LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Trình bày được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập được kế hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động…;

+ Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh;

+ Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;

+ Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm…) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng;

+ Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt;

+ Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc;

+ Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật;

+ Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.

3- Cơ hội việc làm

Học xong chương trình cao đẳng nghề “Lắp đặt thiết bị lạnh” có thể làm việc ở các vị trí:

+ Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm…;

+ Các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị lạnh…;

+ Trong các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh;

+ Làm trưởng ca, trương nhóm trong trong lĩnh vực điện lạnh;

+ Tự học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghề nghiệp.

4- Các môn học chính:

– Tiếng Anh chuyên ngành

– An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Dung sai lắp ghép

– Cơ sở kỹ thuật điện

– Máy điện

– Cơ sở kỹ thuật nhiệt – lạnh

– Vật liệu điện lạnh

– Cơ sở thủy khí và máy thủy khí

– Tổ chức sản xuất

– Điện cơ bản

– Điện tử chuyên ngành

– Đo lường Điện – Lạnh

– Trang bị điện

– Nguội lắp ráp

– Hàn cơ bản

– Lạnh cơ bản

– Lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng

– Lắp đặt hệ thống máy lạnh thương nghiệp

– Lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp

– Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ

– Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Hiểu được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Hiểu được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh;

+ Xác định được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;

+ Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đọc được các bản vẽ lắp đặt;

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh trong máy lạnh dân dụng và điều hòa cục bộ đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh trong máy lạnh dân dụng và điều hòa cục bộ đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Sử dụng các trang thiết bị an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.

3- Cơ hội việc làm

Học xong chương trình trung cấp nghề “Lắp đặt thiết bị lạnh”, có thể làm việc ở các vị trí:

+ Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm…;

+ Các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị lạnh…;

+ Trong các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh;

+ Tự học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghề nghiệp.

4- Các môn học chính:

– Tiếng Anh chuyên ngành

– An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Cơ sở kỹ thuật điện

– Máy điện

– Cơ sở kỹ thuật nhiệt – lạnh

– Vật liệu điện lạnh

– Điện cơ bản

– Điện tử chuyên ngành

– Đo lường Điện – Lạnh

– Trang bị điện

– Nguội lắp ráp

– Hàn cơ bản

– Lạnh cơ bản

– Lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng

– Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ