LẮP ĐẶT CẦU

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

 + Đọc được các bản vẽ về thi công cầu;

 + Phân tích được quy trình công nghệ lắp đặt cầu;

 + Mô tả được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị phục vụ việc lắp đặt cầu;

 + Trình bày được các bước lắp đặt thiết bị thi công và hệ thống sàn tạm, lắp đặt dầm cầu, lao lắp nhịp cầu và các công việc liên quan đến việc lắp đặt cầu.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

 + Lắp đặt được hệ thống sàn tạm, hệ nổi, đà giáo phục vụ thi công;

 + Lắp được các thiết bị thi công vào vị trí làm việc đúng quy trình, đảm bảo thời gian và an toàn;

 + Sử dụng được các dụng cụ và thiết bị dùng trong lắp đặt cầu;

 + Tham gia lắp đặt được các loại cầu đúng thiết kế, đúng quy trình, đảm bảo thời gian và an toàn ;

 + Thực hiện được công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và vệ sinh môi trường;

+ Người có tay nghề cao thực hiện được công việc kèm cặp người có tay nghề thấp, và tổ chức điều hành được đội hay tổ làm việc hoàn thành nhiệm vụ.

3- Cơ hội việc làm:

 – Sinh viên sau khi tốt nghiệp Cao đẳng nghề Lắp đặt cầu sẽ trực tiếp tham gia lắp đặt cầu tại các Công trình xây dựng cầu của các Công ty trong cả nước;

 – Đảm nhiệm được các công việc kỹ thuật như: tham gia kiểm tra chất lượng công việc lắp đặt của đội, tổ nhóm cùng làm việc hàng ngày.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Kỹ thuật điện

– An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

– Vật liệu xây dựng

– Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

– Cấu tạo cầu

– Môi trường

– Lắp đặt thiết bị thi công

– Lắp đặt hệ thống sàn tạm

– Hỗ trợ khoan cọc nhồi

– Lắp đặt dầm bê tông cốt thép đúc sẵn

– Lắp hẫng và bán hẫng kết cấu nhịp cầu

– Lắp đẩy kết cấu nhịp cầu

– Lắp đặt hệ mặt cầu

– Lắp đặt cầu tại hiện trường lần 1

– Hàn cơ bản

– Nguội cơ bản

– Kỹ thuật sắt

– Lao dọc, lao ngang kết cấu nhịp cầu thép

– Thi công lắp ghép mố, trụ cầu

– AutoCAD

– Trắc địa

– Lắp đặt cầu tại hiện trường lần 2

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

 + Đọc được các bản vẽ về thi công cầu;

 + Trình bày được quy trình công nghệ lắp đặt cầu;

 + Mô tả được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị cơ bản phục vụ việc lắp đặt cầu;

 + Trình bày được các bước lắp đặt thiết bị thi công và hệ thống sàn tạm, lắp đặt dầm cầu, và các công việc liên quan đến việc lắp đặt cầu.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

 + Lắp đặt được hệ thống sàn tạm, hệ nổi, đà giáo phục vụ thi công;

 + Lắp được các thiết bị thi công vào vị trí làm việc đúng quy trình, đảm bảo thời gian và an toàn;

 + Sử dụng được các dụng cụ và thiết bị dùng trong lắp đặt cầu;

 + Lắp đặt được loại cầu đơn giản đúng thiết kế, đúng quy trình, đảm bảo thời gian và an toàn;

 + Thực hiện được công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và vệ sinh môi trường;

 + Thực hiện được các công việc của nghề một cách độc lập và ứng dụng được các công nghệ mới vào công việc của nghề.

3- Cơ hội việc làm:

 – Học sinh sau khi tốt nghiệp Trung cấp nghề Lắp đặt cầu sẽ trực tiếp tham gia lắp đặt cầu tại các Công trình xây dựng cầu của các Công ty trong cả nước;

 – Đảm nhiệm được các công việc kỹ thuật như: tham gia kiểm tra chất lượng công việc lắp đặt của tổ nhóm cùng làm việc hàng ngày.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Kỹ thuật điện

– An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

– Vật liệu xây dựng

– Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

– Cấu tạo cầu

– Môi trường

– Lắp đặt thiết bị thi công

– Lắp đặt hệ thống sàn tạm

– Hỗ trợ khoan cọc nhồi

– Lắp đặt dầm bê tông cốt thép đúc sẵn

– Lắp hẫng và bán hẫng kết cấu nhịp cầu

– Lắp đẩy kết cấu nhịp cầu

– Lắp đặt hệ mặt cầu

– Lắp đặt cầu tại hiện trường