Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện

Ngành đào tạo:           CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN

(Mechanical – Electrical Engineering Technology)

Trình độ đào tạo:       Đại học

Thời gian đào tạo:      4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật và công nghệ, khả năng ứng dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản và những kỹ năng công nghệ cần thiết để đảm đương công việc của người kỹ sư trong việc vận hành, khai thác các hệ thống công nghệ và tổ chức quản lý sản xuất.

Mục tiêu cụ thể

Phẩm chất

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện là người có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ để làm việc trong các cơ quan và cơ sở sản xuất công nghiệp;

Kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, có khả năng tư duy khoa học về Công nghệ kỹ thuật cơ điện đáp ứng nhu cầu của công nghiệp và xã hội. Có những hiểu biết cơ bản về an toàn lao động, môi trường và bảo vệ môi trường;

Kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện nắm vững các quá trình sản xuất, các nội dung thiết kế cơ bản. Có kỹ năng lắp đặt, vận hành, khai thác, bảo trì, sửa chữa hệ thống trang thiết bị của các ngành sản xuất công nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tổ chức quản lý sản xuất, tiếp cận và triển khai các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm;

Khả năng làm việc

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện có định hướng chủ yếu là phục vụ xí nghiệp công nghiệp. Ngoài ra còn có khả năng đảm trách công tác tại các cơ quan, các trường đào tạo nghề, các trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc:

Kiến thức giáo dục đại cương

1

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

8

Xác suất – Thống kê

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

9

Vật lý đại cương 1 (bao gồm cả thí nghiệm)

3

Đường lối CM của Đảng CSVN

10

Hoá học đại cương 1

4

Ngoại ngữ

11

Nhập môn tin học

5

Toán cao cấp 1

12

Giáo dục thể chất

6

Toán cao cấp 2

13

Giáo dục quốc phòng – an ninh

7

Toán cao cấp 3

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức cơ sở ngành

1

Cơ sở lý thuyết mạch điện (BTL)

9

Vẽ kỹ thuật 1

2

Kỹ thuật Điện tử (Tương tự và số)

10

Cơ học ứng dụng

3

Thiết bị điện

11

Cơ học chất lỏng

4

Cơ sở truyền động điện tự động

12

Cơ sở thiết kế máy

5

Đồ án Cơ sở truyền động điện tự động

13

Đồ án Cơ sở thiết kế máy

6

Kỹ thuật nhiệt

14

Vật liệu kỹ thuật

7

Lý thuyết điều khiển tự động

15

Kỹ thuật gia công cơ khí 1 (Cơ khí đại cương)

8

Kỹ thuật đo

Kiến thức ngành

1

Các hệ thống điều khiển tự động hiện đại

5

Kỹ thuật gia công cơ khí 2 (Công nghệ chế tạo máy)

2

Trang bị điện trên các máy công nghiệp

6

Đồ án Công nghệ chế tạo máy

3

Hệ thống cung cấp điện

7

Công nghệ CAD/CAM/CNC

4

Đồ án hệ thống cung cấp điện

8

Truyền dẫn thủy lực và khí nén trong máy công nghiệp

Thực tập

1

Thực tập cơ khí

4

Thực tập chuyên ngành Điện

2

Thực tập cắt gọt

5

Thực tập tốt nghiệp

3

Thực tập cơ sở về Điện

Khóa luận tốt nghiệp

Nội dung các học phần bắt buộc (Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Cơ sở lý thuyết mạch điện:

Học phần này giới thiệu những kiến thức về:

Mạch điện 1 pha: các khái niệm cơ bản và các phương pháp phân tích mạch 1 pha có hỗ cảm; không có hỗ cảm, mạch điện có dòng hình sin, không hình sin.

Các tính chất cơ bản và các phép biến đổi tương đương mạch điện tuyến tính.

Các khái niệm cơ bản và phương pháp phân tích mạch điện 1 cửa, 2 cửa.

Mạch điện ba pha: các phương pháp phân tích mạch ba pha đối xứng, không đối xứng.

Phương pháp tích phân kinh điển phân tích quá trình quá độ trong mạch tuyến tính.

Kỹ thuật điện tử:

Môn học giới thiệu về:

Điện tử tương tự: Cơ sở lý thuyết điện tử tương tự; các mạch khuếch đại điện áp; các mạch IC tương tự; khuếch đại thuật toán; khuếch đại công suất; bộ tạo dao động; quang điện tử.

Điện tử số: Kiến thức cơ sở về kỹ thuật số; các cổng logic tổ hợp; các mạch logic dãy; các bộ đếm, mã hoá, giải mã, thanh ghi, chuyển đổi tín hiệu và bộ nhớ.

Thiết bị điện:

Học phần này giới thiệu những kiến thức về:

– Các khái niệm cơ bản về vật liệu cách điện, dẫn điện, vật liệu từ.

– Các kiến thức cơ bản về: máy biến áp, động cơ điện không đồng bộ; máy điện đồng bộ; máy điện một chiều.

– Các kiến thức cơ bản về khí cụ điện.

Cơ sở truyền động điện tự động:

Học phần giới thiệu một số nội dung cơ bản: Những khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện; Đặc tính cơ, các trạng thái hãm, quá trình khởi động của động cơ điện một chiều, xoay chiều; Những chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật khi điều chỉnh tốc độ truyền động điện; Điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều, xoay chiều; Chọn công suất động cơ cho truyền động điện; tổng hợp các hệ điều chỉnh tự động truyền động điện (ĐCTĐTĐĐ).

Đồ án cơ sở truyền động điện tự động:

Tổng hợp hệ điều chỉnh tự động truyền động điện cho một chuyển động trên máy sản xuất hoặc một hệ các hệ điều khiển chuyển động.

Kỹ thuật nhiệt:

Học phần Kỹ thuật nhiệt bao gồm những kiến thức cơ bản nhất về nhiệt động học kỹ thuật và cơ sở truyền nhiệt, nghiên cứu các định luật nhiệt động, các quá trình nhiệt động cơ bản của chất khí, chu trình Các Nô khảo sát trên các mô hình cụ thể. Phần cơ sở truyền nhiệt đi sâu phân tích các quá trình dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ và phân tích trên các mô hình gần với thực tế.

Lý thuyết điều khiển tự động:

Nội dung của học phần gồm các vấn đề chính sau: Mô tả tín hiệu; Điều khiển hệ một vào, một ra (SISO) liên tục tuyến tính: Mô tả hệ thống, phân tích hệ thống. Xác định tham số cho bộ điều khiển PID. Hướng dẫn sử dụng MatLab Control Toolbox và Simulink Toolbox.

Kỹ thuật đo:

Học phần Kỹ thuật đo gồm có 2 phần chính:

Phần 1. Dung sai lắp ghép trong cơ khí với các nội dung chính gồm: các khái niệm cơ bản; dung sai lắp ghép trụ trơn; dung sai lắp ghép ren, then, bánh răng và chuỗi kích thước.

Phần 2: Kỹ thuật đo với các nội dung chính: Khái niệm cơ bản về đo lường, kỹ thuật sesor, phương pháp đo các thông số hình học; đo các đại lượng không điện: áp suất, vận tốc, gia tốc, lực .v.v.; đo các đại lượng điện: dòng điện, điện áp, công suất, năng lượng, tần số, góc pha, các thông số của mạch điện như điện trở, điện cảm, điện dung v.v.

Vẽ kỹ thuật 1:

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về vẽ thiết kế cơ khí cho sinh viên công nghệ kỹ thuật cơ điện. Nội dung học phần bao gồm các kiến thức cần thiết để biểu diễn các chi tiết máy và các nguyên tắc của bản vẽ thiết kế cơ khí; khai thác và sử dụng các phần mềm hỗ trợ thiết kế như AutoCAD cho việc vẽ và thiết kế cơ khí.

Cơ học ứng dụng:

Học phần Cơ học ứng dụng trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tĩnh học, động học, động lực học chất điểm và vật rắn, các kiến thức cần thiết về cấu trúc, động học và động lực học cơ cấu máy, kiến thức và phương pháp tính toán các thanh trong các trường hợp chịu lực cơ bản và phức tạp và ứng dụng các kiến thức này giải quyết các bài toán cơ học máy trong thực tiễn.

Cơ học chất lỏng:

Cơ học Chất lỏng nghiên cứu các quy luật cân bằng và chuyển động của chất lỏng. Bao gồm các vấn đề về tĩnh học, động học và động lực chất lỏng và ứng dụng những kiến thức này vào thiết kế máy thủy lực.

Cơ sở thiết kế máy:

Học phần Cơ sở thiết kế máy gồm các nội dung chính sau:

Phần 1: Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy gồm các nội dung: đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy, các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá khả năng làm việc của chi tiết máy, chọn vật liệu chế tạo chi tiết máy.

Phần 2: Truyền động cơ khí gồm các nội dung: truyền động đai, truyền động bánh răng, truyền động trục vít – bánh vít, truyền động xích.

Phần 3: Các chi tiết máy đỡ nối gồm các nội dung: Trục, ổ lăn, Ô trượt, Khớp nối.

Phần 4: Các chi tiết máy ghép gồm các nội dung: ghép bằng then và then hoa, ghép bằng đinh tán, ghép bằng ren, ghép bằng hàn.

Đồ án cơ sở thiết kế máy:

Đồ án Cơ sở thiết kế máy có nội dung chính là thiết kế hệ dẫn động cơ khí bao gồm các phần: Tính chọn động cơ điện và phân phối tỷ số truyền, thiết kế các chi tiết trong hệ thống, chọn chế độ bôi trơn và lắp ghép cho các chi tiết, dựng bản vẽ lắp và bản vẽ chế tạo trên máy tính hoặc trên giấy vẽ.

Vật liệu Kỹ thuật:

Học phần Vật liệu Kỹ thuật nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về vật liệu chế tạo máy và vật liệu kỹ thuật điện. Phần 1 nghiên cứu về cấu tạo nguyên tử, các dạng liên kết, cấu tạo các pha cơ bản, giản đồ trạng thái, các tính chất cơ bản của các pha .v.v. cơ tính và các biện pháp xử lý các loại vật liệu kỹ thuật sử dụng phổ biến trong ngành cơ khí, điện như các loại gang, thép, kim loại và hợp kim màu. Phần 2 nghiên cứu về đặc điểm của vật liệu cách điện, các loại vật liệu cách điện cơ bản, vật liệu dẫn điện, vật liệu từ, vật liệu bán dẫn.

Kỹ thuật gia công cơ khí 1 (Cơ khí đại cương):

Nội dung cơ bản của môn Cơ khí đại cương bao gồm các phần chính sau đây: Những khái niệm cơ bản, công nghệ đúc, gia công kim loại bằng áp lực, hàn và cắt kim loại, nguyên lý cắt kim loại, khái niệm về máy công cụ và đồ gá trên các máy công cụ.

Các hệ thống điều khiển tự động hiện đại:

Nội dung cơ bản của học phần là nghiên cứu các phương pháp điều khiển hiện đại: Điều khiển thích nghi; Điều khiển mờ; Điều khiểm tối ưu; Điều khiển bền vững.

Trang bị điện trên các máy công nghiệp:

Nội dung cơ bản của học phần gồm: Giới thiệu chung về trang bị điện, những yêu cầu cơ bản đối với hệ thống Trang bị điện tự động hoá làm cơ sở để đánh giá chất lượng hệ thống; Phân tích đặc điểm, yêu cầu công nghệ và các mạch điện cụ thể trong các máy công nghiệp.

Hệ thống cung cấp điện:

Học phần gồm các nội dung chính: Những vấn đề chung về cung cấp điện; phụ tải điện; mạng điện và trạm biến áp xí nghiệp; tính toán ngắn mạch, chọn và kiểm tra thiết bị; bảo vệ mạch điện và trạm biến áp; tiết kiệm điện năng và các phương pháp nâng cao hệ số công suất trong mạng điện xí nghiệp; chiếu sáng công nghiệp và an toàn điện.

Đồ án Hệ thống cung cấp điện:

Nội dung chính của học phần gồm: Thiết kế cung cấp điện cho một hộ tiêu thụ đặc biệt có quy mô vừa và lớn như một nhà máy hay một xí nghiệp công nghiệp để từ đó có cơ sở phát triển sâu, rộng hơn có thể thiết kế cung cấp điện cho một khu công nghiệp hay một đô thị.

Kỹ thuật gia công cơ khí 2 (Công nghệ chế tạo máy):

Nội dung cơ bản của học phần gồm các phần chính sau: Những khái niệm cơ bản, chất lượng bề mặt gia công, độ chính xác gia công cơ, chuẩn, các phương pháp gia công cắt gọt, thiết kế quy trình công nghệ, công nghệ gia công các chi tiết điển hình và công nghệ lắp ráp.

Đồ án Công nghệ chế tạo máy:

Nội dung cơ bản của môn Đồ án Công nghệ chế tạo máy bao gồm các phần chính sau đây: Phân tích chức năng làm việc của chi tiết, chọn phôi và phương pháp tạo phôi, lập quy trình công nghệ chế tạo chi tiết, tra lượng dư, chế độ cắt và thiết kế một đồ gá gia công cơ.

Công nghệ CAD/CAM/CNC:

Môn học gồm các nội dung chính: khái niệm về điều khiển số, lập trình gia công trên máy CNC, các máy NC dùng trong công nghiệp, các hệ thống dụng cụ cắt và điều khiển thích nghi trên máy CNC, ứng dụng một phần mềm lập trình, mô phỏng trên máy vi tính (chẳng hạn Mastercam) cho thiết kế, ứng dụng điều khiển trên các máy tiện, máy phay, máy cắt dây…

Truyền dẫn thủy lực và khí nén trong máy công nghiệp:

Nội dung cơ bản của học phần gồm 2 phần chính:

Phần 1: Truyền dẫn thủy lực gồm các nội dung: Cơ sở lý thuyết về truyền động và điều khiển bằng thủy lực, các phần tử thủy lực thông dụng, một số sơ đồ truyền dẫn thủy lực cơ bản, một Số cơ cấu truyền dẫn thủy lực.

Phần 2: Truyền dẫn thủy lực gồm các nội dung: Cơ sở lý thuyết về truyền động và điều khiển bằng khí nén, các phần tử thông dụng trong hệ thống khí nén, các sơ đồ truyền dẫn khí nén cơ bản, cơ sở thiết kế hệ thống điều khiển bằng khí nén.

Thực tập cơ khí:

Nội dung của học phần: Sinh viên được thực hành và tham gia trực tiếp vào sản xuất một mặt hàng cụ thể, sinh viên được thực tập qua mỗi ban nghề 1 tuần lễ, sau cả 3 tuần làm việc tại các xưởng sẽ có một tay nghề nhất định trong lĩnh vực Nguội, Gò – Hàn, Đúc và gia công kim loại bằng áp lực.

Thực tập cắt gọt:

Nội dung học phần: sinh viên làm quen với sản xuất công nghiệp cụ thể là trong lĩnh vực gia công cắt gọt. Sinh viên được thực hành và tham gia trực tiếp vào sản xuất một mặt hàng cụ thể, sinh viên được thực tập qua 4 ban nghề là: Tiện, Phay, Mài và gia công trên máy CNC. Mỗi ban nghề 1 tuần lễ, sau 4 tuần làm việc tại các xưởng, sinh viên có kỹ năng nghề nghiệp nhất định trong lĩnh vực gia công cắt gọt.

Thực tập cơ sở về điện:

Nội dung học phần: Sinh viên được thực hành qua 5 ban nghề với 5 bài thực hành là: an toàn sử dụng điện; mạch điện chiếu sáng; đo lường điện; máy điện và khí cụ điện. Sau 3 tuần làm việc tại xưởng, sinh viên có kỹ năng nghề nghiệp nhất định.

Thực tập chuyên ngành Điện:

Nội dung học phần: Sinh viên được thực hành qua 5 ban nghề với 5 bài thực hành là: Điện tử ứng dụng, Sử dụng thiết bị cảm biến, Lắp một số mạch khống chế động cơ điển hình, Mạch điện trong máy cắt kim loại, Sử dụng biến tần và PLC. Sau 5 tuần làm việc tại xưởng, sinh viên có kỹ năng nghề nhất định.