QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP TỪ 220KV TRỞ LÊN

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vận dụng các kiến thức về kỹ thuật an toàn – vệ sinh công nghiệp, kỹ thuật lưới điện, nhà máy điện và trạm biến áp, bảo vệ rơ le để quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 220 KV trở lên;

+ Vận dụng các kiến thức về cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, các chế độ làm việc, thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị điện để quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 220 KV trở lên;

+ Vận dụng kiến thức về tổ chức sản xuất, kỹ thuật lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện, phương pháp sử dụng các phương tiện, dụng cụ đồ nghề và vật tư kỹ thuật để xây dựng phương án và tổ chức sửa chữa các công trình thuộc lưới điện có cấp điện áp từ 220 KV trở lên;

+ Phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp để xử lý các trạng thái làm việc không bình thường và sự cố các thiết bị điện trong trạm biến áp và đường dây có cấp điện áp từ 220 KV trở lên;

+ Biết quy trình quản lý, vận hành đường dây và các thiết bị điện trong trạm biến áp có cấp điện áp đến 220 KV trở lên;

+ Biết thực hiện các biện pháp an toàn lao động, an toàn điện và vệ sinh công nghiệp bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ;

+ Biết vận dụng kiến thức tin học và ngoại ngữ để quản lý vận hành hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống biên bản thí nghiệm, hồ sơ thiết bị;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Kiểm tra, phát hiện và sửa chữa được các phần tử hư hỏng trên đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 220 KV trở lên, đảm bảo lưới truyền tải điện vận hành an toàn, liên tục, đúng quy trình, quy phạm, kinh tế và đảm bảo chất lượng điện năng;

+ Đọc được các bảng vẽ, sơ đồ nối điện trạm biến áp, giải thích được các ký hiệu, chức năng, nhiệm vụ của từng phần tử;

+  Nghiệm thu các phần tử, công trình lưới điện xây dựng mới và sau khi sửa chữa để đưa vào vận hành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;

+ Thực hiện được nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống truyền tải an toàn và liên tục; 

+ Biết lập kế hoạch, tiến độ để tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa đường dây truyền tải điện có cấp điện áp từ 220 KV trở lên;

+ Kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý các vi phạm khoảng cách an toàn   công trình lưới điện; tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện;

+ Sử dụng được các máy móc, trang thiết bị dụng cụ để: kiểm tra, đo đạc; sửa chữa, thay thế các phần tử hư hỏng, xử lý sự cố trên đường dây và trong trạm biến áp có cấp điện áp từ 220 KV trở lên;

+ Vận hành, sửa chữa thiết bị phòng chống cháy nổ;

+ Quản lý, vận hành hệ thống thông tin liên lạc phục vụ cho công tác vận hành đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 220 KV trở lên;

+ Quản lý có hệ thống các biên bản thí nghiệm, hồ sơ các thiết bị của đường dây và trạm biến áp;

+ Quyết định về kỹ thuật trong phạm vi có giới hạn chuyên môn đã được đào tạo, có khả năng phân tích đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các tình trạng không bình thường trên đường dây;

+ Ứng dụng các kỹ thuật, thành tựu của khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất;

+ Làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, có khả năng phối hợp với những người trong tổ, đội lao động;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ thấp hơn.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc tại:

+ Các Công ty truyền tải điện;

+ Các Công ty xây lắp điện;

+ Các Nhà máy điện.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Vật liệu điện

– Kỹ thuật điện

– Đo lường điện

– Khí cụ điện

– Máy điện

– Kỹ thuật điện tử

– Gia công cơ khí

– Điện cơ bản

– Kỹ thuật lưới điện

– Kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp

– Ngắn mạch trong hệ thống điện

– Bảo vệ rơ le

– Tự động hóa

– Phần điện trong trạm biến áp

– Tổ chức sản xuất

– Bảo vệ quá điện áp

– Ổn định của hệ thống điện

– Quy trình điều độ hệ thống điện

– Lắp đặt điện

– Đo các đại lượng điện

– Thực tập nhận thức đường dây và trạm biến áp 220 KV

– Quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây tải điện có cấp điện áp từ 220 KV trở lên

– Quản lý, vận hành, sửa chữa trạm biến áp có cấp điện áp từ 220 KV trở lên

– Thực tập sản xuất

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vận dụng các kiến thức về Kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp, Kỹ thuật lưới điện, Phần điện trong trạm biến áp, Bảo vệ rơ le để quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 220 KV trở lên;

+ Vận dụng các kiến thức về cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc, các chế độ làm việc, thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị điện để quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 220 KV trở lên;

+ Vận dụng kiến thức về kỹ thuật lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện, phương pháp sử dụng các phương tiện, dụng cụ đồ nghề và vật tư kỹ thuật để sửa chữa các công trình thuộc lưới điện có cấp điện áp từ 220 KV trở lên;

+ Biết quy trình quản lý, vận hành đường dây và các thiết bị điện trong trạm biến áp có cấp điện áp đến 220 KV trở lên;

+ Biết thực hiện các biện pháp an toàn lao động, an toàn điện và vệ sinh công nghiệp bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Kiểm tra, phát hiện và sửa chữa được các phần tử hư hỏng trên đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên, đảm bảo lưới truyền tải điện vận hành an toàn, liên tục, đúng quy trình, quy phạm, kinh tế và đảm bảo chất lượng điện năng;

+ Đọc được các bảng vẽ, sơ đồ nối điện trạm biến áp, giải thích được các ký hiệu, chức năng, nhiệm vụ của từng phần tử;

+ Thực hiện được nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống truyền tải an toàn và liên tục; 

+ Kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý các vi phạm khoảng cách an toàn   công trình lưới điện; tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện;

+ Sử dụng được các máy móc, trang thiết bị dụng cụ để: kiểm tra, đo đạc; sửa chữa, thay thế các phần tử hư hỏng, xử lý sự cố trên đường dây và trong trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên;

+ Vận hành, sửa chữa thiết bị Phòng chống cháy nổ;

+ Quản lý có hệ thống các biên bản thí nghiệm, hồ sơ các thiết bị của đường dây và trạm biến áp.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp học sinh làm việc tại:

+ Các Công ty truyền tải điện;

+ Các Công ty xây lắp điện;

+ Các Nhà máy điện.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Vật liệu điện

– Kỹ thuật điện

– Đo lường điện

– Khí cụ điện

– Máy điện

– Gia công cơ khí

– Điện cơ bản

– Kỹ thuật lưới điện

– Kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp

– Bảo vệ rơ le

– Phần điện trong trạm biến áp

– Lắp đặt điện

– Đo các đại lượng điện

– Thực tập nhận thức đường dây và trạm biến áp 220 KV

– Quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây tải điện có cấp điện áp từ 220 KV trở lên

– Quản lý, vận hành, sửa chữa trạm biến áp có cấp điện áp từ 220 KV trở lên

– Thực tập sản xuất