LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP ĐẾN 110 KV

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vận dụng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm của Nhà nước và của ngành liên quan đến lĩnh vực lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp trong việc thực hiện các nhiệm vụ của nghề;

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị đo lường điện thông dụng, các loại khí cụ điện, máy điện, các loại dụng cụ, vật liệu, máy thi công dùng trong lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp;

+ Mô tả được các tiêu chuẩn kỹ thuật, các giải pháp công nghệ về khi xây lắp đường dây tải điện trên không, cáp điện ngầm;

+ Phân tích được sơ đồ nối điện chính, sơ đồ điện tự dùng, hệ thống rơ le bảo vệ, tự động hoá, thông tin, tín hiệu, hệ thống SCADA trong trạm biến áp;

+ Đọc được các bản vẽ thi công các hạng mục công trình xây lắp đường dây và trạm biến áp;

+ Vận dụng được kiến thức về quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm theo quy định của Nhà nước và của ngành để thực hiện nhiệm vụ tổ chức sản xuất theo các tổ, đội, phân xưởng;

+ Áp dụng các kiến thức về an toàn và bảo hộ lao động trong thi công các công trình lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp;

+ Hiểu được các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh và có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành nâng cao bằng tiếng Anh;

+ Vận dụng được kiến thức về tin học văn phòng và tin học ứng dụng trong hoạt động nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề;

+ Sử dụng thành thạo và bảo quản đúng quy trình các thiết bị, dụng cụ, phương tiện thi công đường dây tải điện và trạm biến áp;

+ Thi công công trình đường dây tải điện trên không, cáp điện ngầm có điện áp đến 110 KV: đào móng, dựng cột điện, làm tiếp đất cột, lắp xà, sứ cách điện, căng dây lấy độ võng, lắp đặt các phụ kiện trên đường dây, lắp đặt cáp vặn xoắn hạ áp, lắp đặt cáp điện ngầm, hộp nối cáp, hộp đầu cáp;

+ Thi công trạm biếp áp có điện áp đến 110 KV: đọc bản vẽ trạm biến áp, xây dựng cơ bản trạm biến áp, lắp đặt hệ thống tiếp địa, dựng cột trạm biếp áp, lắp đặt xà, sứ, thanh dẫn, thanh cái, lắp đặt thiết bị như máy cắt, dao cách ly, máy biến áp, chống sét, hệ thống điện tự dùng, tủ phân phối, hệ thống điện 1 chiều, hệ thống đo lường bảo vệ, tín hiệu, điều khiển, thông tin, SCADA;

+ Xử lý được các tình huống các sự cố trong quá trình thi công lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp;

+ Có khả năng chủ động tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất.

+ Giao tiếp và dịch được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất.

3- Cơ hội việc làm:

 Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc tại các công ty, xí nghiệp chuyên về lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp với các vị trí công việc như:

+ Công nhân lắp đặt đường dây tải điện trên không (lưới điện hạ áp, trung áp, lưới truyền tải có điện áp đến 110 KV);

+ Công nhân lắp đặt trạm biến áp phân phối điện áp đến 35kV, trạm biến áp trung gian điện áp đến 110 KV;

+ Công nhân thi công cáp ngầm điện áp đến 110 KV;

+ Tổ trưởng, đội trưởng sản xuất;

+ Tổ phó, đội phó sản xuất.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Cơ kết cấu

– Vật liệu điện

– Sức bền vật liệu

– Kỹ thuật điện

– Đo lường điện

– Khí cụ điện

– Máy điện

– Gia công cơ khí

– Điện cơ bản

– Kỹ thuật lưới điện

– Kỹ thuật an toàn điện

– Ngắn mạch trong hệ thống điện

– Bảo vệ rơle và tự động hoá

– Nhà máy điện và trạm biến áp

– Cơ khí đường dây

– Bảo vệ quá điện áp

– Sử dụng thiết bị đo lường điện

– Thi công đường dây tải điện trên không

– Thi công cáp ngầm

– Thi công trạm biến áp phân phối

– Đọc bản vẽ trạm biến áp

– Thi công hệ thống tiếp địa trạm biến áp 110 KV

– Thi công dựng cột trạm biến áp 110 KV

– Lắp đặt xà sứ; dây dẫn thanh cái, trạm biến áp 110 KV

– Lắp đặt thiết bị trong trạm biến áp 110 KV

– Thi công hệ thống tủ phân phối trạm biến áp 110 KV

– Thi công hệ thống điện 1 chiều trạm biến áp 110 KV

– Thi công hệ thống điện tự dùng trạm biến áp 110 KV

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm của Nhà nước và của ngành liên quan đến lĩnh vực lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp;

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị đo lường điện thông dụng, các loại khí cụ điện, máy điện, các loại dụng cụ, vật liệu, máy thi công dùng trong lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp;

+ Đọc được các sơ đồ nối điện chính, hệ thống rơ le bảo vệ, tự động hoá trong trạm biến áp;

+ Đọc được các bản vẽ thi công các hạng mục công trình xây lắp đường dây và trạm biến áp;

+ Áp dụng các kiến thức về an toàn và bảo hộ lao động trong thi công các công trình lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp;

+ Hiểu được các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh và có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh;

+ Vận dụng được kiến thức về tin học văn phòng và tin học ứng dụng trong hoạt động nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo và bảo quản đúng quy trình các thiết bị, dụng cụ, phương tiện thi công đường dây tải điện và trạm biến áp;

+ Thi công công trình đường dây tải điện trên không có điện áp đến 110 KV: đào móng, dựng cột điện, làm tiếp đất cột, lắp xà, sứ cách điện, căng dây lấy độ võng, lắp đặt các phụ kiện trên đường dây, lắp đặt cáp vặn xoắn hạ áp;

+ Thi công trạm biếp áp có điện áp đến 110 KV: đọc bản vẽ trạm biến áp, lắp đặt hệ thống tiếp địa, dựng cột trạm biếp áp, lắp đặt xà, sứ, thanh dẫn, thanh cái, lắp đặt thiết bị như máy cắt, dao cách ly, máy biến áp, chống sét, hệ thống đo lường bảo vệ, tín hiệu.

+ Giao tiếp và dịch được một số tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;

+ Sử dụng được máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành.

3- Cơ hội việc làm:

 Sau khi tốt nghiệp học sinh làm việc tại các công ty, xí nghiệp chuyên về lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp với các vị trí công việc như:

+ Công nhân lắp đặt đường dây tải điện trên không (lưới điện hạ áp, trung áp, lưới truyền tải có điện áp đến 110kV);

+ Công nhân lắp đặt trạm biến áp phân phối điện áp đến 35kV, trạm biến áp trung gian điện áp đến 110 kV;

+ Công nhân thi công cáp ngầm điện áp đến 110kV;

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Cơ kết cấu

– Vật liệu điện

– Sức bền vật liệu

– Kỹ thuật điện

– Đo lường điện

– Khí cụ điện

– Máy điện

– Gia công cơ khí

– Điện cơ bản

– Kỹ thuật lưới điện

– Kỹ thuật an toàn điện

– Ngắn mạch trong hệ thống điện

– Bảo vệ rơle và tự động hoá

– Nhà máy điện và trạm biến áp

– Cơ khí đường dây

– Sử dụng thiết bị đo lường điện

– Thi công đường dây tải điện trên không

– Thi công trạm biến áp phân phối

– Đọc bản vẽ trạm biến áp

– Thi công hệ thống tiếp địa Trạm biến áp 110kV

– Thi công dựng cột trạm biến áp 110kV

– Lắp đặt xà sứ, dây dẫn thanh cái, trạm biến áp 110kV

– Lắp đặt thiết bị trong trạm biến áp 110kV