LẮP RÁP VÀ THỬ NGHIỆM LÒ HƠI, TUA BIN

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các kiến thức cơ sở chuyên môn nghề liên quan;

+ Trình bày được các quy trình, quy phạm hiện hành về lắp ráp và thử nghiệm lò hơi, tua bin và các thiết  bị phụ;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của lò hơi, tua bin và hệ thống các thiết bị phụ trợ;

+ Trình bày rõ ràng và phân tích được vị trí, vai trò và nhiệm vụ của lò hơi, tua bin trong công nghiệp;

+ Hiểu và trình bày, phân tích được hệ thống đo lường, điều khiển và bảo vệ tổ hợp lò hơi, tua bin;

+ Trình bày được các kiến thức về an toàn, bảo hộ lao động và môi trường.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lắp đặt và sửa chữa được các bộ phận của lò hơi, tua bin và các thiết bị phụ;

+ Kiểm tra, thử nghiệm chính xác các thiết bị của lò hơi, tua bin sau khi đã được lắp đặt;

+ Trong môi trường lao động nghề nghiệp, đảm nhiệm được vai trò tổ trưởng, đội trưởng lắp đặt thiết bị;

+ Phân tích, chẩn đoán và đánh giá được các tình huống xảy ra trong quá trình lắp đặt và có các giải pháp xử lý kịp thời, phù hợp;

+  Lập được kế hoạch và tổ chức lắp ráp, thử nghiệm lò hơi, tua bin;

+ Có khả năng ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật công nghệ vào thực tế.

– Thái độ:

+ Có tinh thần trách nhiệm và tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân.

3- Cơ hội việc làm:

Tốt nghiệp cao đẳng nghề, sinh viên sẽ:

–  Làm việc ở các bộ phận lắp đặt, thử nghiệm thuộc các công ty lắp máy;

–  Làm việc ở các cơ sở sản xuất, sửa chữa và lắp ráp lò hơi, tua bin;

–  Làm việc ở các công ty kiểm định thiết bị.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Kỹ thuật nhiệt

– Vật liệu nhiệt

– Kỹ thuật điện

– Kỹ thuật an toàn và môi trường

– Kỹ thuật đo

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Tua bin hơi

– Lò hơi

– Cân bằng các thiết bị quay

– Nghiệp vụ quản lý phân xưởng

– Thực tập cơ khí

– Thực hành điện cơ bản

– Vận hành thiết bị nâng, hạ

– Lắp đặt bản thể lò hơi

– Lắp đặt các loại bơm, quạt

– Lắp đặt các loại van, đường ống

– Căn chỉnh các thiết bị quay

– Lắp đặt hệ thống điều chỉnh.  

– Lắp đặt hệ thống ổ trục và chèn.

– Lắp đặt xi lanh – rô to

– Lắp đặt hệ thống bảo ôn

– Lắp đặt thiết bị ngưng tụ, gia nhiệt

– Lắp đặt hệ thống đo lường

– Kiểm tra, thử nghiệm và hiệu chỉnh tua bin sau lắp đặt

– Kiểm tra, thử nghiệm và hiệu chỉnh lò hơi sau lắp đặt

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các kiến thức cơ sở chuyên môn nghề liên quan;

+ Trình bày được các quy trình, quy phạm hiện hành về lắp ráp và thử nghiệm và sửa chữa lò hơi, tua bin và các thiết bị phụ;

+ Trình bày được các phương thức lắp đặt và thử nghiệm lò hơi, tua bin;

+ Nêu được kết cấu của tổ hợp lò hơi, tua bin trong công nghiệp và các lĩnh vực năng lượng khác;

+ Nêu được vị trí, vai trò và nhiệm vụ chính của lò hơi, tua bin trong sản xuất công nghiệp và các hệ thống năng lượng;

+ Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của lò hơi, tua bin và hệ thống các thiết bị phụ trợ;

+ Liệt kê được các phần tử chính trong hệ thống đo lường, giám sát, điều khiển và bảo vệ tổ hợp lò hơi, tua bin;

+ Trình bày được các yêu cầu về an toàn, bảo hộ lao động.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lắp ráp và sửa chữa các bộ phận của lò hơi, tua bin và các thiết bị phụ;

+ Kiểm tra, thử nghiệm hoạt động của các bộ phận của lò hơi và tua bin sau khi đã được lắp đặt;

+ Khắc phục và xử lý được các sự cố thông thường của lò hơi và tua bin đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật bảo đảm an toàn và hiệu quả;

+ Trong môi trường lao động nghề nghiệp, có khả năng phối hợp với những người trong tổ, đội lao động;

– Thái độ:

+ Có tinh thần trách nhiệm và tính độc lập.

3- Cơ hội việc làm:

Tốt nghiệp trung cấp nghề, học sinh sẽ:

+ Làm việc ở các bộ phận lắp ráp và thử nghiệm lò hơi, tua bin trong các nhà máy nhiệt điện;

+ Làm việc ở các bộ phận lắp ráp và thử nghiệm lò hơi, tua bin trong các nhà máy công nghiệp;

+ Làm việc ở các bộ phận lắp ráp và thử nghiệm lò hơi, tua bin trong các công ty chuyên về sản xuất lắp ráp lò hơi, tua bin;

+ Làm việc ở các công ty kiểm định thiết bị.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Kỹ thuật nhiệt

– Vật liệu nhiệt

– Kỹ thuật điện cơ sở

– Kỹ thuật an toàn và môi trường

– Kỹ thuật đo

– Tua bin hơi

– Lò hơi

– Thực hành cơ khí

– Thực hành điện cơ bản

– Vận hành thiết bị nâng, hạ

– Lắp đặt bản thể lò hơi

– Lắp đặt các loại bơm, quạt

– Lắp đặt các loại van,đường ống

– Căn chỉnh các thiết bị quay

– Lắp đặt hệ thống điều chỉnh.  

– Lắp đặt hệ thống ổ trục và chèn.

– Lắp đặt xilanh – rôto

– Lắp đặt hệ thống bảo ôn

– Lắp đặt thiết bị ngưng tụ, gia nhiệt

– Lắp đặt hệ thống đo lường

– Thực tập tốt nghiệp