Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
*********

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KONTUM

Mã trường: DDP

Địa chỉ:   704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 02606 509 559

Website: ts.kontum.udn.vn

I. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2023 THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH

Tổng chi tiêu xét tuyển: 15

TT

Tên ngành – Chuyên ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu dự kiến

1

Giáo dục Tiểu học

7140202

2

2

Luật kinh tế

7380107

2

3

Quản trị kinh doanh

7340101

2

4

Kế toán

7340301

2

5

Tài chính – Ngân hàng

7340201

2

6

Quản lý nhà nước

7310205

2

7

Công nghệ thông tin

7480201

3

Đối tượng xét tuyển:

* Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia;

* Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cử đi

II. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2023 THEO KẾT QUẢ THI THPT

Tổng chi tiêu xét tuyển: 141

TT

Tên ngành – Chuyên ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu
dự kiến

Tổ hợp xét tuyển

Mã tổ hợp

1

Giáo dục Tiểu học

7140202

38

1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + Sinh học
4. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý

1. A00
2. D01
3. B03
4. C00

2

Luật kinh tế

7380107

19

1.Toán + Vật lý + Hóa học
2.Toán + Địa lý + GDCD
3.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
4.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý

1. A00
2. A09
3. D01
4. C00

3

Quản trị kinh doanh

7340101

19

1.Toán + Vật lý + Hóa học
2.Toán + Địa lý + GDCD
3.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
4.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý

1. A00
2. A09
3. D01
4. C00

4

Kế toán

7340301

19

1.Toán + Vật lý + Hóa học
2.Toán + Địa lý + GDCD
3.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
4.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý

1. A00
2. A09
3. D01
4. C00

5

Tài chính – Ngân hàng

7340201

14

1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Địa lý + GDCD
3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
4. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý

1. A00
2. A09
3. D01
4. C00

6

Quản lý nhà nước

7310205

14

1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Địa lý + GDCD
3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
4. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý

1. A00
2. A09
3. D01
4. C00

7

Công nghệ thông tin

7480201

18

1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Hóa học + Tiếng Anh
4. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh

1. A00
2. A01
3. D07
4. D01

Điểm sàn (DS) = Tổng điểm 3 môn không nhân hệ số + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Ngưỡng ĐBCL đầu vào sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT

III. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2023 THEO HỌC BẠ THPT

Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 104

TT

Tên ngành – Chuyên ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu
dự kiến

Tổ hợp xét tuyển

Mã tổ hợp

1 Luật kinh tế

7380107

19

1. Toán + Địa lý + GDCD
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + GDCD
4. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh

1. A09
2. D10
3. C14
4. D15

2 Quản trị kinh doanh

7340101

19

1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + Địa lý
4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh

1. A00
2. D01
3. C04
4. D10

3 Kế toán

7340301

19

1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + Địa lý
4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh

1. A00
2. D01
3. C04
4. D10

4 Tài chính – Ngân hàng

7340201

14

1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + Địa lý
4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh

1. A00
2. D01
3. C04
4. D10

5 Quản lý nhà nước

7310205

14

1. Toán + Địa lý + GDCD
2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + GDCD
4. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh

1. A09
2. D10
3. C14
4. D15

6 Công nghệ thông tin

7480201

19

1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Sinh học
3. Toán + Vật lý + Địa lý
4. Toán + Sinh học + Địa lý

1. A00
2. A02
3. A04
4. B02

Điểm sàn (DS) = Tổng điểm 3 môn không nhân hệ số + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

– Môn ngoại ngữ dùng để xét tuyển là “Ngoại ngữ 1”

Ngưỡng ĐBCL đầu vào: Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00

GHI CHÚ:

– Số lượng sinh viên tối thiểu để mở lớp: >= 15 sinh viên

Liên hệ: 0852.128.128 để được hỗ trợ tư vấn.

Nguồn: internet