MARKETING DU LỊCH

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nhận biết được xu hướng vận động của thị trường Du lịch;

+ Trình bày được các mục tiêu chiến lược marketing du lịch;

+ Trình bày được quy trình lập kế hoạch các chương trình: Truyền thông,  quảng cáo, tiếp thị, quảng bá thương hiệu… ;

+ Phân tích được tác động của các yếu tố môi trường đến hoạt động marketing của doanh nghiệp Du lịch;

+ Phân tích được ảnh hưởng về hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với các chính sách marketing của doanh nghiệp Du lịch;

+ Dự đoán được những phản ứng của người tiêu dùng đối với việc lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp Du lịch;

+ Nhận biết và phân đoạn được các thị trường trọng điểm cho doanh nghiệp Du lịch;

+ Phân biệt được chiến lược marketing cho các nhóm khách hàng khác nhau.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Xây dựng được các chiến lược marketing ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

Thiết lập và duy trì được chính sách giá của sản phẩm dịch vụ;

Phân đoạn và lựa chọn được thị trường trọng điểm cho doanh nghiệp Du lịch;

+ Lập được kế hoạch và thực hiện được các chương trình: Truyền thông, quan hệ công chúng, quảng cáo, tiếp thị, quảng bá thương hiệu… ;

Tổ chức được các hoạt động marketing cho doanh nghiệp Du lịch;

Lập được dự toán kinh phí cho các hoạt động marketing Du lịch;

+ Lựa chọn được nhân lực cho hoạt động marketing Du lịch;

+ Thiết lập được các kênh phân phối chào hàng, bán hàng và đề xuất các phương pháp cải tiến sản phẩm dịch vụ;

+ Tổ chức được các chương trình huấn luyện – đào tạo đội ngũ nhân viên marketing;

Ứng dụng được khoa học kỹ thuật vào hoạt động marketing Du lịch;

+ Đánh giá được hoạt động marketing và đưa ra được những tư vấn hợp lý cho lãnh đạo;

 Sử dụng thành thạo các công cụ truyền thông thông dụng;

+ Có khả năng làm việc nhóm, có kỹ năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp, với khách hàng.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề, nghề Marketing du lịch, sinh viên sẽ làm việc tại các vị trí:

+ Làm việc tại một số phòng ban có tính chất quản lý trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;

+ Làm trưởng nhóm phụ trách marketing; phụ trách nhóm bán sản phẩm dịch vụ;

+ Làm nhân viên phụ trách marketing, nhân viên bán hàng, nhân viên quản lý và chăm sóc khách hàng, nhân viên quan hệ công chúng, nhân viên truyền thông, nhân viên viên kinh doanh, nhân viên làm quảng cáo chuyên nghiệp và nhân viên tiếp thị;

+ Khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

4- Các môn học chính

– Tổng quan du lịch

– Văn bản quản lý nhà nước về du lịch

– Nguyên lý thống kê

– Nguyên lý kế toán

– Kinh tế Du lịch

– Định giá sản phẩm du lịch

– Marketing căn bản

– Nghiệp vụ văn phòng

– Tin học ứng dụng

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Kỹ năng giao tiếp

– Nghiên cứu thị trường

– Sản phẩm du lịch

– Tổ chức sự kiện

– Chăm sóc khách hàng

– Quản trị bán hàng

– Nghiệp vụ bán sản phẩm du lịch

– Quản trị kênh phân phối

– Quan hệ công chúng

– E -Marketing du lịch

– Quản trị marketing

– Quản lý chất lượng dịch vụ

– Xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch

– Nghiệp vụ quảng cáo

– Nghiệp vụ marketing du lịch

– Thực tập

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nhận biết được xu hướng vận động của thị trường Du lịch; 

+ Trình bày được các mục tiêu chiến lược marketing Du lịch;

+ Trình bày được quy trình lập kế hoạch các chương trình: Truyền thông,   quảng cáo, tiếp thị, quảng bá thương hiệu… ;

+ Nhận biết được tác động của các yếu tố môi trường đến hoạt động marketing của doanh nghiệp Du lịch;

+  Nhận biết được ảnh hưởng về hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với các chính sách marketing của doanh nghiệp Du lịch;

+ Dự đoán được những phản ứng của người tiêu dùng đối với việc lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp Du lịch;

+ Nhận biết và phân đoạn được các thị trường trọng điểm.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Xây dựng được các kế hoạch marketing ngắn hạn, trung hạn;

+ Thực hiện triển khai được các chương trình: Truyền thông, quan hệ công chúng, quảng cáo, tiếp thị, quảng bá thương hiệu… ;

Tổ chức và thực hiện được các hoạt động marketing cho doanh nghiệp Du lịch;

+ Thực hiện được các nhiệm vụ chào hàng và bán hàng;

+ Thiết lập được các kênh phân phối chào hàng, bán hàng;

+ Ứng dụng được khoa học kỹ thuật vào hoạt động marketing Du lịch;

Sử dụng được các công cụ truyền thông thông dụng;

+ Có khả năng làm việc nhóm, có kỹ năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp, với khách hàng.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp nghề, nghề Marketing du lịch, học sinh có thể làm việc tại các vị trí:

+ Tại các doanh nghiệp dịch vụ, thương mại, du lịch, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;

+ Làm nhân viên phụ trách marketing, nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên quan hệ công chúng, nhân viên truyền thông, nhân viên kinh doanh, nhân viên làm quảng cáo chuyên nghiệp và nhân viên tiếp thị.

4- Các môn học chính

– Văn bản quản lý nhà nước về du lịch

– Nguyên lý thống kê

– Kinh tế du lịch

– Nguyên lý kế toán

– Marketing căn bản

– Soạn thảo văn bản

– Tổng quan du lịch

– Tin học ứng dụng

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Nghiên cứu thị trường

– Kỹ năng giao tiếp

– Tổ chức sự kiện

– Sản phẩm Du lịch

– Quan hệ công chúng

– Chăm sóc khách hàng

– Nghiệp vụ marketing du lịch

– Quản trị kênh phân phối

– E-Marketing du lịch

– Quản lý chất lượng dịch vụ

– Nghiệp vụ bán sản phẩm du lịch