LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA BƠM, QUẠT, MÁY NÉN KHÍ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được quy trình, quy phạm vận hành thiết bị áp lực và bơm, quạt, máy nén khí;

+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm, quạt, máy nén khí và hệ thống;

+ Trình bày được sơ đồ điều khiển và bảo vệ hệ thống bơm, quạt, máy nén khí;

+ Trình bày được quy trình, quy phạm về sửa chữa thiết bị áp lực và bơm, quạt, máy nén khí;

+ Trình bày được quy trình, quy phạm về lắp ráp thiết bị áp lực và bơm, quạt, máy nén khí;

+ Trình bày được các kiến thức về an toàn, bảo hộ lao động và môi trường;

+ Nhận biết được cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh và có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành nâng cao bằng tiếng Anh;

+ Thực hiện được tin học văn phòng và tin học ứng dụng trong hoạt động nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề;

+ Lắp ráp, sửa chữa và vận hành bơm, quạt, máy nén khí và hệ thống.

+ Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện vận hành bơm, quạt, máy nén khí và hệ thống;

+ Chẩn đoán và xử lý sự cố của bơm, quạt, máy nén khí và hệ thống;

+ Có khả năng đảm nhiệm được vị trí trưởng ca trong vận hành bơm, quạt, máy nén khí và hệ thống.

+ Có khả năng chủ động tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất.

+ Giao tiếp và dịch được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất;

3- Cơ hội việc làm:

Tốt nghiệp cao đẳng nghề sinh viên sẽ:

+ Làm việc ở các công ty kinh doanh thiết bị bơm, quạt, máy nén khí;

+ Làm việc ở các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện và các nhà máy khác có sử dụng bơm, quạt, máy nén khí;

+ Làm việc ở các công ty khai thác công trình thuỷ nông;

+ Làm việc ở các trạm bơm cấp thoát nước thành phố;

+ Chuyên về lắp đặt, sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí;

+ Làm việc ở các trạm thông gió.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ học kỹ thuật

– Kỹ thuật nhiệt

– Vật liệu nhiệt

– Thủy khí động lực học

– Kỹ thuật điện

– An toàn lao động và môi trường

– Ngoại ngữ chuyên ngành

– Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo

– Máy thuỷ khí

– Hệ thống thiết bị bơm, quạt, máy nén khí

– Thiết bị bảo vệ và điều khiển

– Lắp đặt bơm, quạt, máy nén khí và hệ thống

– Vận hành bơm, quạt, máy nén khí

– Bảo dưỡng, sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí

– Thực tập cơ khí

– Thực tập điện cơ bản – mạch điều khiển

– Thực tập lắp đặt bơm, quạt, máy nén khí

– Thực tập vận hành bơm

– Thực tập vận hành quạt

– Thực tập vận hành máy nén khí

– Thực tập sửa chữa bơm

– Thực tập sửa chữa quạt

– Thực tập sửa chữa máy nén khí

– Những sự cố thường gặp và cách khắc phục trong vận hành bơm

– Những sự cố thường gặp và cách khắc phục trong vận hành quạt

– Những sự cố thường gặp và cách khắc phục trong vận hành máy nén khí

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được quy trình, quy phạm vận hành thiết bị áp lực và bơm, quạt, máy nén khí;

+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm, quạt, máy nén khí và hệ thống;

+ Trình bày được sơ đồ điều khiển và bảo vệ hệ thống bơm, quạt, máy nén khí;

+ Trình bày được quy trình, quy phạm về sửa chữa thiết bị áp lực và bơm, quạt, máy nén khí;

+ Trình bày được quy trình, quy phạm về lắp ráp thiết bị áp lực và bơm, quạt, máy nén khí;

+ Trình bày được các kiến thức về an toàn, bảo hộ lao động và môi trường.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận hành được hệ thống bơm, quạt, máy nén khí và hệ thống phụ trợ;

+  Xử lý sự cố của bơm, quạt, máy nén khí và hệ thống;

+ Lắp ráp được thiết bị bơm, quạt, máy nén khí trong hệ thống.

3- Cơ hội việc làm:

Tốt nghiệp trung học nghề học sinh sẽ:

+ Làm việc ở các công ty kinh doanh thiết bị bơm, quạt, máy nén khí;

+ Làm việc ở các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện và các nhà máy khác có sử dụng bơm, quạt, máy nén khí;

+ Làm việc ở các công ty khai thác công trình thuỷ nông;

+  Làm việc ở các trạm bơm cấp thoát nước thành phố;

+ Chuyên về lắp đặt, sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí;

+ Làm việc ở các trạm thông gió.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Kỹ thuật nhiệt

– Thủy khí động lực học

– Kỹ thuật điện

– An toàn lao động và môi trường

– Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo

– Máy thuỷ khí

– Hệ thống thiết bị bơm, quạt, máy nén khí

– Thiết bị bảo vệ và điều khiển

– Lắp đặt bơm, quạt, máy nén khí và hệ thống

– Vận hành bơm, quạt, máy nén khí

– Bảo dưỡng, sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí

– Thực tập cơ khí

– Thực tập điện cơ bản –  mạch điều khiển

– Thực tập lắp đặt bơm, quạt, máy nén khí

– Thực tập vận hành bơm

– Thực tập vận hành quạt

– Thực tập vận hành máy nén khí

– Thực tập sửa chữa bơm

– Thực tập sửa chữa quạt

– Thực tập sửa chữa máy nén khí

– Những sự cố thường gặp và cách khắc phục trong vận hành bơm

– Những sự cố thường gặp và cách khắc phục trong vận hành quạt

– Những sự cố thường gặp và cách khắc phục trong vận hành máy nén khí

– Thực tập tốt nghiệp