LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ KHÍ


TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+  Nêu được nguyên lý, cấu tạo, công dụng của các dụng cụ đo, kiểm tra;

+ Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và cách sử dụng của các dụng cụ, thiết bị tháo lắp, căn chỉnh máy;

+ Tính toán, lựa chọn đư­ợc các dụng cụ, thiết bị nâng chuyển thông dụng và hiện đại;

+ Trình bày được quy trình lắp đặt các thiết bị cơ khí trong dây chuyền sản xuất của nhà máy;

+ Phân tích, giải thích được các yêu cầu kỹ thuật quan trọng;

+ Tính được độ bền của các cấu kiện và chi tiết máy thông dụng;

+ Xác định được tỷ số truyền của các bộ truyền động cơ khí, tính toán được kích thước của các chi tiết ở một số mối ghép thông dụng;

+ Đọc được các bản vẽ trong thi công lắp đặt;

+ Phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp xử lý sự cố thường gặp trong hoạt động của nghề;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong nghề và an toàn lao động của nước ta hiện nay.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo dụng cụ đo và kiểm tra, dụng cụ tháo lắp, dụng cụ căn chỉnh;

+ Tổ hợp lắp đặt, căn chỉnh được các bộ phận cơ khí trong dây chuyền sản xuất, nhà máy;

+ Cạo rà được bạc lót đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc được giao của các cá nhân, nhóm, tổ lao động trong các nhiệm vụ nghề cần thiết;

+ Kiểm tra, thử nghiệm và hiệu chỉnh các thiết bị;

+ Tổ hợp lắp đặt, căn chỉnh được các bộ phận cơ khí trong dây chuyền sản xuất, nhà máy;

+ Bàn giao các thiết bị, máy móc đúng theo các quy định hiện hành;

+ Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công lắp đặt;

+ Ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề;

+ Quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của tổ, nhóm trong thi công lắp đặt.

3- Cơ hội việc làm:

– Sinh viên sau khi tốt nghiệp làm việc ở các nhà máy các dây chuyền sản xuất, các công trình xây lắp công nghiệp.

– Có khả năng thực hiện nhiệm vụ quản lý tổ, nhóm ở các đơn vị sản xuất thi công lắp đặt;

– Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

4- Các môn học chính:

– Hình học hoạ hình

– Vẽ kỹ thuật

– Dung sai và lắp ghép

– Cơ lý thuyết

– Sức bền vật liệu

– Vật liệu cơ khí

– Chi tiết máy

– Máy nâng chuyển

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ ao động

– Quản lý doanh nghiệp và tổ chức sản xuất

– Đo kiểm kích thước và vị trí

– Nguội cơ bản

– Lắp mạch điện đơn giản

– Hàn điện cơ bản

– Bảo dưỡng và sử dụng thiết bị nâng đơn giản

– Lắp đặt máy gia công kim loại

– Lắp đặt máy bơm

– Lắp đặt băng tải

– Lắp đặt cầu trục

– Lắp đặt máy nghiền nguyên liệu

– Lắp đặt lò nung clinker        

– Lắp đặt thiết bị lọc bụi tĩnh điện

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Mô tả đư­ợc nguyên lý, cấu tạo, công dụng của các dụng cụ đo, kiểm tra, các dụng cụ tháo lắp và thiết bị căn chỉnh máy;

+ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành của các thiết bị nâng chuyển;

+ Lựa chọn đư­­ợc các dụng cụ, thiết bị nâng chuyển thư­ờng dùng;

+ Đọc được bản vẽ thi công đơn giản;

+ Trình bày đ­ược trình tự lắp đặt các thiết bị cơ khí trong dây chuyền sản xuất của nhà máy;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, kiểm tra dùng trong lắp đặt, căn chỉnh;

+ Bảo dưỡng và sử dụng được dụng cụ, thiết bị nâng chuyển;         

+ Lắp đặt, căn chỉnh  đư­ợc các bộ phận cơ khí trong dây chuyền sản xuất, nhà máy;

+ Xử lý đư­ợc các tình huống kỹ thuật thông thư­ờng trong thực tế lắp đặt.

3- Cơ hội việc làm:

– Học sinh sau khi tốt nghiệp làm việc ở các nhà máy, các dây chuyền sản xuất, các công trình xây lắp công nghiệp;

– Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

4- Các môn học chính:

– Vẽ kỹ thuật

– Dung sai và lắp ghép

– Cơ kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Đo kiểm kích thư­ớc và vị trí

– Nguội cơ bản

– Lắp mạch điện đơn giản

– Hàn điện cơ bản

– Bảo dư­ỡng và sử dụng thiết bị nâng đơn giản

– Lắp đặt máy gia công kim loại

– Lắp đặt máy bơm

– Lắp đặt băng tải

– Lắp đặt cầu trục

– Lắp đặt lò nung clinker        

– Lắp đặt thiết bị lọc bụi tĩnh điện