PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH DU LỊCH

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nắm vững kiến thức xã hội và nhân văn đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ tiếng Anh và chuyên môn nghiệp vụ nghề phiên dịch tiếng Anh du lịch;

+ Nắm vững kiến thức về bản chất và đặc điểm của ngôn ngữ;

+ Áp dụng được kiến thức ở trình độ nâng cao về các bình diện ngôn ngữ (hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) tiếng Anh cũng như tiếng Việt, đặc biệt là kiến thức về tiếng Anh Du lịch;

+ Áp dụng được kiến thức nâng cao về lý thuyết dịch, kỹ thuật dịch, mục đích, bản chất, phạm vi và nguyên tắc của công việc biên dịch, phiên dịch;

+ Hiểu được văn hoá Việt Nam và một số nước nói tiếng Anh trên thế giới, kiến thức về giao thoa văn hoá trong môi trường du lịch;

+ Phát triển và hoàn thiện được nghiệp vụ để công tác có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn; 

+ Rèn luyện và xây dựng được kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng Anh, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các hoạt động du lịch, điều hành Tour, …

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng được các kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) ở  trình độ nâng cao tương đương chuẩn TOEIC 605 để phục vụ mục đích nghề nghiệp;

+ Sử dụng được tiếng Việt hiệu quả trong hoạt động du lịch;

+ Áp dụng được kiến thức về lý thuyết dịch và kỹ thuật dịch để thực hiện các nhiệm vụ biên dịch, phiên dịch về các hoạt động du lịch và hành chính;

+ Sử dụng được công cụ kỹ thuật, công nghệ và phương tiện truyền thông hiện đại phục vụ công việc chuyên môn và học tập;

+ Rèn luyện và phát triển được kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc đa văn hoá, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý thông tin, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề trong dịch thuật và giao tiếp;

+ Xây dựng được kỹ năng học tập và tư duy khoa học để tiếp tục tự bồi dưỡng, trau dồi, nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tiếp tục học lên trình độ cao hơn;

+ Phát triển được khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, khả năng sáng tạo.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên cao đẳng nghề Phiên dịch tiếng Anh du lịch  có thể làm việc tại các vị trí sau:

– Nhân viên lễ tân các Khách sạn hoặc các khu Resort;

– Hướng dẫn viên du lịch bằng tiếng Anh;

– Nhân viên Marketing cho các dự án du lịch;

– Nhân viên làm việc trong các ngành dịch vụ và thương mại;

– Trợ lý cho các trưởng bộ phận ở các Khách sạn hoặc các khu Resort;

– Trợ lý giám đốc.

4- các môn học chính

– Tổng quan du lịch

– Đại cương lịch sử Việt Nam

– Tâm lý khách du lịch

– Tiếng Việt thực hành

– Tiếng Anh 1

– Tiếng Anh 2

– Tiếng Anh 3

– Ngữ âm thực hành

– Ngữ pháp thực hành

– Nghiệp vụ lưu trú

– Nghiệp vụ nhà hàng

– Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

– Marketing du lịch

– Kỹ năng thuyết trình tiếng Anh

– Lý thuyết dịch

– Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn

– Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành

– Thực hành biên phiên dịch du lịch 1

– Thực hành biên phiên dịch du lịch 2

– Thực hành nghề tại Cơ sở

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nắm vững kiến thức đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ tiếng Anh và chuyên môn nghiệp vụ nghề phiên dịch tiếng Anh du lịch;

+ Tìm hiểu được kiến thức cơ bản về bản chất và đặc điểm của ngôn ngữ;

+ Sử dụng được kiến thức ở trình độ cơ bản về các bình diện ngôn ngữ (hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) tiếng Anh cũng như tiếng Việt, đặc biệt là kiến thức về tiếng Anh Du lịch;

+ Áp dụng được kiến thức cơ bản về lý thuyết dịch, kỹ thuật dịch, mục đích, bản chất, phạm vi và nguyên tắc của công việc biên dịch, phiên dịch;

+ Hiểu được văn hoá Việt Nam và một số nước nói tiếng Anh trên thế giới trong môi trường du lịch;

+ Bảo đảm được cho sinh viên đạt trình độ nghiệp vụ cơ bản để công tác có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn; 

+ Rèn luyện và xây dựng được kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng Anh về các hoạt động du lịch, điều hành Tour, …

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng được các kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) ở  trình độ trung cấp tương đương chuẩn TOEIC 550 để phục vụ mục đích nghề nghiệp;

+ Sử dụng được tiếng việt hiệu quả trong hoạt động du lịch;

+ Áp dụng được kiến thức về lý thuyết dịch và kỹ thuật dịch cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ biên dịch, phiên dịch về các hoạt động du lịch và hành chính;

+ Sử dụng được công cụ kỹ thuật, công nghệ và phương tiện truyền thông hiện đại phục vụ công việc chuyên môn và học tập;

+ Rèn luyện được một số kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc đa văn hoá, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý thông tin, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề trong dịch thuật và giao tiếp;

+ Xây dựng được kỹ năng học tập cơ bản để tiếp tục tự bồi dưỡng, trau dồi, nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tiếp tục học lên trình độ cao hơn;

+ Phát triển được khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, học sinh trung cấp nghề Phiên dịch tiếng Anh du lịch  có thể làm việc tại các vị trí sau:

– Nhân viên lễ tân các Khách sạn hoặc các khu Resort;

– Hướng dẫn viên du lịch bằng tiếng Anh;

– Nhân viên Marketing cho các dự án du lịch;

– Nhân viên làm việc trong các ngành dịch vụ và thương mại;

– Thư ký cho các trưởng bộ phận ở các Khách sạn hoặc các khu Resort;

– Thư ký giám đốc.

4- Các môn học chính

– Tổng quan du lịch

– Tiếng Việt thực hành

– Tiếng Anh 1

– Tiếng Anh 2

– Ngữ âm thực hành

– Ngữ pháp thực hành

– Nghiệp vụ lưu trú

– Nghiệp vụ nhà hàng

– Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

– Lý thuyết dịch

– Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn

– Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành

– Thực hành biên phiên dịch du lịch 1

– Thực hành biên phiên dịch du lịch 2

– Thực hành nghề tại Cơ sở