KỸ THUẬT PHA CHẾ ĐỒ UỐNG

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được vai trò, nhiệm vụ của bộ phận Pha chế đồ uống trong hoạt động của quầy bar độc lập, nhà hàng, khách sạn;

+ Liệt kê được các vị trí công việc trong bộ phận Pha chế đồ uống;

+ Mô tả được vai trò, nhiệm vụ của nhân viên phục vụ Pha chế đồ uống;

+ Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản trong bộ phận Pha chế đồ uống;

+ Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ sử dụng tại bộ phận Pha chế đồ uống và công dụng của chúng;

+ Phân loại và mô tả được các loại đồ uống có cồn: Đặc điểm, tính chất, nguyên liệu, phương pháp sản xuất và nguyên tắc pha chế và phục vụ;

+ Phân loại và mô tả được các loại đồ uống không cồn: Đặc điểm, tính chất và nguyên tắc pha chế và phục vụ;

+ Mô tả các loại quầy bar và trình bày được đặc điểm kinh doanh của từng loại;

+ Trình bày được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong nhà hàng nói chung và bộ phận Pha chế đồ uống nói riêng để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;

+ Giải thích được các nguyên tắc quản lý nhân sự, quản lý chất lượng dịch vụ trong bộ phận pha chế đồ uống;

+ Trình bày được các nội quy, quy định của bộ phận pha chế đồ uống.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Giao tiếp được với khách hàng bằng tiếng Việt và Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận Pha chế đồ uống;

+ Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị, dụng cụ quầy bar;

+ Sắp xếp được các trang thiết bị, dụng cụ quầy bar một cách hợp lý, gọn gàng, thuận tiện và an toàn cho công việc;

+ Sắp xếp, trưng bày được đồ uống và các nguyên liệu pha chế theo nhóm;

+ Pha chế và phục vụ các loại đồ uống không cồn theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Phân loại, nhận biết được các loại rượu mạnh thông qua màu sắc và mùi vị;

+ Pha chế và phục vụ các loại đồ uống có cồn theo đúng định lượng, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Thực hiện quy trình pha chế và phục vụ đồ uống cho khách theo đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn;

+ Thực hiện được quy trình làm vệ sinh, bảo dưỡng các loại trang thiết bị, dụng cụ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;

+ Sử dụng các loại nguyên liệu pha chế một cách hợp lý và tiết kiệm;

+ Giải quyết được các tình huống phát sinh trong quá trình pha chế và phục vụ khách;

+ Giám sát được các tiêu chuẩn và quy trình pha chế, phục vụ;

+ Quản lý hành chính và nhân sự bộ phận Pha chế đồ uống;

+ Quản lý được các trang thiết bị Pha chế đồ uống;

+ Quản lý được vật tư hàng hóa của bộ phận Pha chế đồ uống;

+ Giám sát và quản lý được các tiêu chuẩn chất lượng của bộ phận Pha chế đồ uống.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng nghề Kỹ thuật pha chế đồ uống, sinh viên sẽ làm việc ở các vị trí công việc khác nhau tại bộ phận pha chế đồ uống trong khách sạn, nhà hàng và các quầy bar như: Nhân viên pha chế, nhân viên phục vụ rượu, vị trí giám sát của bộ phận pha chế đồ uống trong nhà hàng, vị trí trợ lý trưởng bộ phận pha chế đồ uống trong các quán Bar, vị trí trưởng bộ phận pha chế đồ uống trong các khách sạn, nhà hàng và quán bar. Có khả năng làm quản lý, giám sát, trưởng bộ phận pha chế trong các quán bar độc lập. Có khả năng tự kinh doanh quán bar độc lập.

Làm giảng viên giảng dạy các lớp sơ cấp và là giảng viên dạy thực hành nghề cho các lớp sơ cấp và trung cấp pha chế đồ uống trong các trường dạy nghề Khách sạn.

4- Các môn học chính:

– Tổng quan du lịch và khách sạn

– Marketing du lịch

– Quan hệ và giao tiếp trong KDDL

– Chăm sóc khách hàng

– Nghiệp vụ văn phòng

– Tổ chức kỹ thuật quầy bar

– Pha chế và phục vụ thức uống không cồn

– Phục vụ bia, rượu vang

– Pha chế và phục vụ rượu mạnh, rượu mùi

– Pha chế và phục vụ các loại cocktail, mocktail

– Xây dựng danh mục đồ uống

– Nghiệp vụ nhà hàng

– Kỹ năng pha chế và phục vụ nâng cao

– Kỹ năng bán hàng và giải quyết tình huống

– An toàn và an ninh trong quầy bar

– Quản trị Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguyên vật liệu quầy bar

– Kỹ năng giám sát

– Tiếp thị và kinh doanh đồ uống

– Vệ sinh an toàn thực phẩm

– Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

– Thực hành nghiệp vụ (tại cơ sở)

– Tiếng Anh chuyên ngành

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được vai trò, nhiệm vụ của bộ phận Pha chế đồ uống trong hoạt động của quầy bar độc lập, nhà hàng, khách sạn;

+ Liệt kê được các vị trí công việc trong bộ phận Pha chế đồ uống;

+ Mô tả được vai trò, nhiệm vụ của nhân viên phục vụ Pha chế đồ uống;

+ Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản trong bộ phận Pha chế đồ uống;

+ Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ sử dụng tại bộ phận Pha chế đồ uống;

+ Phân loại, mô tả được các loại đồ uống có cồn: Đặc điểm, tính chất, nguyên liệu, phương pháp sản xuất và nguyên tắc pha chế và phục vụ;

+ Phân loại, mô tả được các loại đồ uống không cồn: Đặc điểm, tính chất và nguyên tắc pha chế và phục vụ;

+ Mô tả được các loại quầy bar và trình bày được đặc điểm kinh doanh của từng loại;

+ Trình bày được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong nhà hàng nói chung và bộ phận Pha chế đồ uống nói riêng để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Giao tiếp được với khách hàng bằng tiếng Việt và Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận Pha chế đồ uống;

+ Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị, dụng cụ quầy bar;

+ Sắp xếp được các trang thiết bị, dụng cụ quầy bar một cách hợp lý, gọn gàng, thuận tiện và an toàn cho công việc;

+ Sắp xếp, trưng bày được đồ uống và các nguyên liệu pha chế theo nhóm;

+ Pha chế và phục vụ các loại đồ uống không cồn theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Phân loại, nhận biết được các loại rượu mạnh thông qua màu sắc và mùi vị;

+ Pha chế và phục vụ các loại đồ uống có cồn theo đúng định lượng, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Thực hiện quy trình pha chế và phục vụ đồ uống cho khách theo đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn;

+ Thực hiện được quy trình làm vệ sinh, bảo dưỡng các loại trang thiết bị, dụng cụ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;

+ Sử dụng các loại nguyên liệu pha chế một cách hợp lý và tiết kiệm;

+ Giải quyết được các tình huống phát sinh trong quá trình pha chế và phục vụ khách;

+ Thể hiện tính chuyên nghiệp trong pha chế và phục vụ đồ uống;

+ Giám sát được các tiêu chuẩn và các qui trình pha chế và phục vụ;

+ Quản lý được thời gian làm việc hiệu quả.

3- Cơ hội việc làm

Tốt nghiệp Trung cấp nghề Kỹ thuật pha chế đồ uống, học sinh sẽ làm việc ở các vị trí khác nhau tại bộ phận pha chế đồ uống trong khách sạn, nhà hàng và các quầy bar độc lập như: Nhân viên pha chế, nhân viên phục vụ rượu, vị trí giám sát của bộ phận pha chế đồ uống trong nhà hàng và các quán bar độc lập.

4- Các môn học chính:

– Tổng quan du lịch và khách sạn

– Quan hệ và giao tiếp trong kinh doanh du lịch

– Chăm sóc khách hàng

– Tổ chức kỹ thuật quầy bar

– Pha chế và phục vụ thức uống không cồn

– Phục vụ bia, rượu vang

– Pha chế và phục vụ rượu mạnh, rượu mùi

– Phục vụ các loại cocktail, mocktail

– Xây dựng danh mục đồ uống

– Nghiệp vụ nhà hàng

– Kỹ năng pha chế và phục vụ nâng cao

– Kỹ năng bán hàng và giải quyết tình huống

– Thực hành nghiệp vụ (tại cơ sở)

– Tiếng Anh chuyên ngành