KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẢM TRAI

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp :

+ Trình bày được cách chuẩn bị dụng cụ, nguyên, vật liệu dùng trong nghề sơn mài và khảm trai.

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng các dụng cụ sơn mài và khảm trai.

+ Trình bày được qui trình kỹ thuật sơn mài.

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật khảm trai.

+ Trình bày được qui trình kỹ thuật gia công sản phẩm sơn mài và khảm trai cao cấp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo dụng cụ gia công sơn mài và khảm trai.

+ Sử dụng hợp lý các loại nguyên, vật liệu vào từng loại sản phẩm.

+ Sửa chữa được các dụng cụ sơn mài và khảm trai khi bị hư hỏng.

+ Khảm được các loại sản phẩm: Hoa văn trang trí, hoa lá cây cảnh, con giống, kiến trúc và người đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

+ Gia công được một số sản phẩm sơn mài đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

+ Sửa chữa được những sai hỏng của sản phẩm sơn mài, khảm trai khi gia công.

+ Tự vẽ mẫu và gia công được hoàn chỉnh một số sản phẩm sơn mài, khảm trai cao cấp.

+ Tiếp thị và tính toán được giá thành của một sản phẩm sơn mài và khảm trai.

+ Tự tổ chức, quản lý được một tổ sản xuất, một ca sản xuất.

3- Các môn học chính

– Vẽ mỹ thuật

– Vật liệu gỗ

– An toàn lao động

– Quản lý sản xuất

– Chuẩn bị dụng cụ, nguyên, vật liệu sơn mài

– Pha chế sơn

– Làm vóc

– Vẽ sơn mài truyền thống

– Vẽ sơn mài khác

– Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu khảm trai

– Khảm hoa văn trang trí

– Khảm hoa lá, cây cảnh

– Khảm con giống

– Khảm kiến trúc

– Khảm ngư­ời

– Trang sức sản phẩm khảm trai

– Khảm hoa văn trang trí – Nâng cao

– Khảm hoa lá, cây cảnh – Nâng cao

– Khảm con giống – Nâng cao

– Khảm kiến trúc – Nâng cao

– Khảm ng­ười – Nâng cao

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp.

+ Trình bày được cách chuẩn bị dụng cụ, nguyên, vật liệu dùng trong nghề sơn mài và khảm trai.

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng các dụng cụ sơn mài và khảm trai.

+ Trình bày được qui trình kỹ thuật sơn mài.

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật khảm trai.

2- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Sử dụng thành thạo dụng cụ gia công nền sơn mài và khảm trai.

+ Sử dụng hợp lý các loại nguyên, vật liệu vào từng loại sản phẩm.

+ Sửa chữa được các dụng cụ sơn mài và khảm trai khi bị hư hỏng.

+ Gia công được một số sản phẩm sơn mài đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật

+ Khảm được các loại sản phẩm: Hoa văn trang trí, hoa lá cây cảnh, con giống và người đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

+ Sửa chữa được những sai hỏng của sản phẩm khảm trai, sơn mài khi gia công.

+ Vẽ được theo mẫu và gia công hoàn chỉnh được sản phẩm khảm trai và sơn mài.

+ Tính toán được giá thành sản phẩm sơn mài và khảm trai.

3- Các môn học chính

– Vẽ mỹ thuật

– Vật liệu gỗ

– An toàn lao động

– Quản lý sản xuất

– Chuẩn bị dụng cụ, nguyên, vật liệu sơn mài

– Pha chế sơn

– Làm vóc

– Vẽ sơn mài truyền thống

– Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu khảm trai

– Khảm hoa văn trang trí

– Khảm hoa lá, cây cảnh

– Khảm con giống

– Khảm kiến trúc

– Khảm ngư­ời

– Trang sức sản phẩm khảm trai