MARKETING THƯƠNG MẠI

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nhận biết được xu hướng vận động của thị trường;

+ Trình bày được các mục tiêu chiến lược marketing doanh nghiệp;

+ Trình bày được quy trình lập kế hoạch các chương trình: Truyền thông, quảng cáo, tiếp thị, quảng bá thương hiệu…;

+ Phân tích được tác động của các yếu tố môi trường đến hoạt động marketing của doanh nghiệp;

+ Phân tích được ảnh hưởng về hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với các chính sách marketing của doanh nghiệp;

+ Dự đoán được những phản ứng của người tiêu dùng đối với việc lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp;

+ Nhận biết và phân đoạn được các thị trường trọng điểm cho doanh nghiệp;

+ Phân biệt được chiến lược marketing cho các nhóm khách hàng khác nhau.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Xây dựng được các chiến lược marketing ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

+ Thiết lập và duy trì được chính sách giá của sản phẩm dịch vụ;

+ Phân đoạn và lựa chọn được thị trường trọng điểm cho doanh nghiệp;

+ Lập được kế hoạch và thực hiện được các chương trình: Truyền thông, quan hệ công chúng, quảng cáo, tiếp thị, quảng bá thương hiệu…;

+ Tổ chức được các hoạt động marketing cho doanh nghiệp;

+ Lập được dự toán kinh phí cho các hoạt động marketing;

+ Lựa chọn được nhân lực cho hoạt động marketing của doanh nghiệp;

+ Thiết lập được các kênh phân phối chào hàng, bán hàng và đề xuất các phương pháp cải tiến sản phẩm dịch vụ;

+ Tổ chức được các chương trình huấn luyện – đào tạo đội ngũ nhân viên marketing;

+ Ứng dụng được khoa học kỹ thuật vào hoạt động marketing;

+ Đánh giá được hoạt động marketing của doanh nghiệp và đưa ra được những tư vấn hợp lý cho lãnh đạo doanh nghiệp;

+ Sử dụng thành thạo các công cụ truyền thông thông dụng;

+ Có khả năng làm việc nhóm, có kỹ năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp, với khách hàng.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề, nghề Marketing thương mại, sinh viên sẽ làm việc tại các vị trí:

+ Làm việc tại một số phòng ban có tính chất quản lý trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;

+ Làm trưởng nhóm phụ trách marketing; phụ trách nhóm bán hàng;

+ Làm nhân viên phụ trách marketing, nhân viên bán hàng, nhân viên quản lý và chăm sóc khách hàng, nhân viên quan hệ công chúng, nhân viên truyền thông, nhân viên kinh doanh, nhân viên làm quảng cáo chuyên nghiệp và nhân viên tiếp thị;

+ Khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

4- Các môn học chính:

– Luật kinh tế

– Nguyên lý thống kê

– Kinh tế vi mô

– Lý thuyết kế toán

– Marketing căn bản

– Soạn thảo văn bản

– Quản trị học

– Hành vi tổ chức

– Tin học ứng dụng trong kinh doanh

– Anh văn chuyên ngành

– Tâm lý kinh doanh

– Nghiên cứu marketing

– Marketing thương mại

– Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

– Hành vi khách hàng

– Quản trị bán hàng

– Kinh tế thương mại

– Quan hệ công chúng

– Marketing quốc tế

– Quản trị marketing

– Quản trị nguồn nhân lực

– Thương mại điện tử

– Quản trị truyền thông marketing tích hợp

– Nghiệp vụ marketing thương mại

– Quản trị thương hiệu

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nhận biết được xu hướng vận động của thị trường;

+ Trình bày được các mục tiêu chiến lược marketing doanh nghiệp;

+ Trình bày được quy trình lập kế hoạch các chương trình: quan hệ công chúng, quảng cáo, tiếp thị, bán hàng, quảng bá thương hiệu…;

+ Nhận biết được tác động của các yếu tố môi trường đến hoạt động marketing của doanh nghiệp;

+ Đánh giá được ảnh hưởng về hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với các chính sách marketing của doanh nghiệp;

+ Dự đoán được những phản ứng của người tiêu dùng đối với việc lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp;

+ Phân biệt được các thị trường mục tiêu cho doanh nghiệp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lập được kế hoạch và thực hiện các chương trình: quan hệ công chúng, quảng cáo, tiếp thị, quảng bá thương hiệu…;

+ Tổ chức và thực hiện được các hoạt động marketing cho doanh nghiệp;

+ Lựa chọn được nhân lực cho hoạt động marketing của doanh nghiệp;

+ Thực hiện được các nhiệm vụ chào hàng, bán hàng;

+ Vận dụng được khoa học kỹ thuật vào hoạt động Marketing;

+ Sử dụng được các công cụ truyền thông thông dụng.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp nghề, nghề Marketing thương mại, học sinh có thể:

+ Làm việc tại một số phòng ban có tính chất quản lý của các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;

+ Làm nhân viên phụ trách marketing, nhân viên bán hàng và quản lý khách hàng, nhân viên quan hệ công chúng, nhân viên truyền thông, nhân viên kinh doanh và nhân viên tiếp thị;

+ Khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

4- Các môn học chính

– Luật kinh tế

– Nguyên lý thống kê

– Kinh tế vi mô

– Lý thuyết kế toán

– Marketing căn bản

– Soạn thảo văn bản

– Quản trị nguồn nhân lực

– Tin học ứng dụng trong kinh doanh (sử dụng phần mềm SPSS)

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Nghiên cứu marketing

– Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

– Hành vi khách hàng

– Marketing thương mại

– Quản trị bán hàng

– Quan hệ công chúng

– Quản trị marketing

– Nghiệp vụ marketing thương mại

– Quản trị thương hiệu

– Thương mại điện tử

– Quản trị truyền thông marketing tích hợp