KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ HẦM LÒ

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

– Phân nhóm được một số phương pháp mở vỉa, hệ thống khai thác thường áp dụng trong khai thác mỏ hầm lò.

– Phân biệt được các vỉa than, trụ vỉa, vách vỉa, các hiện tượng phay phá, đứt gãy, uốn nếp.

– Trình bày được kết cấu một số loại vì chống, vỏ chống, yêu cầu kỹ thuật và phạm vi áp dụng của từng loại vì chống, vỏ chống.

– Trình bày được nguyên lý làm việc, phạm vi áp dụng của một số thiết bị sử dụng trong khai thác mỏ Hầm lò.

– Phân tích được các yếu tố để thành lập biểu đồ tổ chức sản xuất, biểu đồ tổ chức lao động ở các đường lò.

– Phân tích được các yếu tố để thành lập hộ chiếu khoan nổ mìn.

– Trình bày được trình tự chống ở lò chuẩn bị, lò chợ bằng một số loại vì chống thường dùng.

– Lựa chọn hợp lý phương pháp củng cố và sửa chữa ở đường lò chuẩn bị, lò chợ.

– Trình bày được nội dung và điều kiện áp dụng của một số phương pháp điều khiển áp lực mỏ.

– Xác định được các vị trí an toàn về nồng độ khí, tốc độ gió và nhiệt độ trong bảng thông báo hàm lượng khí.

– Giải thích được nguyên nhân, biện pháp đề phòng và khắc phục sự cố trong mỏ khai thác mỏ hầm lò.

– Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc cách sử dụng của các phương tiện cấp cứu mỏ thường dùng.

– Phân tích được các tiêu chuẩn kỹ thuật cho một công trình mỏ.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

– Đọc được sơ đồ hệ thống các đường lò.

– Tháo, lắp đặt được máng cào, máng trượt, đường ray ở các đường lò đúng yêu cầu kỹ thuật.

– Sử dụng được một số thiết bị đào lò, bốc xúc và vận tải trong mỏ Hầm lò.

– Lập được hộ chiếu khoan nổ mìn và phương án xử lý sự cố trong gương lò.

– Củng cố và sửa chữa được các đường lò chuẩn bị, lò chợ.

– Chống xén được ở các đường lò theo đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

– Chống giữ được đường lò chuẩn bị bằng các loại vì chống gỗ, vì chống kim loại, vì chống bê tông đúc sẵn, vì neo, vỏ chống bê tông liền khối theo đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

– Chống giữ được lò chợ bằng các loại vì chống gỗ, vì chống thủy lực đơn, giá thủy lực di động, giá khung thủy lực di động, giàn thủy lực theo đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

– Kiểm tra được tim hướng và căn chỉnh được đường lò theo đúng hướng thiết kế.

– Xử lý được một số sự cố do điều kiện địa chất gây ra.

– Điều kiện được áp dụng mỏ theo đúng phương pháp, đảm bảo an toàn.

– Sử dụng thành thạo các phương tiện an toàn cấp cứu mỏ, xử lý được các tình huống cấp cứu người bị nạn.

– Tổ chức được công việc cho một nhóm làm việc trong điều kiện cụ thể.

3- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Điện mỏ

– Cơ lý thuyết

– Sức bền vật liệu

– Tổ chức sản xuất

– Địa chất mỏ

– Trắc địa mỏ

– Mở vỉa và khai thác

– Công nghệ khai thác

– Phương pháp khai thác quặng

– Kỹ thuật đào lò

– Kỹ thuật an toàn mỏ hầm lò

– Thông gió – Thoát nước

– Thiết bị an toàn cấp cứu mỏ

– Vận hành thiết bị mỏ

– Chống giữ lò chuẩn bị

– Chống giữ lò chợ

– Củng cố lò chuẩn bị

– Củng cố lò chợ

– Khoan nổ mìn

– Thực tập sản xuất