Trường ĐH Ngoại thương

Theo mức công bố của trường, học phí dự kiến với chương trình tiêu chuẩn từ 22 – 25 triệu đồng/năm, chương trình chất lượng cao từ 45 – 48 triệu đồng/năm, chương trình tiên tiến từ 68 – 70 triệu đồng/năm.

Với các chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế như nhóm ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản, Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, Luật kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp, mức học phí dao động từ 45 – 48 triệu đồng/năm.

Với nhóm chương trình Quản trị khách sạn, Marketing số, Kinh doanh số, Truyền thông Marketing tích hợp, mức học phí từ 60 – 65 triệu đồng/năm.

Năm 2024, Trường ĐH Ngoại thương mở thêm 2 chương trình mới. Dự kiến mức học phí đối với Chương trình tiên tiến i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh khoảng 120 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, nhà trường sẽ cấp học bổng cho tất cả thí sinh theo học chương trình, mức học phí dự kiến sau hỗ trợ là 85 triệu đồng/năm.

Đối với chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế, kinh doanh có mức học phí dự kiến khoảng 65 triệu đồng/năm. Mức học phí dự kiến sau khi trường hỗ trợ cho thí sinh theo học chương trình này khoảng 45 triệu đồng/năm.

Theo công bố, lộ trình tăng học phí trong các năm của một khóa học điều chỉnh không quá 10%.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Học phí trường ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến với chương trình chuẩn của trường dao động khoảng 16 – 22 triệu đồng/năm học tùy theo từng ngành/chương trình đào tạo. Trường cho biết lộ trình tăng học phí tối đa 10% cho từng năm và thực hiện theo Nghị định của Chính phủ.

Học viện Tài chính

Học phí dự kiến năm học 2024-2025 của Học viện Tài chính với chương trình chuẩn là 25 triệu đồng/năm, chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế là 50 triệu đồng/năm, diện tuyển sinh theo đặt hàng là 43 triệu đồng/năm.

Đối với chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng đại học giữa Học viện Tài chính với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), học phí không thay đổi trong suốt 4 năm học. Cụ thể, học 4 năm trong nước sẽ có mức học phí 70 triệu đồng/năm; học 3 năm trong nước, 1 năm tại Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) là 70 triệu đồng/năm cho 3 năm học trong nước; 490 triệu đồng/năm cho 1 năm học tại Trường Đại học Greenwich.

Đối với chương trình liên kết đào tạo Đại học Toulon cấp bằng học trong 3 năm, chuyên ngành Bảo hiểm – Ngân hàng – Tài chính có mức học phí là 57 triệu đồng/năm; chuyên ngành Kế toán – Kiểm soát – Kiểm toán là 57 triệu đồng/năm, riêng năm cuối là 66 triệu đồng/năm.

Học viện Tài chính lưu ý từ những năm học sau học phí có thể thay đổi khi nhà nước thay đổi chính sách về học phí, trường hợp tăng sẽ tăng không quá 10% so với năm học trước.

Trường ĐH Thương mại

Theo công bố của Trường ĐH Thương mại, học phí đối với chương trình đào tạo chuẩn từ 24 – 26 triệu đồng/năm theo từng ngành/chuyên ngành; học phí các chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế là 35 triệu đồng/năm; học phí các chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp là 26 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Thương mại cho biết mức thu học phí hàng năm tăng không quá 12,5% so với năm trước liền kề, theo Nghị định của Chính phủ.

Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm học 2024 – 2025, học phí dự kiến của Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội đối với sinh viên đại học chính quy trong nước từ 44 – 50 triệu đồng/năm. Đối với sinh viên ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao, mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2024 là 98 triệu đồng/khóa.

Đối với ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Troy, Hoa Kỳ và do đại học này cấp bằng, mức học phí cho khóa học chuẩn 122 tín chỉ, sinh viên học theo đúng lộ trình 3,5 năm, học toàn phần tại Việt Nam là hơn 351 triệu đồng/sinh viên.

Đối với ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học St.Francis, Hoa Kỳ và do đại học này cấp bằng, mức học phí cho khóa học chuẩn 121 tín chỉ, sinh viên học theo đúng lộ trình 4 năm, học toàn phần tại Việt Nam là hơn 358 triệu đồng/sinh viên.

Học viện Ngân hàng

Học phí của Học viện Ngân hàng năm học 2024-2025 dự kiến khoảng 25 – 26,5 triệu đồng/năm đối với chương trình đào tạo chuẩn. Trong đó, các chương trình đào tạo chuẩn thuộc khối ngành Kinh doanh quản lý và pháp luật thu mức 25 triệu đồng/năm; khối ngành Công nghệ thông tin là 26,5 triệu đồng/năm và khối ngành Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi là 26 triệu đồng/năm. Học phí đối với chương trình chất lượng cao dự kiến 37 triệu đồng/năm.

Đối với chương trình liên kết quốc tế, học phí dao động 340 – 380 triệu đồng/khóa 4 năm, có thể cao hơn nếu sinh viên chọn học năm cuối tại trường đại học liên kết.

Nguồn: internet