NGHIỆP VỤ LƯU TRÚ

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nêu được vai trò, nhiệm vụ của bộ phận Buồng trong hoạt động của khách sạn;

+ Mô tả được vai trò, nhiệm vụ của nhân viên Buồng;

+ Mô tả được các vị trí công việc và các quy trình nghiệp vụ cơ bản trong bộ phận Buồng;

+ Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất vệ sinh sử dụng tại bộ phận Buồng và công dụng của chúng;

+ Liệt kê được các loại đồ cung cấp cho buồng khách;

+ Mô tả được các loại buồng, loại giường trong khách sạn;

+ Trình được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn buồng phòng khách sạn;

+ Giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn nói chung và bộ phận Buồng nói riêng để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;

+ Kể tên được các dịch vụ bổ sung tại bộ phận Buồng phòng khách sạn;

+ Giải thích được các tiêu chuẩn các dịch vụ và các quy trình vệ sinh tại bộ phận Buồng phòng khách sạn.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Giao tiếp được với khách hàng bằng tiếng Việt và Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận Buồng;

+ Giao tiếp được với các bộ phận có liên quan;

+ Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất vệ sinh;

+ Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận Buồng;

+ Thực hiện được các kỹ thuật, phương pháp làm vệ sinh một cách an toàn đối với các loại bề mặt khác nhau trong khách sạn;

+ Thực hiện được việc cung cấp các dịch vụ bổ sung tại bộ phận buồng phòng khách sạn;

+ Giám sát được các tiêu chuẩn và các quy trình vệ sinh.

3- Cơ hội việc làm

– Sau khi tốt nghiệp Trung cấp nghề Nghiệp vụ Lưu trú học sinh sẽ làm việc được tại các vị trí công việc khác nhau tại bộ phận Buồng phòng trong khách sạn như: nhân viên Buồng phòng, nhân viên vệ sinh khu vực công cộng, nhân viên giặt là, nhân viên thư ký, giám sát viên của bộ phận Buồng phòng trong khách sạn.

4- Các môn học chính:

– Tổng quan du lịch và khách sạn

– Quan hệ và giao tiếp trong kinh doanh du lịch

– Chăm sóc khách hàng

– Môi trường du lịch

– Phục vụ buồng, phòng khách

– Phục vụ các khu vực công cộng

– Thực hiện các công việc vệ sinh không thường xuyên

– An toàn an ninh khách sạn

– Kiểm soát an toàn và an ninh bộ phận buồng phòng

– Cung cấp dịch vụ bổ sung tại bộ phận buồng phòng

– Giám sát tiêu chuẩn và các quy trình vệ sinh

– Nghiệp vụ lễ tân

– Nghiệp vụ nhà hàng

– Thực tập nghiệp vụ năm 1 (tại cơ sở)

– Thực tập tốt nghiệp năm 2 (tại cơ sở)

– Tiếng Anh chuyên ngành