KỸ THUẬT LÒ HƠI

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về các môn học cơ sở, nhất là môn “Nhiệt kỹ thuật” và ứng dụng của các môn học này trong vận hành, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị lò hơi;

+ Trình bày được các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, công tác bảo hộ lao động trong vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị lò hơi;

+ Giải thích được: cấu tạo, đặc tính kỹ thuật, nguyên lý làm việc các thiết bị nhiệt chính và phụ trong dây chuyền thiết bị lò hơi;

+ Tổ chức được công tác vận hành lò hơi, thực hiện được các công việc đánh giá tình trạng kỹ thuật, phương án vận hành đối với thiết bị lò hơi cũng như dự báo và khắc phục được các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thiết bị lò hơi;

+ Chỉ ra được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lò hơi;

+ Có khả năng đánh giá được tình trạng kỹ thuật của các hệ thống thiết bị phụ lò hơi. Xây dựng được các phương án bảo dưỡng, sửa chữa cũng như tổ chức công việc bảo dưỡng, sửa chữa cho các thiết bị và hệ thống thiết bị phụ lò hơi;

+ Liệt kê và thực hiện được các công việc bảo dưỡng, sửa chữa lò hơi và thiết bị phụ.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện được thành thạo việc vận hành và bảo dưỡng lò hơi;

+ Phân tích, xác định được các nguyên nhân gây ra sự cố liên quan tới lò hơi và các thiết bị nhiệt khác có liên quan và đưa ra được các biện pháp xử lý;

+ Vận dụng được những kiến thức kỹ thuật, công nghệ mới vào các công việc vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa lò hơi và các thiết bị nhiệt có liên quan;

+ Đánh giá được tình trạng kỹ thuật thiết bị lò hơi trong vận hành cũng như sửa chữa, bảo dưỡng, từ đó xây dựng các phương án vận hành và sửa chữa thích hợp tương ứng;

+ Biết tổ chức các nhóm làm việc.

3- Cơ hội việc làm:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp nghề Kỹ thuật lò hơi trình độ cao đẳng nghề có thể làm việc tại:

– Các nhà máy nhiệt điện;

– Các nhà máy sản xuất lương thực phẩm, bánh kẹo, bia rượu, gỗ, giấy, hóa chất, giầy, dép, quần áo,…

– Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nhu cầu sử dụng nhiệt độ cao, hơi nước, nước nóng;

– Các hệ thống sấy.

4- Các môn học chính

– Toán ứng dụng

– Cơ học ứng dụng

– Kỹ thuật an toàn

– Vẽ kỹ thuật

– Thủy lực và máy thủy khí

– Vật liệu nhiệt

– Nguyên lý và chi tiết máy

– Kỹ thuật điện – điện tử

– Cơ sở tự động hóa

– Nhiệt kỹ thuật

– Đo và kiểm tra các thông số kỹ thuật

– Lò hơi

– Hệ thống thiết bị lò hơi

– Hệ thống tự động trong lò hơi

– Vận hành lò hơi

– Bảo dưỡng và sửa chữa lò hơi

– Nguội cơ bản

– Hàn cơ bản

– Điện cơ bản

– Bảo dưỡng và sửa chữa lò hơi

– Hướng nghiệp

– Vận hành lò hơi

– Thực tập tốt nghiệp

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về các môn học cơ sở, nhất là môn Nhiệt kỹ thuật;

+ Trình bày được các quy trình, quy phạm, công tác phòng hộ lao động của công tác vận hành các thiết bị công nghệ nhiệt, lò hơi;

+ Trình bày được: cấu tạo, đặc tính kỹ thuật, nguyên lý làm việc các thiết bị nhiệt chính và phụ trong dây chuyền công nghệ liên quan tới lò hơi;

+ Liệt kê và mô tả được các công việc bảo dưỡng, sửa chữa, sửa chữa định kỳ lò hơi.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện được các công việc vận hành và bảo dưỡng lò hơi;

+ Xác định được các nguyên nhân gây ra sự cố liên quan tới lò hơi và các thiết bị nhiệt khác có liên quan và đưa ra được các biện pháp xử lý theo phạm vi cho phép đã được quy định trong các quy trình vận hành, sửa chữa;

+ Vận dụng được những kiến thức kỹ thuật, công nghệ mới vào các công việc vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa lò hơi và các thiết bị nhiệt có liên quan;

+ Làm việc theo nhóm.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp nghề Kỹ thuật lò hơi trình độ cao đẳng nghề có thể làm việc tại:

– Các nhà máy nhiệt điện;

– Các nhà máy sản xuất lương thực phẩm, bánh kẹo, bia rượu, gỗ, giấy, hóa chất, giầy, dép, quần áo,…

– Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nhu cầu sử dụng nhiệt độ cao, hơi nước, nước nóng;

– Các hệ thống sấy.

4- Các môn học chính

– Vật liệu nhiệt

– Cơ học ứng dụng và nguyên lý chi tiết máy

– Kỹ thuật an toàn

– Vẽ kỹ thuật

– Thủy lực và máy thủy khí

– Kỹ thuật điện – điện tử

– Nhiệt kỹ thuật

– Đo và kiểm tra các thông số kỹ thuật

– Lò hơi và các thiết bị phụ

– Vận hành lò hơi

– Bảo dưỡng và sửa chữa lò hơi

– Nguội cơ bản

– Hàn cơ bản

– Điện cơ bản

– Tự động hóa

– Bảo dưỡng và sửa chữa lò hơi

– Hướng nghiệp

– Vận hành lò hơi

– Thực tập tốt nghiệp