KỸ THUẬT LÀM BÁNH

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nắm vững, thông hiểu và vận dụng được một số kiến thức cơ bản và nâng cao về kỹ thuật chế biến bánh và món ăn tráng miệng Á – Âu;

+ Hiểu và trình bày được quy trình chế biến bánh và món ăn tráng miệng Á – Âu;

+ Hiểu rõ các kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ kỹ thuật làm bánh như: Tổng quan du lịch và khách sạn, Tâm lý khách du lịch, giao tiếp trong kinh doanh, văn hóa ẩm thực, thương phẩm và an toàn thực phẩm, sinh lý dinh dưỡng, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ chế biến món ăn tráng miệng, xây dựng thực đơn…;

+ Nắm được các kiến thức về tổ chức làm việc theo nhóm và một số kiến thức quản lý, quản lý nghiệp vụ kỹ thuật làm bánh cơ bản như: Quản trị tác nghiệp, hạch toán định mức, quản lý chất lượng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, pháp luật kinh tế, marketing du lịch…;

+ Có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất; các kiến thức về tin học và ngoại ngữ.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lựa chọn được nguyên liệu và sử dụng đúng các trang thiết bị, dụng cụ trong chế biến bánh và món ăn tráng miệng Á – Âu;

+ Thực hiện được việc chế biến vỏ bánh Á – Âu;

+ Chế biến được các loại nhân bánh Á – Âu;

+ Chế biến được các loại kem cơ bản;

+ Chế biến được các loại bạt cơ bản;

+ Thực hiện được việc chế biến một số loại bánh và món ăn tráng miệng Á – Âu;

+ Thực hiện thành thạo và đúng quy trình kỹ thuật chế biến bánh và món ăn tráng miệng Á – Âu;

+ Chế biến được một số loại bánh và món ăn tráng miệng Á – Âu ở kỹ thuật tương đối cao;

+ Chế biến được các loại bánh mì phục vụ điểm tâm và tiệc;

+ Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

3- Cơ hội việc làm

– Sau khi học xong chương trình, sinh viên có thể đảm đương được các vị trí từ nhân viên chế biến trực tiếp, tổ trưởng các tổ (Bánh mì, bánh ngọt…) đến các vị trí quan trọng khác trong bếp.

– Có thể làm việc được tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, các khách sạn, Resort đẳng cấp quốc tế.

4- Các môn học chính

– Tổng quan du lịch và khách sạn

– Tin học ứng dụng

– Thống kê kinh doanh

– Thương phẩm và an toàn thực phẩm

– Sinh lý dinh dưỡng

– Văn hóa ẩm thực

– Anh văn chuyên ngành

– Tổng quan bếp bánh

– Kỹ thuật chế biến bánh Á

– Kỹ thuật chế biến bánh Âu

– Kỹ thuật chế biến bánh mì và bánh Âu nâng cao

– Chế biến món ăn tráng miệng

– Quản trị tác nghiệp

– Hạch toán định mức

– Nghiệp vụ nhà hàng

– Thực hành chế biến bánh tại cơ sở

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nắm vững, thông hiểu và vận dụng được một số kiến thức cơ bản và nâng cao về kỹ thuật làm bánh và món ăn tráng miệng Á – Âu;

+ Hiểu và trình bày được quy trình làm bánh và món ăn tráng miệng Á – Âu;

+ Nắm vững các kiến thức bổ trợ cần thiết cho nghề kỹ thuật làm bánh như: quản trị tác nghiệp, sinh lý dinh dưỡng, thương phẩm và an toàn thực phẩm,văn hóa ẩm thực, hạch toán định mức, xây dựng thực đơn, nghiệp vụ chế biến món ăn tráng miệng;

+ Hiểu được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất;

+ Có các kiến thức về tin học và ngoại ngữ.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lựa chọn được nguyên liệu và sử dụng đúng các trang thiết bị, dụng cụ trong làm bánh và món ăn tráng miệng Á – Âu;

+ Chế biến được các loại bạt cơ bản;

+ Chế biến được các loại nhân bánh;

+ Thực hiện được việc chế biến một số loại bánh và món ăn tráng miệng Á – Âu;

+ Thực hiện thành thạo và đúng quy trình kỹ thuật làm bánh và món ăn tráng miệng Á – Âu;

+ Chế biến được một số loại bánh và món ăn tráng miệng Á – Âu ở kỹ thuật tương đối cao.

+ Vận dụng được các kỹ năng cơ bản vào công việc làm bánh tại khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh khác;

+ Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

3- Cơ hội việc làm

– Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể làm việc ở các vị trí: nhân viên chế biến trực tiếp, tổ trưởng các tổ (bánh mỳ, bánh ngọt…), các vị trí quan trọng khác trong bếp bánh.

– Có thể làm việc được tại các khách sạn, nhà hàng, resort hoặc các cơ sở sản xuất khác.

4- Các môn học chính

– Tổng quan du lịch và khách sạn

– Thương phẩm và an toàn thực phẩm

– Sinh lý dinh dưỡng

– Văn hóa ẩm thực

– Anh văn chuyên ngành

– Quản trị tác nghiệp

– Hạch toán định mức

– Tổng quan bếp bánh

– Kỹ thuật chế biến bánh Á

– Kỹ thuật chế biến bánh Âu

– Kỹ thuật chế biến bánh mì

– Chế biến món ăn tráng miệng

– Nghiệp vụ nhà hàng

– Thực hành chế biến bánh tại cơ sở