QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản trong quan hệ công chúng; xác định được các hoạt động truyền thông của doanh nghiệp; tầm quan trọng và các bước xây dựng mối quan hệ với giới truyền thông cho doanh nghiệp;

+ Trình bày được quy trình thực hiện chiến dịch quan hệ công chúng; nắm được nội dung và yêu cầu các bước thực hiện chiến dịch truyền thông;

+ Giải thích được phương pháp xây dựng chiến lược truyền thông marketing tích hợp; mô tả được các công cụ truyền thông marketing tích hợp;

+ Khái quát được các giai đoạn hình thành và phát triển của khủng hoảng truyền thông;

+ Mô tả được vị trí và vai trò của truyền thông nội bộ trong hoạt động của tổ chức; nắm được các vấn đề của truyền thông nội bộ trong công ty đa quốc gia; diễn giải được các công cụ truyền thông nội bộ;

+ Nắm được các thuật ngữ chuyên ngành quan hệ công chúng trong tiếng Anh; có vốn từ vựng cơ bản để giao tiếp trong công việc và đời thường;

+ Trình bày được quy trình tổ chức một sự kiện; nắm được trình tự và nội dung công việc trong tổ chức sự kiện;

+ Nắm được các nguyên tắc đạo đức trong hoạt động kinh doanh và quan hệ công chúng;

+ Giải thích được các ứng dụng, dịch vụ truyền thông trên mạng Internet; nhận diện được được các rủi ro và nắm được các nguyên tắc bảo mật khi tham gia mạng Internet;

+ Giải thích được những đặc điểm cơ bản của các vùng văn hoá Việt Nam; Mô tả được đặc điểm của một số tín ngưỡng, tôn giáo tiêu biểu ở Việt Nam; hiểu biết cơ bản về quá trình phát triển lịch sử văn hóa Việt Nam;

+ Nắm được các nguyên tắc cơ bản trong tiếng Việt; trình bày được khái niệm và ý nghĩa các loại văn bản; xác định được hình thức, nội dung và quy trình soạn thảo văn bản;

+ Trình bày được các vấn đề cơ bản của nguyên lý thống kê, trình tự nghiên cứu thống kê, các phương pháp sử dụng trong thống kê;

+ Nắm được các kiến thức bổ trợ như: Phương pháp thuyết trình, nghi thức giao tiếp với đồng nghiệp và khách hàng, các nguyên tắc cơ bản trong kế toán, thuật ngữ trong marketing và thương hiệu.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

– Thực hiện thành thạo một số công việc trong tổ chức sự kiện (lập kế hoạch tổ chức, vận động tài trợ, làm việc với nhà cung cấp, lập danh sách và gửi thư mời, đón tiếp khách mời, khai mạc sự kiện, phục vụ tại sự kiện, bế mạc sự kiện, đánh giá kết quả sau sự kiện,…);

– Vận dụng được các công cụ truyền thông đa phương tiện trong công việc Quan hệ công chúng;

– Soạn được bản thảo chiến dịch quan hệ công chúng bao gồm đầy đủ các bước và yêu cầu của từng bước;

– Vận dụng được một số ứng dụng, dịch vụ truyền thông trên Internet (email, mạng xã hội, diễn đàn mạng, v.v…) cho các chiến dịch quan hệ công chúng, sự kiện;

– Sử dụng được Anh văn trong việc đọc tài liệu, tìm kiếm thông tin, soạn thảo văn bản; đối thoại được với đồng nghiệp là người nước ngoài;

– Vận dụng thành thạo một số phương thức truyền thông nội bộ (email, bản tin định kỳ-newsletter, bảng thông tin, họp bộ phận, dã ngoại, v.v…);

– Lập được bảng mô tả và bảng tiêu chuẩn công việc cho các vị trí làm việc nghề quan hệ công chúng;

– Soạn thảo được các loại văn bản đảm bảo các quy định về hình thức và nội dung văn bản.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng nghề, sinh viên có thể làm việc tại các vị trí sau:

– Chuyên viên quan hệ công chúng;

– Chuyên viên truyền thông đối ngoại;

– Chuyên viên truyền thông đối nội;

– Nhân viên tổ chức sự kiện;

– Trưởng nhóm tổ chức sự kiện;

– Chuyên viên quản trị mạng xã hội;

– Chuyên viên quản trị nội dung website tổ chức;

– Nhân viên chăm sóc khách hàng;

– Trưởng nhóm chăm sóc khách hàng;

– Chuyên viên quảng cáo;

– Chuyên viên viết lời quảng cáo;

– Chuyên viên đào tạo PR nội bộ.

4- Các môn học chính:

– Tâm lý kinh doanh

– Pháp luật kinh tế

– Soạn thảo văn bản

– Quản trị học

– Marketing căn bản

– Tổng quan về Quan hệ công chúng

– Tiếng Việt thực hành

– Tin học ứng dụng trong truyền thông

– Ngoại ngữ chuyên ngành

– Tổ chức sự kiện

– Truyền thông đa phương tiện

– Xây dựng chiến dịch Quan hệ công chúng

– Quản trị khủng hoảng truyền thông

– Truyền thông Marketing tích hợp

– Truyền thông nội bộ

– Đánh giá hiệu quả chiến dịch truyền thông

– Ngôn ngữ viết trong Quan hệ công chúng

– Quản trị nhân lực

– Kỹ năng thuyết trình trước công chúng

– Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

– Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

– Trình bày được các khái niệm cơ bản trong quan hệ công chúng; xác định được các hoạt động truyền thông của doanh nghiệp; nắm được tầm quan trọng và các bước xây dựng mối quan hệ với giới truyền thông cho doanh nghiệp;

– Mô tả được quy trình thực hiện chiến dịch quan hệ công chúng; nắm được nội dung và yêu cầu các bước thực hiện chiến dịch truyền thông;

– Khái quát được các giai đoạn hình thành và phát triển của khủng hoảng truyền thông;

– Mô tả được các công cụ truyền thông marketing tích hợp;

– Hiểu được vị trí và vai trò của truyền thông nội bộ trong hoạt động của tổ chức; nhận biết được các vấn đề của truyền thông nội bộ trong thay đổi quan trọng của tổ chức; giải thích được các công cụ truyền thông nội bộ;

– Ghi nhớ được các thuật ngữ chuyên ngành quan hệ công chúng trong tiếng Anh;

– Trình bày được quy trình tổ chức một sự kiện; nắm được trình tự và nội dung công việc trong tổ chức sự kiện;

– Mô tả được các ứng dụng, dịch vụ truyền thông trên mạng Internet; nhận diện được được các rủi ro và nắm được các nguyên tắc bảo mật khi tham gia mạng Internet;

– Nắm được đặc điểm cơ bản của các vùng văn hoá Việt Nam;

– Nắm được các nguyên tắc cơ bản trong tiếng Việt; trình bày được khái niệm và ý nghĩa các loại văn bản;

– Trình bày được các vấn đề cơ bản của nguyên lý thống kê, trình tự nghiên cứu thống kê, các phương pháp sử dụng trong thống kê;

– Nắm được các kiến thức bổ trợ như: Phương pháp thuyết trình, nghi thức giao tiếp với đồng nghiệp và khách hàng, các nguyên tắc cơ bản trong kế toán, thuật ngữ trong marketing và thương hiệu.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

– Thực hiện được một số công việc trong tổ chức sự kiện;

– Soạn được bản thảo chiến dịch quan hệ công chúng bao gồm đầy đủ các bước và yêu cầu của từng bước;

– Vận dụng được một số ứng dụng, dịch vụ truyền thông trên Internet (email, mạng xã hội, diễn đàn mạng, v.v…) cho các chiến dịch quan hệ công chúng, sự kiện;

– Sử dụng được Anh văn trong việc tìm kiếm thông tin;

– Vận dụng được một số phương thức truyền thông nội bộ (email, bản tin định kỳ – newsletter, bảng thông tin, họp bộ phận, dã ngoại, v.v…);

– Lập được bảng mô tả và bảng tiêu chuẩn công việc cho các vị trí làm việc nghề quan hệ công chúng;

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề, học sinh làm việc tại các vị trí sau:

– Chuyên viên quan hệ công chúng;   

– Chuyên viên truyền thông đối nội;

– Nhân viên tổ chức sự kiện;

– Chuyên viên quản trị mạng xã hội;

– Chuyên viên quản trị nội dung website tổ chức;

– Nhân viên chăm sóc khách hàng;

– Chuyên viên quảng cáo;

– Chuyên viên viết lời quảng cáo.

4- Các môn học chính:

– Tâm lý kinh doanh

– Pháp luật kinh tế

– Soạn thảo văn bản

– Marketing căn bản

– Tổng quan về Quan hệ công chúng

– Tiếng Việt thực hành

– Tin học ứng dụng trong truyền thông

– Ngoại ngữ chuyên ngành

– Tổ chức sự kiện

– Truyền thông đa phương tiện

– Ngôn ngữ viết trong Quan hệ công chúng

– Quản trị khủng hoảng truyền thông

– Thiết kế và quản trị nội dung website

– Truyền thông nội bộ

– Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh