PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Có kiến thức xã hội và nhân văn đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ tiếng Anh và chuyên môn nghiệp vụ nghề phiên dịch tiếng Anh thương mại;

+ Có kiến thức cơ bản về bản chất và đặc điểm của ngôn ngữ;

+ Có kiến thức ở trình độ nâng cao về các bình diện ngôn ngữ (hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) tiếng Anh cũng như tiếng Việt, đặc biệt là kiến thức về tiếng Anh thương mại;

+ Nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết dịch, kỹ thuật dịch, mục đích, bản chất, phạm vi và nguyên tắc của công việc biên dịch, thông dịch;

+ Có hiểu biết chung về văn hoá Việt Nam và một số nước nói tiếng Anh trên thế giới, kiến thức về giao thoa văn hoá trong môi trường giao tiếp, kinh doanh quốc tế;

+ Có kiến thức tổng quan cần thiết về lĩnh vực thương mại, quản trị văn phòng;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đạt kỹ năng sử dụng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) ở  trình độ nâng cao tương đương chuẩn TOEIC 605 để phục vụ mục đích nghề nghiệp;

+ Sử dụng tiếng Việt hiệu quả trong giao tiếp thương mại;

+ Áp dụng kiến thức về lý thuyết dịch và kỹ thuật dịch để thực hiện các nhiệm vụ biên dịch, thông dịch, chủ yếu bao gồm:

         Biên dịch các loại tài liệu, dạng văn bản liên quan đến thương mại, hành chính: thư tín thương mại, hợp đồng thương mại, hồ sơ pháp lý, văn bản luật thương mại, tài liệu quảng cáo, báo chí thương mại;

        Thông dịch trong các bối cảnh giao tiếp thương mại và đời sống xã hội: họp cơ quan, hội nghị, đàm phán, bài phát biểu, họp báo, khoá đào tạo thương mại, chuyển giao công nghệ và thiết bị;

+ Có một số kỹ năng cần thiết để hỗ trợ công tác hành chính, đối ngoại: soạn thảo văn thư bằng tiếng Anh, hướng dẫn khách nước ngoài tham quan công ty, ghi chép biên bản, điều hành một số cuộc họp;

+ Sử dụng thành thạo công cụ kỹ thuật, công nghệ và phương tiện truyền thông hiện đại + Có một số kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc đa văn hoá, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng chọn lựa và xử lý thông tin, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề trong dịch thuật và giao tiếp, kỹ năng thích ứng với yêu cầu của công việc và của thị trường lao động;

+ Có kỹ năng học tập và tư duy khoa học để tiếp tục tự bồi dưỡng, trau dồi, nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tiếp tục học lên trình độ cao hơn;

+ Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc trong nhóm; khả năng sáng tạo.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên cao đẳng nghề Phiên dịch tiếng Anh thương mại làm việc tại các vị trí sau:

– Thông dịch viên;

– Biên dịch viên;

– Thư ký văn phòng;

– Tiếp tân khách sạn hoặc công ty;

– Hướng dẫn viên du lịch;

– Nhân viên văn phòng;

– Nhân viên phòng hợp tác quốc tế;

– Nhân viên làm việc trong các ngành dịch vụ và thương mại.

4- Các môn học chính

– Tâm lý học đại cương

– Cơ sở văn hoá Việt Nam

– Dẫn luận ngôn ngữ

– Tiếng Việt thực hành

– Kỹ năng tiếng Anh 1

– Kỹ năng tiếng Anh 2

– Kỹ năng tiếng Anh 3

– Ngữ âm thực hành

– Thực hành kỹ năng tiếng nâng cao

– Từ vựng thực hành

– Ngữ pháp thực hành

– Giao thoa văn hoá

– Giao tiếp trong kinh doanh

– Kỹ năng thuyết trình tiếng Anh

– Tiếng Anh thương mại 1

– Tiếng Anh thương mại 2

– Tiếng Anh thư tín thuơng mại

– Lý thuyết dịch

– Thực hành Phiên dịch thương mại 1

– Thực hành Biên dịch thương mại 1

– Thực hành Phiên dịch thương mại 2

– Thực hành Biên dịch thương mại 2

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Có kiến thức đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ tiếng Anh và chuyên môn nghiệp vụ nghề phiên dịch tiếng Anh thương mại;

+ Có kiến thức cơ bản về bản chất và đặc điểm của ngôn ngữ;

+ Có kiến thức ở trình độ trung cấp về các bình diện ngôn ngữ (hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) tiếng Anh, đặc biệt là kiến thức về tiếng Anh thương mại;

+ Có kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ tiếng Việt;

+ Nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết dịch, kỹ thuật dịch, mục đích, bản chất, phạm vi và nguyên tắc của công việc biên dịch, thông dịch;

+ Có hiểu biết chung về văn hoá Việt Nam và một số nước nói tiếng Anh

trên thế giới, kiến thức về văn hoá công sở trong môi trường làm việc đa văn hoá;

+ Có kiến thức tổng quan cần thiết về lĩnh vực thương mại, quản trị văn phòng;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đạt kỹ năng sử dụng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) ở  trình độ trung cấp tương đương chuẩn TOEIC 550 để phục vụ mục đích nghề nghiệp;

+ Sử dụng tiếng Việt hiệu quả trong giao tiếp thương mại;

+ Áp dụng kiến thức về lý thuyết dịch và kỹ thuật dịch để thực hiện các nhiệm vụ biên dịch, thông dịch, chủ yếu bao gồm: Biên dịch tài liệu ngắn đơn giản liên quan đến công tác hành chính văn phòng và lĩnh vực thương mại: thư điện tử, biểu mẫu hành chính, chứng từ xuất nhập khẩu, thông tin sản phẩm, văn thư hành chính công ty, hồ sơ khách hàng, hồ sơ tài chính công ty;

+ Thông dịch trong các tình huống giao tiếp xã hội thông thường và thương mại đơn giản: đàm thoại tại cơ quan, tin tức hàng ngày, họp nội bộ, gặp gỡ xã hội, hội chợ thương mại;

+ Hỗ trợ các công việc hành chính và đối ngoại: thu xếp cuộc hẹn gặp, đón

khách nước ngoài, giúp đỡ khách nước ngoài làm các công việc hành chính, hỗ trợ trong các sự kiện, buổi chiêu đãi có khách nước ngoài;

+ Sử dụng thành thạo công cụ kỹ thuật, công nghệ và phương tiện truyền thông hiện đại phục vụ công việc chuyên môn và học tập;

+ Có một số kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp trong môi trường

làm việc đa văn hoá, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết các vấn đề đơn giản trong dịch thuật và giao tiếp, kỹ năng thích ứng với yêu cầu của công việc và của thị trường lao động và kỹ năng làm việc độc lập;

+ Có kỹ năng học tập và tư duy khoa học để tiếp tục tự bồi dưỡng, trau dồi,

nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ nghề hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, học sinh trung cấp nghề Phiên dịch tiếng Anh thương mại làm việc tại các vị trí sau:

– Thư ký văn phòng;

– Tiếp tân khách sạn hoặc công ty;

– Nhân viên văn phòng;

– Nhân viên phòng hợp tác quốc tế;

– Nhân viên làm việc trong các ngành dịch vụ và thương mại.

4- Các môn học chính

– Tâm lý học đại cương

– Cơ sở văn hoá Việt Nam

– Dẫn luận ngôn ngữ

– Tiếng Việt thực hành

– Kỹ năng tiếng Anh 1

– Kỹ năng tiếng Anh 2

– Kỹ năng tiếng Anh 3

– Ngữ âm thực hành

– Giao thoa văn hoá

– Giao tiếp trong kinh doanh

– Tiếng Anh thương mại

– Kỹ năng viết tiếng Anh thương mại

– Lý thuyết dịch

– Thực hành Phiên dịch thương mại

– Thực hành Biên dịch thương mại

– Thực tập tốt nghiệp