Ngành Quản trị nhân lực

Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC  
Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
Thời gian đào tạo:4 năm.
Mã ngành: 52340404
Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu chung
Đào tạo Cử nhân Quản trị nhân lực có trí tuệ và nhân cách tốt, có phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức và bản lĩnh kinh doanh cao. Cùng với những kiến thức chuyên môn vững chắc, hiện đaị, người học có năng lực thực hành cao, có khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh quốc tế, dưới điều kiện làm việc áp lực cao, năng động và sáng tạo, quan hệ giao tiếp tốt, có khả năng tự lập.
Mục tiêu cụ thể
* Về kiến thức
– Hiểu rõ những nguyên lý căn bản về quản trị kinh doanh và doanh nghiệp
– Hiểu biết sâu sắc về con người nói chung và nhân lực nói riêng
– Hiểu rõ cơ cấu tổ chức, các nguyên tắc tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
– Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến đến lao động, nguồn nhân lực
– Hiểu rõ nguyên lý, nguyên tắc, nội dung, phương pháp quản trị nguồn nhân lực
– Hiểu rõ cách thức và quy trình quản trị nhân lực trong doanh nghiệp 
 * Về kỹ năng
– Có chứng chỉ tin học văn phòng và sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành học
– Ngoại ngữ  Tiếng Anh trình độ B1 (khung tham chiếu Châu Âu) hoặc ngoại ngữ khác theo quy định có trình độ tương đương.
– Kỹ năng làm việc theo nhóm;
– Kỹ năng giao tiếp ứng xử, đàm phán, thuyết trình;
– Kỹ năng  hoạch định chiến lược và lập kế  hoạch nguồn nhân lực;
– Kỹ năng soạn thảo văn bản;
– Khả năng xây dựng, phân tích và đánh giá các chính sách liên quan đến lao động;
– Khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá tình hình nhân lực của doanh nghiệp;
– Kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực quản lý nhân lực;
Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc trong các lĩnh vực:
– Quản trị, tư vấn, tuyển dụng nguồn nhân lực tại các loại hình doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.
– Quản lý, đào tạo, huấn luyện, duy trì và phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức khác nhau.
– Có khả năng tổ chức và điều hành công việc hành chính văn phòng trong doanh nghiệp, cơ quan.
– Đảm nhận các công việc kinh doanh và xúc tiến khách hàng của các công ty cung ứng nguồn nhân lực;
–  Quản trị tiền lương và các chế độ, chính sách cho người lao động;
– Có khả năng đảm nhận các vị trí quản lý như: trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng hành chính, trưởng các văn phòng đại diện, thư ký, trợ lý.
Danh mục các học phần (Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)
Kiến thức cơ sở
Kinh tế vi mô 1
Kinh tế vĩ mô 1
Kiến thức ngành
Kiến thức chung của ngành
Nguyên lý thống kê kinh tế
Quản trị chiến lược
Kinh tế lượng
Quản trị nhân lực
Marketing căn bản
Quản trị tài chính
Nguyên lý kế toán
Kinh tế nguồn nhân lực
Quản trị học
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
Kiến thức chuyên sâu của ngành
Tổ chức lao động khoa học I
Quản trị thương mại
Tổ chức lao động khoa học II
Quản trị doanh nghiệp
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Quản trị dịch vụ
Quản trị tiền lương
Đàm phán kinh doanh
Quản lý nguồn nhân lực công
Quản trị Marketing
Hành vi tổ chức
Quản trị sản xuất
Quản trị văn phòng
Quản trị chất lượng
Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
Kiến thức bổ trợ
Hành vi khách hàng
Thống kê kinh doanh 1
Khởi sự doanh nghiệp
Quản trị rủi ro
Phân tích hoạt động kinh doanh
Văn hóa, đạo đức kinh doanh
Lập và phân tích dự án
Luật kinh tế
Quản trị thương hiệu
Thực tập
Thực tập nghề nghiệp
Chuyên đề Quản trị nhân lực
Thực tập làm Khóa luận cuối khóa
Thực tập làm Chuyên đề cuối khóa