Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Ngành đào tạo:           KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

                                    (Laboratory Medicine Technique)

Trình độ đào tạo:        Đại học

Thời gian đào tạo:       04 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học là đào tạo những người có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết các vấn đề thuộc ngành học nhằm phục vụ yêu cầu chẩn đoán và điều trị; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân nhân.

Mục tiêu cụ thể

Về Thái độ      

– Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh;

– Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

– Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và học tập vươn lên.

Về Kiến thức

  Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở và kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học.

– Hiểu biết các nguyên lý, qui tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số loại trang thiết bị thuộc ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học.

– Hiểu biết về pháp luật và các chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Về Kỹ năng

– Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm lâm sàng thông thường và ứng dụng những kỹ thuật mới trong hoạt động chuyên ngành.

– Thực hiện được các xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng một cách độc lập hoặc phối hợp với đồng nghiệp.

– Thực hiện, kiểm tra và giám sát các quy chế vô khuẩn, quy định về sử dụng hoá chất, sinh phẩm chuyên dụng và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.

– Tham gia tổ chức và quản lý hoạt động của một phòng xét nghiệm y sinh học.

– Tham gia chỉ đạo tuyến và phòng chống dịch.

– Thực hiện được các biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng xét nghiệm.

– Tham gia nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau.

– Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ để nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương:

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5

Tin học đại cương

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

6

Giáo dục thể chất

3

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

7

Giáo dục quốc phòng – An ninh

4

Ngoại ngữ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức cơ sở khối ngành

1

Xác suất – thống kê y học

3

Sinh học và di truyền

2

Hóa học

4

Vật lý và Lý sinh

Kiến thức cơ sở ngành

1

Giải phẫu – Sinh lý – Mô

6

Bệnh học Ngoại khoa

2

Sinh lý bệnh – Miễn dịch

7

Dinh dưỡng – Vệ sinh an toàn thực phẩm

3

Dược lý chuyên ngành

8

Sức khoẻ môi trường

4

Điều dưỡng cơ bản – cấp cứu ban đầu

9

Dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm

5

Bệnh học Nội khoa

10

Tổ chức y tế – Chương trình y tế quốc gia – Giáo dục sức khoẻ

Kiến thức ngành

1

Xét nghiệm cơ bản

14

Vi sinh 4

2

Huyết học tế bào 1

15

Ký sinh trùng 1

3

Huyết học tế bào 2

16

Ký sinh trùng 2

4

Huyết học đông máu

17

Ký sinh trùng 3

5

Huyết học truyền máu

18

Xét nghiệm tế bào 1

6

Xét nghiệm huyết học nâng cao

19

Xét nghiệm tế bào 2

7

Hoá sinh 1

20

Y sinh học phân tử

8

Hoá sinh 2

21

Kiểm tra chất lượng xét nghiệm

9

Hoá sinh 3

22

Chống nhiễm khuẩn bệnh viện

10

Hóa sinh 4

23

Thực tập Kỹ thuật xét nghiệm 1

11

Vi sinh 1

24

Thực tập Kỹ thuật xét nghiệm 2

12

Vi sinh 2

25

Thực tập Kỹ thuật xét nghiệm 3

13

Vi sinh 3

26

Thực tập Kỹ thuật xét nghiệm 4


Nội dung các học phần bắt buộc (Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Xác suất – thống kê y học      

Nội dung gồm kiến thức, kỹ năng cơ bản về xác suất và thống kê y học: Định nghĩa, định lý, công thức tính xác suất; Cách chọn mẫu, xác định cỡ mẫu; Xử lý được các số liệu thống kê; Ứng dụng các TEST thống kê phù hợp vào từng nghiên cứu; Sử dụng phần mềm để xử lý các thông tin Y học nhằm giúp cho công tác thống kê, báo cáo và nghiên cứu khoa học.

Hoá học

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về hoá học, hoá hữu cơ, hoá phân tích và các ứng dụng cũng như ý nghĩa y học của chúng. Giải thích được một số quá trình hoá học xảy ra trong cơ thể sống.

Sinh học và di truyền

Nội dung gồm kiến thức về sinh học phân tử, sinh học tế bào, sinh học phát triển và đồng thời trang bị cho sinh viên những kiến thức về vai trò của di truyền y học, đặc điểm của các nhóm bệnh di truyền chính.

Vật lý và lý sinh         

Nội dung gồm kiến thức, kỹ năng cơ bản về sự biến đổi năng lượng trên cơ thể sống; sự vận chuyển chất trong cơ thể; hiện tượng điện sinh học; quang sinh học; âm và siêu âm; phóng xạ sinh học

Giải phẫu – Sinh lý- Mô          

Nội dung gồm những kiến thức về đặc điểm giải phẫu đại thể và vi thể các bộ phận, cơ quan trong cơ thể người; kiến thức về chức năng, hoạt động chức năng và điều hòa hoạt động chức năng của các cơ quan. Chia làm 2 học phần.

Sinh lý bệnh – Miễn dịch        

Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về bệnh, bệnh nguyên, bệnh sinh, những rối loạn chức năng của các cơ quan trong quá trình bệnh lý phổ biến; Vai trò của hệ thống miễn dịch và những cơ chế rối loạn đáp ứng miễn dịch

Dược lý chuyên ngành           

Nội dung học phần bao gồm kiến thức cơ bản về dược lý học tác dụng và cách sử dụng một số thuốc thông thường, tác dụng không mong muốn của thuốc và cách phòng ngừa nhằm sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân

Điều dưỡng cơ bản – cấp cứu ban đầu          

Nội dung gồm kiến thức, kỹ năng cơ bản về chăm sóc người bệnh và sơ- cấp cứu ban đầu người bị nạn.

Bệnh học Nội khoa

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, biến chứng và cách phòng một số bệnh nội khoa thường gặp.

Bệnh học Ngoại khoa

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, biến chứng, biện pháp phòng bệnh và phương pháp xử trí một số bệnh ngoại khoa thường gặp.

Dinh dưỡng – Vệ sinh an toàn thực phẩm

Nội dung gồm kiến thức về vai trò, nhu cầu các chất dinh dưỡng, thành phần các chất dinh dưỡng của các nhóm thực phẩm, một số bệnh do dinh dưỡng không hợp lý và thực phẩm không an toàn; biện pháp phòng chống các bệnh liên quan đến dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm; Vệ sinh ăn uống, vệ sinh bảo quản, chế biến thực phẩm; Một số chế độ ăn bệnh lý thường gặp.

Sức khoẻ môi trường

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa sức khoẻ, môi trường và bệnh tật. Các yếu tố nguy cơ của môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ và các biện pháp phòng chống.

Dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm          

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ, diễn biến, các biện pháp phòng chống dịch và đặc điểm dịch tễ học một số bệnh truyền nhiễm thường gặp

Tổ chức y tế – Chương trình y tế quốc gia – Giáo dục sức khoẻ

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa sức khoẻ, môi trường và bệnh tật. Các yếu tố nguy cơ của môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ và các biện pháp phòng chống.

Xét nghiệm cơ bản

Nội dung học phần giúp cho sinh viên có kiến thức và vận dụng được các khái niệm về an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm, sử dụng thành thạo các dụng cụ, máy móc và các thao tác cơ bản trong phòng thí nghiệm xét nghiệm y học.

Huyết học tế bào       

Nội dung gồm kiến thức hiểu biết về máu và các loại tế bào máu. Từ đó sinh viên có thể làm thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm về tế bào và nhận định được giữa giá trị xét nghiệm với thực tế từng bệnh lý của các tế bào máu.    

Huyết học đông máu

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về cơ chế sinh lý bình thường và bệnh lý của cầm máu – đông máu. Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm trong đông- cầm máu và phân tích, nhận định kết quả bình thường và bệnh lý.

Huyết học truyền máu           

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về miễn dịch trong huyết học, những ứng dụng trong truyền máu. Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm trong truyền máu.

Xét nghiệm Huyết học nâng cao       

Nội dung gồm kiến thức hiểu biết sâu hơn một số bệnh về máu và vấn đề an toàn trong truyền máu. Từ đó sinh viên có thể thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm về tế bào, đông máu, miễn dịch huyết học chuyên sâu và nhận định được giữa giá trị xét nghiệm với thực tế từng tình trạng bệnh lý.

Hoá sinh 1

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về hoá học và chuyển hoá các chất trong cơ thể sống và cơ sở ứng dụng trong xét nghiệm hóa sinh lâm sàng.

Hoá sinh 2      

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về nguyên lý quá trình chuyển hoá các chất diễn ra trong cơ thể. Thực hiện được các xét nghiệm định tính, định lượng các chất trong máu và nước tiểu.

Hoá sinh 3 
Nội 
dung gồm kiến thức cơ bản về chức năng hoá sinh của một số cơ quan trong cơ thể ở điều kiện bình thường và biện luận được kết quả xét nghiệm bệnh lý. Phát hiện và khắc phục các sai số thường gặp trong xét nghiệm hóa sinh

Hoá sinh 4 (Hoá sinh nâng cao)  

Nội dung gồm kiến thức, kỹ năng để có thể phân tích được ý nghĩa và giá trị của những thay đổi kết quả xét nghiệm hoá sinh trong các trường hợp bệnh lý cụ thể.

Vi sinh 1
Nội dung gồm kiến thức về đặc điểm sinh lý, cấu trúc kháng nguyên, tính chất sinh vật hóa học của vi khuẩn để giúp cho công tác chẩn đoán và những kỹ thuật cơ bản được sử dụng trong các xét nghiệm vi sinh 
như: Pha chế một số môi trường nuôi cấy, thuốc nhuộm sử dụng trong chẩn đoán vi khuẩn và thực hiện một số phương pháp nhuộm, nuôi cấy xác định tính chất sinh vật hoá học và kỹ thuật kháng sinh đồ.

Vi sinh 2         

Nội dung gồm kiến thức về đặc điểm sinh học, khả năng gây bệnh và các phương pháp chẩn đoán vi khuẩn học từng loại vi khuẩn gây bệnh. Thực hiện kỹ thuật nuôi cấy phân lập và xác định các vi khuẩn gây bệnh.

Vi sinh 3         

Nội dung gồm kỹ năng thực hiện kỹ thuật chẩn đoán vi sinh vật gây bệnh từ các loại bệnh phẩm.

Vi sinh 4

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về các phương pháp phân tích chẩn đoán vi sinh vật gây bệnh từ các bệnh phẩm lâm sàng và ứng dụng một số kỹ thuật chẩn đoán vi sinh hiện đại.

Ký sinh trùng 1          

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về một số ký sinh trùng gây bệnh cho người như: giun, sán; tiết túc. Thực hiện được các kỹ thuật chẩn đoán bệnh do KST đó trong mẫu bệnh phẩm.

Ký sinh trùng 2          

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về một số ký sinh trùng gây bệnh cho người như: đơn bào, nấm và thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán từng ký sinh trùng phát hiện đơn bào và nấm.

Ký sinh trùng 3          

Nội dung gồm kiến thức, kỹ năng thực hiện kỹ thuật chuyên sâu ư về một số ký sinh trùng gây bệnh cho người.

Xét nghiệm tế bào 1  

Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về các xét nghiệm tế bào học. Từ đó sinh viên có thể làm thành thạo một số kỹ thuật xét nghiệm về tế bào và nhận định được giữa giá trị xét nghiệm với thực tế từng bệnh lý của các tế bào.

Xét nghiệm tế bào 2  

Nội dung gồm kiến thức, kỹ năng cơ bản, những biến đổi hình thái học của tế bào và tổ chức mô trong bệnh lý. Tiến hành được các kỹ thuật xét nghiệm tế bào cơ bản.

Y sinh học phân tử     

Nội dung gồm kiến thức, kỹ năng về sinh học phân tử và các kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong y sinh học như: kỹ thuật tách chiết acid nucleic, điện di và PCR trong chẩn đoán

Kiểm tra chất lượng xét nghiệm

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về kiểm tra chất lượng xét nghiệm như nguyên nhân cơ bản làm sai lệch kết quả xét nghiệm và cách khắc phục. Thực hiện được giá trị đối chiếu cho một xét nghiệm thông thường và thực hiện được quá trình nội kiểm tra và xử lý được những tình huống kết quả xét nghiệm ra ngoài phạm vi kiểm tra.

Chống nhiễm khuẩn bệnh viện          

Nội dung gồm các khái niệm về nhiễm trùng bệnh viện và các kỹ năng công tác chống nhiễm trùng tại bệnh viện, kỹ năng thực hiện nội dung vệ sinh khoa phòng và biện pháp khử trùng – tiệt trùng trong bệnh viện

Thực tập xét nghiệm 1           

Nội dung gồm kiến thức chuyên ngành để sử dụng các trang thiết bị, pha chế các hóa chất xét nghiệm, thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản thuộc các lĩnh vực Vi sinh, Ký sinh trùng, Hoá sinh, Huyết học – Truyền máu. Rèn luyện đạo đức người kỹ thuật viên tính tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác và trung thực. Thực hiện kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng.

Thực tập xét nghiệm 2           

Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản thuộc các lĩnh vực Vi sinh, Ký sinh trùng, Hoá sinh, Huyết học – Truyền máu và Miễn dịch. Rèn luyện đạo đức người kỹ thuật viên tính tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác và trung thực. Thực hiện kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng

Thực tập xét nghiệm 3           

Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm nâng cao thuộc các lĩnh vực Vi sinh, Ký sinh trùng, Hoá sinh.

Thực tập xét nghiệm 4           

Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm nâng cao thuộc các lĩnh vực Huyết học – Truyền máu, Miễn dịch và các kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực xét nghiệm tế bào.

Danh mục một số học phần bổ trợ

1

Một số xét nghiệm vi sinh và nấm thực phẩm

6

Độc chất học lâm sàng

2

Vi sinh -Sinh học phân tử

7

Bệnh lý tế bào máu

3

Hoá sinh miễn dịch

8

Miễn dịch

4

Các kỹ thuật huyết học truyền máu chuyên sâu

9

Tâm lý y học – Đạo đức Y học

5

Một số kỹ thuật xét nghiệm Ký sinh trùng chuyên sâu

10

Nhà nước và Pháp luật