, DME, ILS;

+ Thực hiện thành thạo công tác kiểm tra bảo dưỡng thiết bị VOR, DME, ILS định kỳ theo tháng, quý và nửa năm và một năm;

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị đo để kiểm tra, hiệu chỉnh tham số kỹ thuật;

+ Tổ chức thực hiện các công việc theo nhóm;

+ Xử lý được tình trạng hỏng hóc thiết bị VOR, DME, ILS;

+ Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;

+ Ghi chép được nhật ký lắp đặt, nhật ký vận hành.

3-  Cơ hội việc làm:

Sau tốt nghiệp có đủ trình độ và năng lực làm việc ở các vị trí trong ngành kỹ thuật dẫn đường hàng không và các lĩnh vực có liên quan đến điện tử; Có đủ trình độ và năng lực quản lý các doanh nghiệp, cơ sở, trung tâm điện tử – viễn thông.

4- Các môn học chính

– Khái quát hàng không

– Luật hàng không

– An toàn điện

– Toán chuyên đề

– Linh kiện điện tử

– Mạch điện

– Mạch điện tử

– Đo lường điện tử

– Điện tử công suất

– Kỹ thuật xung, số

– Kỹ thuật vi xử lý-vi điều khiển

– Kỹ thuật lập trình

– Xử lý số tín hiệu

– Truyền sóng ăng ten

– Truyền số liệu và mạng

– Thực tập kỹ năng

– Đồ án kỹ thuật cơ sở

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Thiết bị dẫn đường định hướng VOR

– Thiết bị đo cự ly DME

– Thiết bị hường dẫn hạ cất cánh ILS

– Thực tập cơ sở

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+  Nắm vững được kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện tử, kỹ thuật Vi xử lý – Vi điều khiển;

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị dẫn đường VOR, DME, ILS hiện nay trong ngành Hàng không;

+ Trình bày được các quy trình vận hành trang thiết bị dẫn đường VOR, DME, ILS;

+ Nhận biết được tình trạng hỏng hóc;

+ Trình bày được công tác kiểm tra bảo dưỡng định kỳ theo tháng, quý và nửa năm;

+ Đọc hiểu được tài liệu chuyên ngành đơn giản bằng tiếng Anh;

+ Vận dụng được tin học trong công tác văn phòng;

+ Ngăn ngừa được các sự cố về an toàn điện có thể xảy ra trong khi thực hiện nhiệm vụ.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đọc được các sơ đồ nguyên lý của các mạch điện, mạch điện tử;

+ Phân biệt được các loại linh kiện điện tử;

+ Kiểm tra được các loại linh kiện điện tử;

+ Sử dụng đươc các thiết bị đo để kiểm tra, hiệu chỉnh tham số kỹ thuật;

+ Thiết kế và thi công được các mạch in;

+ Sử dụng được các loại đồng hồ đo, dao động ký;

+ Thực hiện được các quy trình vận hành các trang thiết bị dẫn đường VOR, DME;

+ Thực hiện được công tác kiểm tra bảo dưỡng định kỳ thiết bị VOR, DME, ILS tháng, quý, nửa năm;

+ Sử dụng được các loại đồng hồ đo, dao động ký;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng;

+ Phát hiện được tình trạng làm việc của được thiết bị VOR, DME, ILS;

+ Ghi được nhật ký lắp đặt, nhật ký vận hành.

3- Cơ hội việc làm:

Sau tốt nghiệp đủ trình độ và năng lực làm việc ở các vị trí trong ngành kỹ thuật dẫn đường hàng không. Có đủ trình độ và năng lực làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở, trung tâm điện tử – viễn thông.

4- Các môn học chính

– Khái quát hàng không

– Luật hàng không

– An toàn điện

– Linh kiện điện tử

– Mạch điện

– Mạch điện tử

– Đo lường điện tử

– Kỹ thuật xung, số

– Kỹ thuật vi xử lý-vi điều khiển

– Truyền sóng ăng ten

– Truyền số liệu và mạng

– Thực tập kỹ năng nghề

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Thiết bị dẫn đường định hướng VOR

– Thiết bị đo cự ly DME

– Hệ thống hướng dẫn hạ cánh ILS

– Thực tập cơ sở