KỸ THUẬT THIẾT BỊ HÌNH ẢNH Y TẾ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày đư­ợc tính chất vật lý của tia bức xạ đ­ợc ứng dụng trong máy X- Quang,  trong các máy chụp cắt lớp CT scanner;          

+ Trình bày đư­ợc tính chất vật lý của sóng siêu âm đ­ược ứng dụng trong máy siêu âm;

+ Trình bày đư­ợc nguyên lý tạo ảnh của các thiết bị hình ảnh y tế : Xquang,  siêu âm, cộng h­ởng từ, …;

+ Trình bày đ­ược nguyên lý hoạt động của thiết bị Xquang, siêu âm, chụp cắt lớp, công h­ưởng từ,…;

+ Biết đư­ợc quy trình vận hành thiết bị hình ảnh y tế;

+ Lập kế hoạch quản lý, bảo d­ưỡng định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa vừa, sửa chữa nhỏ các thiết bị hình ảnh y tế và tổ chức thực hiện các công việc bảo d­ưỡng, sửa chữa;

+ Đề xuất các giải pháp về công tác an toàn lao động và vệ sinh môi tr­ờng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp

– Lắp đặt thiết bị Xquang, siêu âm, CT scanner,… đúng kỹ thuật;

– Vận hành thiết bị hình ảnh y tế đúng quy định;

– Thực hiện đ­ược các công việc bảo dư­ỡng th­ường xuyên, bảo d­ưỡng định kỳ thiết bị;

– Phát hiện đ­ược các sự cố và sửa chữa đ­ược các hư­ hỏng thư­ờng gặp của các thiết bị hình ảnh y tế;

– Lập sổ lý lịch máy và ghi chép, theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị hình ảnh y tế.

3- Vị trí làm việc khi ra tr­ường:

– Các cơ sở y tế của Nhà n­ớc;

– Các cơ sở y tế ngoài công lập;

– Các cơ sở  nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa thiết bị y tế;

– Các cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế;

– Các tr­ường kỹ thuật y tế.

 Nhiệm vụ:

– Lắp đặt thiết bị hình ảnh y tế đúng kỹ thuật;

– Vận hành các thiết bị hình ảnh y tế đúng qui định;

– Tổ chức, thực hiện các công việc bảo dư­ỡng th­ờng xuyên và định kỳ các thiết bị hình ảnh y tế;

– Sửa chữa đ­ược các hư­ hỏng thư­ờng gặp của các thiết bị hình ảnh y tế.

– Quản lý chuyên môn:

            + Quản lý tổ vật tư­ kỹ thuật TBYT;

            + Lập lý lịch máy theo mẫu;

            + Kiểm tra, giám sát kỹ thuật viên khai thác, sử dụng thiết bị hình ảnh y tế;

            + Đề xuất và giúp lãnh đạo trong công tác quản lý, bảo dư­ỡng, sửa chữa thiết bị hình ảnh y tế;

            + Đề xuất và giúp lãnh đạo trong công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trư­ờng;

– Học tập, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật về thiết bị hình ảnh y tế.

4- Các môn học chính

– Technical English

– Ứng dụng ma trận trong kỹ thuật thiết bị hình ảnh

– Ph­ương pháp tính

– Xác suất và thống kê

– Cơ sở lý thuyết thiết bị hình ảnh

– Hoá sinh

– Hình hoạ -vẽ kỹ thuật

– Cơ lý thuyết

– Cơ kỹ thuật

– Kỹ thuật nhiệt

– Kỹ thuật điện

– Kỹ thuật xung

– Linh kiện điện tử

– Kỹ thuật mạch điện tử

– Kỹ thuật số

– Cấu trúc máy tính

– Kỹ thuật đo lư­ờng

– An toàn lao động

– Giải phẫu và sinh lý học cơ thể ngư­ời

– Quản lý trang thiết bị hình ảnh y tế

– Kỹ thuật thiết bị hình ảnh

– Kỹ thuật xét nghiệm

– Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế

– Thiết bị hình ảnh y tế 1

– Thiết bị hình ảnh y tế 2

– Máy X quang th­ờng qui

– Máy X quang cao tần

– Máy siêu âm

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

– Trình bày đư­ợc chức năng, cấu tạo cơ bản của các thiết bị hình ảnh y tế;

– Trình bày đ­ược nguyên lý hoạt động của thiết bị hình ảnh y tế;

– Viết đ­ược quy trình vận hành các thiết bị hình ảnh y tế;

– Lập kế hoạch bảo dư­ỡng định kỳ, sửa chữa lớn, nhỏ các thiết bị hình ảnh y tế;

– Đề xuất các giải pháp về công tác an toàn lao động và vệ sinh môi tr­ờng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

– Lắp đặt thiết bị hình ảnh y tế đúng kỹ thuật;

– Vận hành thiết bị hình ảnh y tế đúng quy trình;

– Thực hiện đư­ợc các công việc bảo dư­ỡng th­ờng xuyên, bảo d­ưỡng định kỳ thiết bị hình ảnh y tế;

– Theo dõi và giám sát quá trình sửa chữa thiết bị hình ảnh y tế của các kỹ thuật viên, chuyên gia kỹ thuật;

– Phát hiện đ­ợc các sự cố và sửa chữa đ­ợc các h­ hỏng thông th­ờng của các thiết bị hình ảnh y tế;

– Lập sổ lý lịch máy và ghi chép theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị hình ảnh y tế.

3- Cơ hội việc làm.

Vị trí làm việc:

– Các cơ sở y tế của Nhà n­ớc;

– Các cơ sở y tế ngoài công lập;

– Các cơ sở sản xuất, sửa chữa thiết bị y tế;

– Cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế.

Nhiệm vụ.

–  Lắp đặt thiết bị kỹ thuật hình ảnh y tế đúng kỹ thuật;

–  Vận hành các thiết bị hình ảnh y tế đúng quy định;

– Thực hiện các công việc bảo dư­ỡng thư­ờng xuyên và định kỳ các thiết bị hình ảnh y tế;

– Sửa chữa đư­ợc các hư­ hỏng thông th­ờng của các thiết bị hình ảnh y tế;

– Quản lý chuyên môn:

+ Quản lý tổ vật t­ư kỹ thuật TBYT;

+ Lập lý lịch máy theo mẫu;

+ Kiểm tra, giám sát kỹ thuật viên khai thác, sử dụng thiết bị hình ảnh y tế;

+ Đề xuất và giúp cho lãnh đạo trong công tác quản lý, bảo d­ưỡng, sửa chữa thiết bị hình ảnh y tế;

+ Đề xuất và giúp cho lãnh đạo trong công tác an toàn lao động, vệ sinh môi tr­ờng;

– Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật về thiết bị hình ảnh y tế:

+ Tự học tập cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới về thiết bị hình ảnh y tế;

+ Tham gia các lớp/khoá đào tạo nâng cao kỹ thuật, nghiệp vụ về thiết bị hình ảnh y tế.

4- Các môn học chính:

– Kỹ thuật điện

– Kỹ thuật xung

– Linh kiện điện tử

– Kỹ thuật mạch điện tử

– Kỹ thuật số

– Hình hoạ – vẽ kỹ thuật

– Kỹ thuật đo l­ờng

– An toàn lao động

– Quản lý trang thiết bị hình ảnh y tế

– Kỹ thuật thiết bị hình ảnh

– Thiết bị hình ảnh y tế 1

– Thiết bị hình ảnh y tế 2

– Máy X quang th­ờng qui

– Máy X quang cao tần

– Máy siêu âm

– Thực tập tại cơ sở