QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Đánh giá được quá trình tổ chức thực hiện hoạt động giám sát bán hàng;

+ Hiểu biết cơ bản về luật kinh tế trong quản trị kinh doanh bán hàng;

+ Tổng hợp được những kiến thức cần thiết của nghề bán hàng như: hành vi người tiêu dùng, hàng hóa, thị trường tiêu thụ, kênh phân phối, văn hóa doanh nghiệp;

+ Phân tích, đánh giá được nguồn cung ứng hàng hóa và xử lý phát sinh trong quá trình mua hàng;

+ Ứng dụng được các chính sách pháp luật tài chính vào hoạt động bán hàng;

+ Phân tích, đánh giá hoạt động bán hàng, xây dựng giải pháp tài chính cho bán hàng;

+ Hiểu biết rõ về thuế và khai báo thuế đối với hàng hóa và dịch vụ;

+ Phân tích và đánh giá được công tác kiểm kê hàng hóa;

+ Ứng dụng được nội dung cơ bản về đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;

+ Hiểu rõ và nhận thức được tầm quan trọng của quảng cáo, tiếp thị hàng hóa trong bán hàng;

+ Đánh giá được các phương pháp, quy trình trưng bày hàng hóa;

+ Ứng dụng và phân tích được quy trình bán hàng: bán lẻ, đại lý, siêu thị, trực tuyến;

+ Nắm rõ các nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh bán hàng;

+ Hiểu và vận dụng được các phương pháp quản trị nhân viên bán hàng, phương pháp xây dựng được quan hệ nội bộ.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Phối hợp, tổ chức thực hiện được hoạt động giám sát bán hàng;

+ Thực hiện các nghiệp vụ xuất và nhập hàng chính xác, đúng số lượng, đúng chủng loại;

+ Phối hợp thực hiện được quy trình nghiệp vụ bán hàng: bán lẻ, đại lý, siêu thị, trực tuyến, quy trình của nghiệp vụ thanh toán;

+ Quản lý được các loại chứng từ, báo cáo bán hàng;

+ Thực hiện được quy trình phát triển, khai thác thị trường;

+ Thực hiện được nhiệm vụ trưng bày hàng hóa, trình bày, trang trí các gian hàng, cửa hàng, các loại hàng hóa theo không gian được thiết kế tại nơi bán hàng;

+ Thành thạo các kỹ năng trong giao tiếp, tư vấn, chăm sóc khách hàng;

+ Quản lý, sử dụng được các thiết bị, máy móc chuyên dụng trong bán hàng;

+ Phối hợp thực hiện được quy trình kiểm kê hàng hóa;

+ Thực hiện được các biện pháp và quy trình bảo quản hàng hóa;

+ Sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp trong nghiệp vụ bán hàng;

+ Tổ chức, phối hợp làm việc nhóm trong hoạt động bán hàng;

+ Thực hiện được công tác vệ sinh an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ tại nơi làm việc;

+ Tổ chức và quản trị đội ngũ nhân viên bán hàng, xử lý tốt các quan hệ nội bộ;

+ Hướng dẫn được những người có trình độ sơ cấp nghề; trung cấp nghề.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng nghề Quản trị bán hàng sẽ làm việc tại các vị trí:

– Nhân viên bán hàng;

– Nhân viên thu ngân;

– Nhân viên tiếp thị;

– Nhân viên thị trường;

– Tổ trưởng, trưởng ngành hàng;

– Giám sát ngành hàng;

– Trưởng cửa hàng bán lẻ;

– Phụ trách các bộ phận quản lý cửa hàng, sản phẩm.

4- Các môn học cính

– Luật kinh tế

– Kinh tế học

– Lý thuyết tài chính

– Lý thuyết thống kê

– Soạn thảo văn bản

– Anh văn 1

– Khởi sự kinh doanh bán hàng

– Hành vi người tiêu dùng

– An ninh, an toàn trong bán hàng

– Anh văn 2

– Marketing cơ bản

– Quản trị nguồn cung ứng hàng hóa

– Quản trị hàng hóa

– Trưng bày hàng hóa

– Quản trị nguồn nhân lực

– Quản trị tài chính

– Nghiệp vụ bán lẻ

– Nghiệp vụ bán hàng đại lý

– Nghiệp vụ bán hàng trực tuyến

– Nghiệp vụ bán hàng siêu thị

– Giám sát bán hàng

– Quản trị chất lượng dịch vụ bán hàng

– Thực tập nghề nghiệp

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên nghề: NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý nguồn cung ứng hàng hóa;

+ Trình bày được các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ, chính sách bán hàng;

+ Xác định được nội dung cơ bản về quy trình đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong bán hàng;

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản về giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách hàng;

+ Trình bày được những kiến thức tổng quan cần thiết của nghề bán hàng;

+ Mô tả được các quy trình sử dụng thiết bị, máy móc chuyên dụng;

+ Hiểu được tầm quan trọng của quá trình điều tra, khảo sát thị trường; ứng dụng trong việc xây dựng kế hoạch và lựa chọn, triển khai chương trình Marketing;

+ Hiểu và vận dụng được các phương pháp trưng bày hàng hóa;

+ Hiểu và ứng dụng được các bước công việc của quá trình bán hàng: bán lẻ, đại lý, siêu thị, trực tuyến;

+ Trình bày được quy trình kiểm kê hàng hóa;

+ Hiểu và ứng dụng được quy trình thanh toán, trình bày được phương pháp quản lý tiền hàng;

+ Hiểu và vận dụng được các nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh bán hàng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện được công việc vệ sinh an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ tại nơi làm việc;

+ Lập được kế hoạch mua hàng và đề xuất mua hàng;

+ Thực hiện được giao dịch mua hàng và ký kết hợp đồng với nhà cung ứng;

+ Thao tác, sử dụng được các thiết bị, máy móc chuyên dụng trong bán hàng;

+ Xây dựng và triển khai được kế hoạch Marketing;

+ Thực hiện được các chương trình quảng cáo tại nơi bán hàng, giao tiếp, tư vấn, chăm sóc khách hàng;

+ Chuẩn hóa được công việc trưng bày hàng hóa theo các phương án hợp lý để bố trí gian hàng, các loại hàng hóa theo không gian được thiết kế tại nơi bán hàng;

+ Thực hiện nghiệp vụ xuất và nhập hàng chính xác, đúng số lượng, đúng chủng loại;

+ Thực hiện được trình tự kiểm kê, bàn giao ca bán hàng;

+ Chuẩn hóa các biện pháp và quy trình bảo quản hàng hóa;

+ Thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ bán hàng, quy trình nghiệp vụ thu ngân tại cửa hàng bán lẻ, siêu thị, đại lý bán hàng trực tuyến;

+ Lập và quản lý được chứng từ, báo cáo bán hàng;

+ Sử dụng được tiếng Anh giao tiếp trong bán hàng;

+ Biết tổ chức làm việc nhóm trong hoạt động bán hàng.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghề Nghiệp vụ bán hàng, sẽ làm việc tại các cửa hàng ở các vị trí:

– Nhân viên bán hàng;

– Nhân viên thu ngân;

– Nhân viên tiếp thị;

– Nhân viên thị trường;

– Tổ trưởng, trưởng ngành hàng;

– Phụ trách các bộ phận quản lý cửa hàng, sản phẩm.

4- Các môn học chính

– Luật kinh tế

– Kinh tế học

– Lý thuyết tài chính

– Lý thuyết thống kê

– Soạn thảo văn bản

– Anh văn 1

– Khởi sự kinh doanh bán hàng

– Hành vi người tiêu dùng

– An ninh, an toàn trong bán hàng.

– Anh văn 2

– Marketing cơ bản

– Quản trị nguồn cung ứng hàng hóa

– Quản trị hàng hóa

– Trưng bày hàng hóa

– Quản trị tài chính

– Nghiệp vụ bán lẻ

– Nghiệp vụ bán hàng đại lý

– Nghiệp vụ bán hàng trực tuyến

– Nghiệp vụ bán hàng siêu thị

– Quản trị chất lượng dịch vụ bán hàng

– Thực tập nghề nghiệp

– Thực tập tốt nghiệp