QUẢN TRỊ KHU RESORT

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Mô tả được vị trí, vai trò của khu Resort trong ngành Du lịch, đặc trưng của khu Resort, tác động của nó về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường; Quá trình ra đời và phát triển của khu Resort trên thế giới và Việt Nam;

+ Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, mối quan hệ giữa các bộ phận của khu Resort; liệt kê được các nhiệm vụ chủ yếu và công việc hàng ngày của giám sát viên, giám đốc bộ phận của khu Resort;

+ Trình bày được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khu Resort để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;

+ Nhận dạng và mô tả được các loại sản phẩm/dịch vụ chủ yếu của các khu Resort;

+ Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khu Resort: lễ tân, buồng, nhà hàng, chế biến món ăn, spa, thể thao, vui chơi giải trí và câu lạc bộ trong khu Resort; Liệt kê, giải thích được các phương pháp, cách thức bán các sản phẩm của khu Resort;

+ Mô tả được quy trình phục vụ độc lập tại các villa của khu Resort, cũng như công tác vận chuyển nội bộ trong khu Resort;

+ Mô tả được nguyên tắc bố trí mặt bằng và các yêu cầu về trang thiết bị của khu Resort;

+ Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khu Resort và công dụng của chúng;

+ Trình bày được nguyên lý chung về quản trị và các nguyên lý, nội dung, quá trình về quản trị nhân sự, quản trị marketing, quản trị cơ sở vật chất, quản trị tài chính, quản trị các dịch vụ của khu Resort;

+ Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của khu Resort, cách thức, phương pháp đánh giá chất lượng, dịch vụ;

+ Mô tả được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra kết quả công việc tại các bộ phận của khu Resort;

+ Mô tả và giải thích được quy trình, phương pháp tính giá vốn của dịch vụ ăn uống của khu Resort;

+ Giải thích được vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong quản trị khu Resort;

+ Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ cơ bản của kế toán khách sạn;

+ Mô tả được quy trình, cách thức chăm sóc, bảo dưỡng cây và cảnh quan sân vườn;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện được các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong khu Resort.

+ Giao tiếp hiệu quả với khách hàng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng, khu vực hội nghị/hội thảo hoặc khu vực giải trí và spa; chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả;

+ Hình thành được kỹ năng bán sản phẩm của khu Resort;

+ Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị của khu Resort;

+ Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng, bếp hoặc khu vực hội nghị, hội thảo, spa, vui chơi giải trí theo tiêu chuẩn của từng khu Resort;

+ Lập được kế hoạch của các bộ phận như: kế hoạch marketing; kế hoạch nhân sự; kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, vật tư và nguyên liệu; kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc sự kiện; tính toán được các chỉ tiêu của kế hoạch tài chính;

+ Thực hiện được việc ghi chép chứng từ, sổ sách theo tiêu chuẩn của từng khu Resort;

+ Làm được các loại báo cáo, soạn thảo được văn bản đối nội, hợp đồng thông thường của khu Resort;

+ Ứng dụng được phần mềm quản trị khu Resort trong công việc hàng ngày;

+ Thực hiện được quy trình kiểm soát thu chi tiền mặt, kiểm soát được hàng tồn kho, công nợ, xuất nhập hàng hoá;

+ Thực hiện được quy trình tuyển chọn, bố trí, đào tạo nhân viên, đánh giá kết quả kết quả công việc của nhân viên;

+ Quản lý thời gian làm việc có hiệu quả;

+ Phân tích, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận lưu trú, ăn uống, hội nghị, hội thảo, giải trí, spa và phát hiện ra được các nguyên nhân để đề xuất được các giải pháp nhằm tối đa hóa doanh thu, nâng cao hiệu quả kinh doanh của từng bộ phận và khu Resort;

+ Nhận dạng và phân tích được thị trường mục tiêu của từng khu Resort;

+ Hình thành được tính tự tin, trung thực, cẩn thận trong xử lý công việc;

+ Hình thành được các kỹ năng làm việc theo nhóm;

+ Hình thành được tính chủ dộng, nhạy bén, linh hoạt trong xử lý công việc hàng ngày.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để có thể đảm nhiệm một trong các vị trí công việc sau:

+ Nhân viên nghiệp vụ làm việc tại bộ phận lưu trú;

+ Nhân viên nghiệp vụ bộ phận ăn uống;

+ Nhân viên nghiệp vụ bộ phận phục vụ hội nghi,

+ Nhân viên nghiệp vụ bộ phận thể thao, vui chơi giải trí hoặc bộ phận spa;

Tùy theo khả năng cá nhân, kinh nghiệm thực tiễn, môi trường công tác và cấp độ, loại hình khu Resort, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm đương các vị trí công tác cao hơn như:

+ Giám sát viên;

+ Trưởng/phó giám đốc bộ phận;

+ Điều hành khu resort có quy mô nhỏ.

4- Các môn học chính

– Kinh tế vi mô

– Tổng quan du lịch

– Quản trị học

– Giao tiếp trong kinh doanh

– Tin học ứng dụng trong kinh doanh khu Resort 

– Tiếng anh chuyên ngành

– An ninh – an toàn trong khu Resort

– Quan hệ và chăm sóc khách hàng

– Marketing du lịch- khách sạn

– Nghiệp vụ thanh toán

– Kế toán du lịch – khách sạn

– Quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch – khách sạn

– Quản trị cơ sở vật chất và kỹ thuật khu Resort

– Quản trị nguồn nhân lực

– Bảo vệ Môi trường

– Nghiệp vụ lễ tân

– Nghiệp vụ phục vụ buồng

– Nghiệp vụ nhà hàng

– Nghiệp vụ chế biến món ăn

– Thực hành nghiệp vụ (tại khu Resort hoặc tại trường)

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Mô tả được vị trí, vai trò của khu Resort trong ngành Du lịch, đặc trưng của khu Resort, tác động của nó về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường; quá trình ra đời và phát triển của khu Resort trên thế giới và Việt Nam;

+ Trình được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn/khu Resort để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;

+ Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, mối quan hệ giữa các bộ phận của khu Resort; liệt kê được các nhiệm vụ chủ yếu và công việc hàng ngày của giám sát viên, trưởng bộ phận của khu Resort;

+ Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khu Resort: lễ tân, buồng, nhà hàng, chế biến món ăn, spa, thể thao, vui chơi giải trí và câu lạc bộ trong khu Resort; Liệt kê, giải thích được các phương pháp, cách thức bán các sản phẩm của khu Resort;

+ Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khu Resort và công dụng của chúng;

+ Xây dựng được tính tự tin trong xử lý công việc.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Giao tiếp hiệu quả với khách hàng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng, bếp, khu vực hội nghị/hội thảo hoặc khu vực giải trí và spa; chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả;

+ Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng, bếp hoặc khu vực hội nghị, hội thảo, spa, vui chơi giải trí theo tiêu chuẩn của từng khu Resort;

+ Lập được kế hoạch của các bộ phận như: kế hoạch nhân sự; kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, vật tư và nguyên liệu; kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc sự kiện;

+ Thực hiện được việc ghi chép chứng từ, sổ sách theo tiêu chuẩn của từng khu Resort;

+ Làm được các loại báo cáo, soạn thảo được văn bản đối nội, hợp đồng thông thường của khu Resort;

+ Ứng dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công việc hàng ngày;

+ Quản lý được thời gian làm việc hiệu quả;

+ Thực hiện được các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong khu Resort;

+ Hình thành được kỹ năng bán sản phẩm của khu Resort;

+ Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị của khu Resort;

+ Hình thành được các kỹ năng làm việc theo nhóm.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, học sinh có được các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để có thể đảm nhiệm một trong các vị trí công việc sau:

+ Nhân viên nghiệp vụ làm việc tại bộ phận lưu trú;

+ Nhân viên nghiệp vụ bộ phận ăn uống;

+ Nhân viên nghiệp vụ bộ phận phục vụ hội nghị;

+ Nhân viên nghiệp vụ bộ phận thể thao, vui chơi giải trí hoặc bộ phận spa;

Tùy theo khả năng cá nhân, kinh nghiệm thực tiễn, môi trường công tác và cấp độ, loại hình khu Resort, học sinh tốt nghiệp có thể đảm đương các vị trí công tác cao hơn như:

+ Giám sát viên;

+ Trưởng/phó giám đốc bộ phận.

4- Các môn học chính

– Tổng quan du lịch

– Giao tiếp trong kinh doanh

– Tin học ứng dụng trong kinh doanh Resort

– Tiếng anh chuyên ngành khách sạn/Resort

– An ninh – an toàn trong khu resort

– Bảo vệ Môi trường

– Quan hệ và chăm sóc khách hàng

– Marketing du lịch

– Nghiệp vụ thanh toán

– Kế toán khách sạn/Resort

– Quản trị nguồn nhân lực

– Nghiệp vụ lễ tân

– Nghiệp vụ phục vụ buồng khu Resort

– Nghiệp vụ nhà hàng

– Nghiệp vụ chế biến món ăn

– Thực hành nghiệp vụ (tại cơ sở)