KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN QUANG VÀ VÔ TUYẾN

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu biết đầy đủ về các quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước và của ngành liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến;

+ Hiểu rõ các công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị, dụng cụ, vật liệu, phục vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống truyền dẫn quang và vô tuyến;

+ Hiểu biết tường tận về quy trình vận hành và bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống truyền dẫn quang và vô tuyến;

+ Hiểu biết đầy đủ và vận dụng linh hoạt các kiến thức về an toàn, bảo hộ lao động và môi trường trong quá trình làm việc;

+ Thông hiểu các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh và vốn từ để đọc các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh;

+ Hiểu và ứng dụng được các phần mềm chuyên dụng trong hoạt động nghề;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng tốt và bảo quản đúng quy trình các thiết bị, dụng cụ, phương tiện thi công lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng từng nhóm thiết bị thuộc hệ thống truyền dẫn quang và vô tuyến;

+ Kiểm tra, giám sát được tình trạng làm việc và căn chỉnh được các thông số vận hành;

+ Lắp đặt được ăng ten trong hệ thống truyền dẫn vô tuyến;

+ Trong môi trường lao động nghề nghiệp, đảm nhiệm được vai trò tổ trưởng, đội trưởng lắp đặt thiết bị;

+ Phân tích, chẩn đoán và đánh giá được các tình huống xảy ra trong quá

trình vận hành và bảo dưỡng, có khả năng đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời, phù hợp;

+ Lập được kế hoạch và tổ chức lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống thiết bị truyền dẫn quang và vô tuyến;

+ Biết ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật công nghệ vào thực tế;

+ Đọc và hiểu được các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh;

+ Sử dụng tương đối thành thạo một số chương trình tin học văn phòng và tin học ứng dụng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet.

3- Cơ hội việc làm:

 – Đảm nhận công việc ở các vị trí trong hệ thống vận hành các thiết bị truyền dẫn quang và vô tuyến;

 – Tham gia kèm cặp và đào tạo trình độ kỹ năng nghề bậc thấp hơn;

 – Tiếp tục học lên trình độ đại học công nghệ chuyên ngành;

 – Các cơ sở sản xuất thiết bị truyền dẫn quang và vô tuyến;

 – Các đơn vị thi công hệ thống viễn thông;

 – Các cơ sở kinh doanh thiết bị và khai thác các dịch vụ viễn thông;

 – Các cơ sở đào tạo nghề với vai trò giảng viên thực hành nghề.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ sở kỹ thuật điện

– Kỹ thuật điện tử 1

– Kỹ thuật điện tử 2

– Kỹ thuật đo lường

– Kỹ thuật an toàn và môi trường

– Đại cương về hệ thống viễn thông

– Cơ sở lý thuyết truyền tin

– Kỹ thuật truyền dẫn

– Thực tập cơ khí (nguội, hàn cơ bản)

– Thực tập điện cơ bản

– Thực tập điện tử

– Thực tập nhận thức

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Nguồn điện thông tin

– Mạng truy nhập

– Thông tin vô tuyến (Kỹ thuật thông tin vô tuyến + Hệ thống thông tin vô tuyến)

– Thông tin quang (Kỹ thuật thông tin quang + Hệ thống thông tin quang)

– Ăng ten và truyền sóng

– Thực tập viễn thông

– Lắp đặt thiết bị truyền dẫn vô tuyến

– Lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang

– Lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống ăng ten

– Vận hành thiết bị truyền dẫn vô tuyến

– Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị truyền dẫn vô tuyến

– Vận hành thiết bị truyền dẫn quang

– Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị truyền dẫn quang

– Lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống chống sét

– Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nguồn điện

– Các thiết bị đo

– Thiết bị truyền dẫn quang và vô tuyến

– Thực tập sản xuất

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

 + Hiểu được các quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước và của ngành liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến;

+ Hiểu và trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị, dụng cụ, vật liệu, phục vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống truyền dẫn quang và vô tuyến;

+ Hiểu và trình bày được quy trình vận hành và bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống truyền dẫn quang và vô tuyến;

+ Hiểu và vận dụng được các kiến thức về an toàn, bảo hộ lao động và môi trường trong quá trình làm việc;

+ Ứng dụng được các kiến thức cơ bản của tin học phục vụ các hoạt động của nghề;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng được và bảo quản đúng quy trình các thiết bị, dụng cụ, phương tiện thi công lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các thiết bị thuộc hệ thống truyền dẫn quang và vô tuyến;

+ Thực hiện đúng thứ tự các bước trong quy trình vận hành các thiết bị;

+ Kiểm tra và giám sát được tình trạng làm việc của các thông số vận hành;

+ Lắp đặt được ăng ten trong hệ thống truyền dẫn vô tuyến;

+ Phát hiện và xử lý được các sự cố đơn giản xảy ra trong quá trình vận hành và bảo dưỡng;

+ Sử dụng được một số chương trình tin học văn phòng và tin học ứng dụng, biết cách tìm kiếm thông tin trên mạng Internet.

3- Cơ hội việc làm:

Tốt nghiệp trung cấp nghề, học sinh làm việc tại:

 + Cáce;

 + Các đơn vị thi công hệ thống viễn thông;

 + Các cơ sở kinh doanh thiết bị và khai thác các dịch vụ viễn thông;

 + Có thể học liên thông lên trình độ cao đẳng nghề.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ sở kỹ thuật điện

– Kỹ thuật điện tử 1

– Kỹ thuật đo lường

– Kỹ thuật an toàn và môi trường

– Kỹ thuật truyền dẫn

– Thực tập cơ khí (nguội, hàn cơ bản)

– Thực tập điện cơ bản

– Thực tập điện tử

– Thực tập nhận thức

– Nguồn điện thông tin

– Thông tin vô tuyến (Kỹ thuật thông tin vô tuyến + Hệ thống thông tin vô tuyến)

– Thông tin quang (Kỹ thuật thông tin quang + Hệ thống thông tin quang)

– Lắp đặt thiết bị truyền dẫn vô tuyến

– Lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang

– Lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống ăng ten

– Vận hành thiết bị truyền dẫn vô tuyến

– Vận hành thiết bị truyền dẫn quang

– Lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống chống sét

– Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nguồn điện

– Thiết bị truyền dẫn quang và vô tuyến

– Thực tập sản xuất