Năm 2024-2025 trường đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ mở thêm 3 trường trực thuộc

 Để chuẩn bị đủ các điều kiện tốt tiến tới chuyển thành đại học vào năm 2025, Trường đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến thành lập thêm 3 trường, nâng tổng số trường trực thuộc lên 5 trường.

Trường đại học Công nghiệp Hà Nội – cơ sở đào tạo Hà Nam

Ngày 16/2 vừa qua, Trường đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết trong năm 2024 và 2025 nhà trường dự kiến thành lập thêm 3 trường là Trường Điện – Điện tử, Trường Kinh tế quản lý, Trường Công nghệ thông tin truyền thông.

Trước đó, Trường đại học Công nghiệp Hà Nội đã có hai trường thành viên gồm Trường Ngoại ngữ – Du lịch và Trường Cơ khí – Ô tô. Trong đó, Trường Ngoại ngữ – Du lịch được thành lập vào tháng 2-2021, trên cơ sở nhập khoa ngoại ngữ (thành lập năm 2005) và khoa du lịch (thành lập năm 2000).

Trường Cơ khí – Ô tô được thành lập vào tháng 08/2023, dựa trên cơ sở sáp nhập và phát triển khoa cơ khí và khoa công nghệ ô tô.

Theo nhà trường, việc thành lập trường trực thuộc nằm trong định hướng trở thành đại học đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng đa năng, phát triển theo mô hình đại học thông minh.

Trong lộ trình trở thành đại học, nhà trường chủ trương hoạt động đào tạo phải gắn với thực tiễn nhằm cung cấp ra thị trường lao động đội ngũ nhân sự có chất lượng cao, có khả năng làm việc trong thực tế.

Trường đại học Công nghiệp Hà Nội hiện đào tạo 32.000 sinh viên, mỗi năm nhà trường tuyển trên 7.000 – 7.500 sinh viên đại học.

Theo lộ trình, đến năm 2025, nhà trường phấn đấu đạt đủ các điều kiện để chuyển thành đại học theo quy định của Chính phủ. Việc nâng cấp từ trường đại học lên thành đại học sẽ là cơ hội để Trường đại học Công nghiệp Hà Nội đổi mới cấu trúc và hệ thống quản trị bên trong, từ đó giúp tinh gọn hơn bộ máy quản lý, tập trung nguồn lực để phát triển hiệu quả hơn.