NGUỘI CHẾ TẠO


TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vận dụng được các kiến thức cơ sở về cơ, điện, điện tử, tự động hóa vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn công nghệ bảo trì thiết bị;

+ Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc và tình trạng kỹ thuật của thiết bị công nghiệp, để phát hiện nguyên nhân, đưa ra các giải pháp khắc phục sự cố và xây dựng các phương án cải tiến chi tiết, bộ phận thường hư hỏng;

+ Xây dựng và đánh giá được phương án công nghệ chế tạo, lắp ráp, sửa chữa các loại khuôn;

+ Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình chế tạo, lắp ráp, vận hành và sửa chữa khuôn;

+ Đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật kèm theo hệ thống các thiết bị chế tạo khuôn, thiết bị dập truyền động điện – cơ – thủy lực, khí nén;

+ Vận dụng các kiến thức về tổ chức sản xuất để tổ chức các nhóm làm việc độc lập có hiệu quả.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện được công việc chế tạo, lắp ráp và sửa chữa các loại khuôn, các dụng cụ gá và dụng cụ đo đúng kỹ thuật;

+ Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào các công việc chế tạo và sửa chữa các loại khuôn, dụng cụ gá;

+ Lắp ráp được các loại khuôn có mức độ phức tạp khi có đủ các tài liệu kỹ thuật;

+ Vận hành, dập thử được khuôn trên thiết bị dập sau khi lắp ráp, hiệu chỉnh khuôn trên máy;

+ Theo dõi tình trạng kỹ thuật của khuôn trong quá trình hoạt động, phát hiện kịp thời các biểu hiện bất thường của khuôn;

+ Sửa chữa khuôn có mức độ phức tạp sao cho sản phẩm dập đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

3- Cơ hội làm việc.

Làm việc trong các cơ sở sản xuất cơ khí: nhà máy, các công ty, Công ty liên doanh, công ty TNHH, các cửa hàng dịch vụ cơ khí để chế tạo, sửa chữa các loại dụng cụ kiểm tra, dụng cụ gá và các loại khuôn dập;

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Dung sai lắp ghộp

– Kỹ thuật an toàn lao động

– Cơ ứng dụng

– Kỹ thuật Điện – Điện tử công nghiệp

– Autocad

– Chi tiết máy

– Kỹ thuật đo lường

– Công nghệ chế tạo máy-Đồ gá

– Gia công nguội cơ bản

– Thực tập tiện

– Thực tập phay

– Thực tập mài

– Thực tập hàn

– Gia công tinh nguội

– Sửa chữa điều chỉnh dụng cụ đo

– Lắp ráp đồ gá

– Công nghệ dập

– Máy và lập trình CNC

– Thực tập máy xung

– Thực tập máy cắt dây

– Chế tạo khuôn dập cắt

– Chế tạo khuôn dập vuốt

– Lắp ráp khuôn dập cắt,vuốt

– Tổ chức sản xuất

– Thiết kế mô hình 3D trên máy vi tính

– Ứng dụng phần mềm trong thiết kế và gia công khuôn

– Thực tập máy trung tâm gia công CNC

– Chế tạo khuôn dập nóng

– Chế tạo khuôn ép chất dẻo

– Lắp ráp khuôn dập nóng, ép chất dẻo.

– Sửa chữa đồ gá

– Sửa chữa khuôn dập

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vận dụng được các kiến thức cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn công nghệ chế tạo, lắp ráp, sửa chữa khuôn dập, đồ gá;

+ Tính toán kích thước chày, cối khuôn và lập được phương án công nghệ chế tạo, lắp ráp sửa chữa khuôn dập nguội;

+ Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình chế tạo, lắp ráp và sửa chữa khuôn dập nguội, dụng cụ đo kiểm;

+ Đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện được công việc chế tạo dụng cụ và khuôn dập nguội đơn giản bằng các dụng cụ cầm tay và trên các thiết bị điều khiển kỹ thuật số: máy cắt dây, máy xung;

+ Thực hiện được công việc sửa chữa, hiệu chỉnh một số chi tiết khuôn dập nguội, dụng cụ đo kiểm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bằng các dụng cụ cầm tay của nghề;

+ Lắp ráp được các loại dụng cụ gá, các chi tiết khuôn dập trên máy dập đảm bảo kỹ thuật và an toàn;.

+ Vận hành, dập thử khuôn sau chế tạo trên các thiết bị dập;

+ Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào các công việc bảo dưỡng, sửa chữa khuôn dập;

3- Cơ hội làm việc:

Làm việc trong các cơ sở sản xuất cơ khí: nhà máy, các công ty, Công ty liên doanh, công ty TNHH, các cửa hang dịch vụ cơ khí để chế tạo, sửa chữa các loại dụng cụ kiểm tra, dụng cụ gá và các loại khuôn dập.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Dung sai lắp ghộp

– Kỹ thuật an toàn lao động

– Cơ ứng dụng

– Kỹ thuật Điện – Điện tử công nghiệp

– Autocad

– Chi tiết máy

– Kỹ thuật đo kiểm

– Công nghệ chế tạo máy-Đồ gá

– Gia công nguội cơ bản

– Thực tập tiện

– Thực tập phay

– Thực tập mài

– Thực tập hàn

– Gia công tinh nguội

– Sửa chữa dụng cụ đo

– Lắp ráp đồ gá

– Công nghệ dập

– Máy và lập trình CNC

– Thực tập máy xung

– Thực tập máy cắt dây

– Chế tạo khuôn dập cắt

– Chế tạo khuôn dập vuốt

– Lắp ráp khuôn dập cắt, dập vuốt