KỸ THUẬT TUA BIN

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày và vận dụng được những kiến thức cơ bản về các môn học cơ sở như Vẽ kỹ thuật, Kỹ thuật điện-điện tử, nhất là môn Nhiệt kỹ thuật, vào việc vận hành và sửa chữa tuabin.

+ Trình bày và thực hiện được các quy trình, quy phạm, công tác phòng hộ lao động của công tác vận hành tuabin và các thiết bị phụ của tuabin.

+ Nhận biết, phân loại và giải thích được: cấu tạo, đặc tính kỹ thuật, nguyên lý làm việc của các thiết bị tuabin và các thiết bị phụ trong dây chuyền công nghệ sản xuất điện-nhiệt năng.

+ Đánh giá được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Tuabin.

+ Giải thích được những điều cơ bản về quy trình vận hành và xử lý sự cố liên quan tới tuabin và các thiết bị phụ của tuabin.

+ Chỉ ra và mô tả được các công việc bảo dưỡng, sửa chữa Tuabin và các thiết bị phụ của Tuabin.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện được các thao tác vận hành và bảo dưỡng tuabin và các thiết bị phụ của Tuabin.

+ Phân tích, xác định được các nguyên nhân gây ra sự cố thông thường đối với Tuabin, các thiết bị phụ và có thể đề xuất các biện pháp xử lý.

+ Vận dụng được những kiến thức kỹ thuật, công nghệ mới vào các công việc vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa Tuabin và các thiết bị phụ của Tuabin.

+ Biết tổ chức và làm việc theo nhóm.

Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

3- Các môn học chính

– Toán ứng dụng

– Cơ học ứng dụng

– Kỹ thuật an toàn

– Vẽ kỹ thuật

– Thủy lực và máy thủy khí

– Vật liệu nhiệt

– Nguyên lý và chi tiết máy

– Kỹ thuật điện – điện tử

– Cơ sở tự động hoá

– Nhiệt kỹ thuật

– Đo và kiểm tra các thông số kỹ thuật

– Máy điện và thiết bị điện

– Tuabin hơi nước

– Hệ thống thiết bị phụ tuabin

– Hệ thống tự động trong tuabin hơi

– Vận hành tuabin hơi

– Thực tập nguội cơ bản

– Thực tập Hàn cơ bản

– Thực tập Điện cơ bản

– Thực tập Tự động hóa

– Lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa tuabin hơi

– Thực tập Hướng nghiệp

– Thực tập Vận hành tuabin hơi

– Thực tập Tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Thực hiện được các quy trình, quy phạm, công tác phòng hộ lao động của công tác vận hành Tuabin và các thiết bị phụ của Tuabin.

+ Nhận biết được: cấu tạo, đặc tính kỹ thuật, nguyên lý làm việc các thiết bị nhiệt chính và phụ trong dây chuyền công nghệ liên quan tới Tuabin.

+ Định nghĩa được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Tuabin.

+ Kể ra được các công việc bảo dưỡng, sửa chữa Tuabin và các thiết bị phụ của Tuabin.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện được các công việc vận hành và bảo dưỡng Tuabin và các thiết bị nhiệt liên quan.

Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

3- Các môn học chính

– Vật liệu nhiệt

– Cơ học ứng dụng và nguyên lý chi tiết máy

– Kỹ thuật an toàn

– Vẽ kỹ thuật

– Thủy lực và máy thuỷ khí

– Kỹ thuật Điện – Điện tử

– Cơ sở tự động hóa

– Nhiệt kỹ thuật

– Đo và kiểm tra các thông số kỹ thuật

– Tuabin hơi nước và các thiết bị phụ

– Vận hành Tuabin hơi nước

– Thực tập Nguội cơ bản

– Thực tập Hàn cơ bản

– Thực tập Điện cơ bản

– Thực tập Tự động hoá

– Lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa Tuabin

– Thực tập Hướng nghiệp

– Thực tập vận hành tuabin hơi

– Thực tập tốt nghiệp