LÂM NGHIỆP ĐÔ THỊ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các khái niệm về: Thực vật đô thị, đất và phân bón, sinh thái và môi trường đô thị, đo đạc, khí tượng học, nguyên lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình, xây dựng và quản lý dự án;

+ Trình bày được các phương án thiết kế không gian xanh đô thị, cảnh quan cây xanh đô thị;

+ Trình bày được khái niệm xây dựng vườn ươm, tổ chức sản xuất, nhân giống cây trồng, trồng và chăm sóc một số loài cây bóng mát, cây trang trí, cây hoa và cỏ đô thị, xử lý sự cố cây đô thị, kỹ thuật chặt hạ cây gỗ đô thị;

+ Trình bày được các nguyên tắc đảm bảo an toàn và vệ sinh trong lao động;

+ Mô tả được cấu tạo hình thái của 80 – 100 loài cây trồng đô thị thường gặp;

+ Liệt kê được tên 100 – 120 loài thực vật trong phân loại cây trồng đô thị;

+ Nắm được một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lâm nghiệp đô thị và bảo vệ môi trường;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Khảo sát, thiết kế và tổ chức thi công được một số công trình cây xanh đô thị;

+ Thiết kế được các công trình cây xanh đô thị như: trồng cây đường phố, hoa viên, công viên;

+ Tính toán được chi phí, vốn sản xuất để thực hiện lập kế hoạch kinh doanh;

+ Lựa chọn được các loại vật liệu để xây dựng non bộ và cảnh quan khác;

+ Xây dựng được vườn ươm và lập được kế hoạch sản xuất cho một vườn ươm;

+ Nhân giống cây trồng đô thị thành thạo bằng các phương pháp như: Tạo cây bằng hạt, giâm, chiết, ghép, tách chồi;

+ Thực hiện thành thạo các công việc trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, xử lý sự cố cây đô thị, chặt hạ cây đô thị;

+ Sử dụng được một số phần mềm tin học ứng dụng để vẽ đồ họa, vẽ mỹ thuật và thiết kế các công trình đô thị;

+ Sử dụng được một số dụng cụ và máy chuyên dụng trong lĩnh vực lâm nghiệp đô thị;

+ Trồng và chăm sóc được một số cây cảnh, tạo và xây dựng được non bộ;

+ Nhận biết được 100 – 120 loài cây trồng chủ yếu trong phát triển lâm nghiệp đô thị như: cây xanh đường phố, công viên, hoa viên, quảng trường;

+ Nhận biết và phân biệt được các loài sâu, bệnh hại và đưa ra các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại các loài cây trồng đô thị.

+ Chia sẻ được kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc;

+ Thu thập được số liệu, phân tích, viết và trình bày báo cáo.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng nghề Lâm nghiệp đô thị, sinh viên làm việc tại:

+ Các cơ quan quy hoạch và quản lý đô thị phường (xã), quận (huyện), các cơ sở tư vấn về qui hoạch kiến trúc đô thị;

+ Các công ty thiết kế, hoặc thi công công trình về cảnh quan đô thị;

+ Làm công việc kỹ thuật về cây xanh, hoa viên tại các công ty đô thị và môi trường, hoa viên kiến trúc, và giám sát các công trình trồng hoa, cây cảnh, cây bóng mát đô thị;

+ Các cơ quan lâm nghiệp liên quan đến cảnh quan đô thị;

+ Các công ty tư vấn và thiết kế cảnh quan đô thị;

+ Các vườn ươm cây nông lâm nghiệp và cây xanh đô thị, các khu bảo tồn di tích lịch sử, các ban quản lý các khu công nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh;

+ Tự tạo việc làm cho bản thân theo nghề đã học.

4- Một số môn học chính

– An toàn lao động

– Thực vật – Cây trồng đô thị

– Đất và phân bón

– Khí tượng học

– Sinh thái môi trường đô thị

– Bảo vệ thực vật

– Vật liệu cảnh quan đô thị

– Pháp luật và chính sách cây xanh đô thị

– Tổ chức sản xuất kinh doanh

– Đo đạc

– Cây trồng cảnh quan đô thị

– Tin học ứng dụng

– Quy hoạch cảnh quan đô thị

– Thiết kế cảnh quan cây xanh đô thị

– Thiết kế không gian xanh đô thị

– Xây dựng vườn ươm

– Nhân giống cây trồng đô thị

– Phòng trừ sâu, bệnh hại cây xanh đô thị

– Trồng cây bóng mát đô thị

– Trồng cây trang trí

– Trồng cây cảnh – non bộ

– Quản lý cây xanh đô thị

– Vận hành máy chuyên dụng

– Xử lý sự cố cây bóng mát

– Kỹ thuật chặt hạ cây gỗ đô thị

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các khái niệm về: Thực vật đô thị, đất và phân bón, sinh thái và môi trường đô thị, đo đạc, khí tượng học;

+ Trình bày được các khái niệm về: Xây dựng vườn ươm, tổ chức sản xuất, nhân giống cây trồng, trồng và chăm sóc một số loài cây bóng mát, cây trang trí, cây hoa và cỏ đô thị, xử lý sự cố cây đô thị, kỹ thuật chặt hạ cây gỗ đô thị;

+ Trình bày được các nguyên tắc đảm bảo an toàn và vệ sinh trong lao động;

+ Mô tả được cấu tạo hình thái của 50 – 60 loài cây xanh đô thị thường gặp;

+ Liệt kê được tên của 80 – 100 loài thực vật trong phân loại cây trồng đô thị;

+ Trình bày được một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lâm nghiệp đô thị và bảo vệ môi trường.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Tính toán chi phí, vốn sản xuất để thực hiện lập kế hoạch kinh doanh;

+ Xây dựng được vườn ươm và lập được kế hoạch sản xuất cho một vườn ươm;

+ Nhân giống cây trồng đô thị thành thạo bằng các phương pháp như: Tạo cây bằng hạt, giâm, chiết, ghép, tách chồi;

+ Thực hiện các công việc trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, xử lý sự cố cây đô thị, chặt hạ cây gỗ đô thị;

+ Sử dụng được một số phần mềm tin học ứng dụng;

+ Sử dụng được một số dụng cụ và máy chuyên dụng của lĩnh vực lâm nghiệp đô thị;

+ Trồng và chăm sóc được một số cây cảnh, tạo và xây dựng được non bộ;

+ Nhận biết được 80 – 100 loài cây trồng chủ yếu trong lâm nghiệp đô thị như: Cây xanh đường phố, công viên, hoa viên, quảng trường;

+ Nhận biết được các loài sâu, bệnh hại và đưa ra các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại các loài cây trồng đô thị;

+ Chia sẻ được kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc;

+ Thu thập được số liệu, phân tích, viết và trình bày báo cáo.

3- Cơ hội việc làm: 

Sau khi tốt nghiệp, học sinh làm việc tại:

+ Các cơ quan quản lý đô thị phường (xã), quận (huyện);

+ Các công ty thi công công trình về cảnh quan đô thị;

+ Làm công việc kỹ thuật về cây xanh, hoa viên tại các công ty đô thị và môi trường, hoa viên và giám sát các công trình trồng hoa, cây cảnh, cây xanh đường phố và đô thị;

+ Các cơ quan lâm nghiệp liên quan đến cảnh quan đô thị;

+ Các vườn ươm cây nông lâm nghiệp và cây xanh đô thị, các khu bảo tồn di tích lịch sử, các ban quản lý các khu công nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh;

+ Tự tạo việc làm cho mình theo nghề đã học.

4- Một số môn học chính:

– An toàn lao động

– Thực vật – Cây trồng đô thị

– Đất và phân bón

– Khí tượng học

– Sinh thái môi trường đô thị

– Bảo vệ thực vật

– Pháp luật và chính sách cây xanh đô thị

– Tổ chức sản xuất kinh doanh

– Đo đạc

– Cây trồng cảnh quan đô thị

– Tin học ứng dụng

– Xây dựng vườn ươm

– Nhân giống cây trồng đô thị

– Phòng trừ sâu, bệnh hại cây xanh đô thị

– Trồng cây bóng mát đô thị

– Trồng cây trang trí

– Trồng cây cảnh – non bộ

– Quản lý cây xanh đô thị

– Vận hành máy chuyên dụng

– Xử lý sự cố cây bóng mát

– Kỹ thuật chặt hạ cây gỗ đô thị