KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH CÁP

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về điện tử, viễn thông và CNTT;

+ Trình bày được các kiến thức về kỹ thuật thông tin hữu tuyến, thông tin vô tuyến;

+ Trình bày được các kiến thức về kỹ thuật anten và truyền sóng, kỹ thuật phát thanh và tuyền hình;

+ Mô tả được cấu tạo, phân loại, các tham số kỹ thuật của cáp đồng trục cho mạng truyền hình cáp;

+ Mô tả được cấu tạo, phân loại, các tham số kỹ thuật của cáp quang cho mạng truyền hình cáp;

+ Trình bày được quy định, quy trình kỹ thuật thi công cáp đồng trục và các thiết bị đầu cuối cho truyền hình cáp;

+ Trình bày được quy định, quy trình kỹ thuật thi công cáp quang, kỹ thuật hàn nối sợi quang và các thiết bị đầu cuối cho truyền hình cáp;

+ Trình bày được tổng quan về số hóa tín hiệu truyền hình, các kiến thức chung về kỹ thuật truyền hình số;

+ Trình bày được các kiến thức về kỹ thuật truyền hình cáp, sơ đồ tổng quát, các thành phần của mạng truyền hình cáp;

+ Trình bày được kỹ thuật truyền hình số mặt đất DVB-T và truyền hình giao thức Internet – IPTV;

+ Giải thích được nguyên tắc hoạt động của hệ thống thiết bị mạng trung tâm (Headend) của truyền hình cáp;

+ Trình bày được quy định về an toàn lao động; các kiến thức làm cơ sở để tự học nâng cao trình độ và có thể áp dụng trong thực tiễn.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận dụng được kiến thức về anh văn chuyên ngành để đọc được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành, giao tiếp anh văn cơ bản nơi làm việc;

+ Vận dụng được kiến thức về điện tử, CNTT để phục vụ công việc lắp đặt và thi công thiết bị truyền hình cáp;

+ Lắp ráp, kiểm tra và sửa chữa được cho các loại mạch: mã hoá, giải mã, chọn kênh, phân kênh, bộ số học, bộ so sánh, bộ đếm, thanh ghi, mạch chuyển đổi AD và DA;

+ Lắp ráp, cài đặt và sử dụng được máy tính cho công việc thiết lập dịch vụ truyền hình cáp tại thuê bao khách hàng;

+ Thi công kéo được cáp đồng trục chính, cáp thuê bao, kết nối cáp, đo và kiểm thử tín hiệu cho mạng truyền hình cáp;

+ Thi công kéo được cáp quang trục chính, cáp thuê bao, kết nối cáp cho mạng truyền hình cáp; Thực hiện hàn nối sợ quang và đo thử tín hiệu đường truyền cáp.

+ Lắp đặt, kết nối và cấu hình được thiết bị đầu cuối thuê bao (Set Top Box – STB, Modem cáp,…) truyền hình cáp; thiết lập thông tin dịch vụ cho khách hàng;

+ Lắp đặt thiết bị STB và cấu hình được dịch vụ cho truyền hình Internet – IPTV;

+ Lắp đặt được thiết bị modem quang Internet và cấu hình dịch vụ cho thuê bao Internet của khách hàng;

+ Bàn giao, hướng dẫn thiết bị, dịch vụ cho khách hàng;

+ Lắp đặt, cấu hình và quản trị được hệ thống thiết bị mạng truyền hình cáp (Headend system);

+ Tư vấn được các dự án/ dịch vụ trong lĩnh vực truyền hình cáp;

+ Kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc nhóm, và quản lý công việc hiệu quả;

+ Hướng dẫn được các nhân viên ở trình độ nghề thấp hơn.

3- Cơ hội việc làm

– Làm việc tại các công ty cung cấp các dịch vụ truyền hình cáp (gồm kỹ thuật truyền hình số, đa phương tiện đang là xu hướng truyền hình mới) bao gồm các công việc:

+ Thi công cáp trục chính (cáp đồng, cáp quang), thi công cáp thuê bao, hàn nối sợ quang;

+ Thi công lắp đặt thiết bị đầu cuối và thiết lập dịch vụ cho khách hàng;

+ Lắp đặt, cấu hình và vận hành hệ thống thiết bị mạng truyền hình cáp hoạt động đồng bộ và ổn định đảm bảo tín hiệu thông tin thông suốt và tin cậy (phòng điều hành giám sát truyền hình, phòng HUB).

+ Tư vấn, kinh doanh các dịch vụ thuê bao truyền hình;

– Tham gia mở cửa hàng/doanh nghiệp kinh doanh thiết bị, dịch vụ truyền hình cáp;

– Dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn.

4- Các môn học chính

– Toán ứng dụng

– Bảo hộ lao động và an toàn điện

– Tin học văn phòng

– Cấu kiện điện tử

– Điện tử tương tự và điện tử số

– Đo lường điện – vô tuyến điện

– Phần cứng máy tính

– Mạng căn bản

– Anh văn chuyên ngành

– Kỹ thuật thông tin hữu tuyến

– Kỹ thuật thông tin vô tuyến

– Thông tin quang

– Kỹ thuật anten và truyền sóng

– Kỹ thuật phát thanh truyền hình

– Truyền hình kỹ thuật số

– Thiết bị đầu cuối thông tin

– Thi công cáp đồng trục cho truyền hình cáp

– Thi công cáp quang và hàn nối sợ quang

– Kỹ thuật truyền hình cáp

– Lắp đặt, cấu hình thiết bị đầu cuối truyền hình cáp

– Cấu hình và quản trị thiết bị mạng

– Truyền hình số mặt đất (DVB-T)

– Truyền hình giao thức Internet – IPTV

– Phát triển kỹ năng nghề nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về điện tử, viễn thông và CNTT;

+ Trình bày được các kiến thức về kỹ thuật thông tin hữu tuyến, thông tin vô tuyến, kỹ thuật phát thanh và tuyền hình;

+ Mô tả được cấu tạo, phân loại, các tham số kỹ thuật của cáp đồng trục, cơ bản về cáp quang cho mạng truyền hình cáp;

+ Trình bày được quy định, quy trình kỹ thuật thi công cáp đồng trục, cáp quang, kỹ thuật hàn nối sợi quang, các thiết bị đầu cuối cho truyền hình cáp;

+ Trình bày được các kiến thức về kỹ thuật truyền hình cáp, các thành phần của mạng truyền hình cáp;

+ Trình bày được quy định về an toàn lao động; các kiến thức làm cơ sở để tự học nâng cao trình độ và có thể áp dụng trong thực tiễn.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận dụng được kiến thức về điện tử, CNTT để phục vụ công việc lắp đặt và thi công thiết bị truyền hình cáp;

+ Lắp ráp, cài đặt và sử dụng được máy tính cho công việc thiết lập dịch vụ truyền hình cáp tại thuê bao khách hàng;

+ Thi công kéo được cáp đồng trục chính, cáp thuê bao, kết nối cáp, đo tín hiệu cho mạng truyền hình cáp;

+ Thi công kéo được cáp quang trục chính, cáp thuê bao, kết nối cáp cho mạng truyền hình cáp; Thực hiện hàn nối sợ quang và đo tín hiệu đường truyền cáp;

+ Lắp đặt, kết nối và cấu hình được thiết bị đầu cuối thuê bao (Set Top Box – STB, Modem cáp,…) truyền hình cáp; thiết lập thông tin dịch vụ cho khách hàng;

+ Lắp đặt được thiết bị modem quang Internet và cấu hình dịch vụ cho thuê bao Internet của khách hàng;

+ Bàn giao, hướng dẫn thiết bị, dịch vụ cho khách hàng;

+ Kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

3- Cơ hội việc làm:

– Làm việc tại các công ty cung cấp các dịch vụ truyền hình cáp (gồm kỹ thuật truyền hình số, đa phương tiện đang là xu hướng truyền hình mới) bao gồm các công việc:

+ Thi công cáp trục chính (cáp đồng, cáp quang), thi công cáp thuê bao, hàn nối sợ quang;

+ Lắp đặt thiết bị đầu cuối và thiết lập dịch vụ cho khách hàng;

+ Tư vấn, kinh doanh các dịch vụ thuê bao truyền hình;

– Tham gia mở cửa hàng kinh doanh thiết bị, dịch vụ truyền hình cáp.

4- Các môn học chính

– Bảo hộ lao động và an toàn điện

– Tin học văn phòng

– Cấu kiện điện tử

– Điện tử tương tự và số

– Đo lường điện – vô tuyến điện

– Phần cứng máy tính

– Mạng căn bản

– Anh văn chuyên ngành

– Kỹ thuật thông tin hữu tuyến

– Kỹ thuật thông tin vô tuyến

– Kỹ thuật phát thanh truyền hình

– Thiết bị đầu cuối thông tin

– Thi công cáp đồng trục cho truyền hình cáp

– Thi công cáp quang và hàn nối sợ quang

– Kỹ thuật truyền hình cáp

– Lắp đặt, cấu hình thiết bị đầu cuối truyền hình cáp