QUẢN LÝ KHU ĐÔ THỊ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nắm vững các kiến thức kỹ thuật cơ sở và chuyên ngành để làm tốt các công việc quản lý trong khu đô thị như:

Quản lý hệ thống điện, nước, khí gas… trong khu đô thị;

Quản lý hệ thống thông tin và các trang thiết bị kỹ thuật, bảo vệ tự động;

Quản lý hành chính, các dịch vụ đô thị, phòng chống cháy nổ trong khu đô thị;

Quản lý địa giới, quy hoạch và không gian kiến trúc cảnh quan; vệ sinh môi trường đô thị.

+ Hiểu rõ các luật định, văn bản pháp quy; có khả năng phân tích một số tình huống thường xảy ra và áp dụng các luật định, văn bản pháp quy để xử lý tốt các phát sinh trong quá trình quản lý khu đô thị.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đọc được các bản vẽ xây dựng, bản vẽ điện và đường ống nước, đường ống khí gas, hệ thống thông tin, viễn thông;

+ Vận hành thành thạo các hạng mục công trình liên quan đến hệ thống điện, nước, khí gas, điều hòa thông gió, thông tin liên lạc;

+ Làm thành thạo các công việc quản lý, sửa chữa và thay thế được các phụ kiện của các hạng mục công trình;

+ Ứng dụng được các phần mềm công nghệ vào quản lý khu đô thị;

+ Khai thác tốt các dịch vụ sau xây dựng trong khu đô thị;

+ Tổ chức được các hoạt động vệ sinh môi trường, y tế cộng đồng; quản lý quy hoạch địa giới và không gian kiến trúc cảnh quan;

+ Giữ gìn trật tự và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong khu đô thị;

+ Lập kế hoạch, lập dự toán và tổ chức được các hoạt động hòa giải, tư vấn khách hàng, giải quyết các mâu thuẫn;

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, ứng dụng công nghệ và giải quyết tốt các tình huống kỹ thuật phức tạp.

3- Cơ hội việc làm

– Làm việc tại các công ty, doanh nghiệp quản lý các khu đô thị với vị trí quản lý trực tiếp các hoạt động tại các nhà chung cư, các hạng mục công trình kỹ thuật trong một khu đô thị;

– Có thể làm việc tại các phòng ban liên quan đến quản lý đô thị tại các Sở Xây dựng, Sở Kiến trúc – quy hoạch, phòng quản lý đô thị cấp quận, phường trên toàn quốc.

4- Các môn học chính

– Vẽ xây dựng

– Cấu tạo kiến trúc

– Vật liệu xây dựng

– Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở

– Luật Hình sự và Luật Dân sự

– Kỹ thuật điện

– Khí cụ điện

– Bảo hộ và an toàn lao động

– Tâm lý học quản lý

– Giao tiếp công chúng

– AutoCad

– Môi trường đô thị

– Xã hội học đô thị

– Cơ cấu tổ chức bộ máy

– Quản lý hệ thống điện khu đô thị

– Quản lý hệ thống cấp thoát nước khu đô thị

– Quản lý hệ thống thiết bị kỹ thuật

– Quản lý hành chính khu đô thị

– Quản lý các dịch vụ đô thị

– Phòng chống cháy nổ khu đô thị

– Quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan và môi trường

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nắm vững các kiến thức kỹ thuật cơ sở và chuyên ngành để làm tốt các công việc quản lý trong khu đô thị như:

Quản lý hệ thống điện, nước, khí gas… trong khu đô thị;

Quản lý hệ thống thông tin và các trang thiết bị kỹ thuật, bảo vệ tự động;

Quản lý hành chính, các dịch vụ đô thị, phòng chống cháy nổ trong khu đô thị;

Quản lý địa giới, quy hoạch và không gian kiến trúc cảnh quan; vệ sinh môi trường đô thị.

+ Hiểu rõ các luật định, văn bản pháp quy; có khả năng phân tích một số tình huống thường xảy ra và áp dụng các luật định, văn bản pháp quy để xử lý tốt các phát sinh trong quá trình quản lý khu đô thị.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đọc được các bản vẽ xây dựng, bản vẽ điện và đường ống nước, đường ống khí gas, hệ thống thông tin, viễn thông;

+ Vận hành thành thạo các hạng mục công trình liên quan đến hệ thống điện, nước, khí gas, điều hòa thông gió, thông tin liên lạc;

+ Làm thành thạo các công việc quản lý, sửa chữa và thay thế được các phụ kiện của các hạng mục công trình;

+ Ứng dụng được các phần mềm công nghệ vào quản lý khu đô thị;

+ Khai thác tốt các dịch vụ sau xây dựng trong khu đô thị;

+ Tổ chức được các hoạt động vệ sinh môi trường, y tế cộng đồng; quản lý quy hoạch địa giới và không gian kiến trúc cảnh quan;

+ Giữ gìn trật tự và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong khu đô thị.

3- Cơ hội việc làm

Làm việc tại các công ty, doanh nghiệp quản lý các khu đô thị với vị trí quản lý trực tiếp các hoạt động tại các nhà chung cư, các hạng mục công trình kỹ thuật trong một khu đô thị.

4- Các môn học chính

– Vẽ xây dựng

– Cấu tạo kiến trúc

– Vật liệu xây dựng

– Luật Xây dựng, luật Đất đai, luật Nhà ở

– Luật Hình sự và luật Dân sự

– Kỹ thuật điện

– Khí cụ điện

– Bảo hộ và an toàn lao động

– Tâm lý học quản lý

– Giao tiếp công chúng

– Autocad

– Môi trường đô thị

– Quản lý hệ thống điện khu đô thị

– Quản lý hệ thống cấp thoát nước khu đô thị

– Quản lý hệ thống thiết bị kỹ thuật

– Quản lý hành chính khu đô thị

– Quản lý các dịch vụ đô thị

– Phòng chống cháy nổ khu đô thị

– Quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan và môi trường