SẢN XUẤT CÁP ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐẦU NỐI

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

– Trình bày được các biện pháp bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

– Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy kéo sợi đồng/nhôm;

– Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy xoắn cáp điện;

– Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy bọc cáp điện;

– Trình bày được các phương pháp ủ mềm dây đồng;

– Trình bày được phương pháp chọn khuôn kéo sợi đồng/nhôm;

– Trình bày được nguyên lý làm việc của thiết bị thu dây đồng/nhôm;

– Trình bày được các phương pháp sản xuất các chi tiết của thiết bị đầu nối;

– Trình bày được qui trình mạ đồng, nhôm;

– Dự đoán các hỏng hóc, lỗi thường gặp trong quá trình sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối;

– Trình bày được phương pháp thiết kế cáp điện và thiết bị đầu nối;

– Trình bày được phương pháp đo các đại lượng như kích thước, lực kéo, cách điện, điện trở, trọng lượng… sử dụng dụng cụ đo cầm tay và thiết bị đo chuyên dùng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

– Thực hiện tốt công tác bảo hộ, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

– Vận hành được máy kéo sợi đồng/nhôm;

– Vận hành được máy xoắn cáp điện;

– Vận hành được máy bọc cáp điện;

– Vận hành được thiết bị ủ dây đồng;

– Lắp đặt được khuôn kéo sợi đồng/nhôm;

– Sử dụng được thiết bị thu dây đồng/nhôm;

– Vận hành được máy dập chế tạo các chi tiết của thiết bị đầu nối;

– Vận hành được máy đúc áp lực chế tạo các chi tiết của thiết bị đầu nối;

– Thực hiện mạ đồng, nhôm;

– Xử lý được các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối;

– Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo cầm tay và máy đo chuyên dùng của nghề sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối;

– Vẽ được các bản vẽ kỹ thuật về cáp điện và thiết bị đầu nối;

– Kiểm tra, thí nghiệm đo đạt thông số kỹ thuật của cáp điện;

– Ứng dụng tin học văn phòng, phần mềm chuyên ngành vào hoạt động sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối.

3- Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề Sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối sẽ làm:

– Công nhân sản xuất trong các công ty sản xuất cáp điện, công ty sản xuất thiết bị đầu nối;

– Nhân viên phụ trách vật tư trong các công ty sản xuất cáp điện, công ty sản xuất thiết bị đầu nối;

– Quản lý sản xuất trong các công ty sản xuất cáp điện, công ty sản xuất thiết bị đầu nối;

– Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm trong các công ty sản xuất cáp điện, công ty sản xuất thiết bị đầu nối;

– Nhân viên kinh doanh ngành cáp điện và thiết bị đầu nối.

4- Các môn học chính:

– Cơ ứng dụng

– Vật liệu cơ khí

– Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

– Vật liệu điện

– Kỹ thuật an toàn lao động

– Vẽ kỹ thuật

– AutoCad

– Kỹ thuật điện

– Điện tử cơ bản

– Điện cơ bản

– Anh văn chuyên ngành

– Tổ chức sản xuất

– Gia công nguội cơ bản

– Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

– Điều khiển lập trình PLC

– Kỹ thuật kéo sợi đồng/nhôm

– Kỹ thuật xoắn cáp điện

– Kỹ thuật bọc cáp điện

– Thiết kế cáp điện và thiết bị đầu nối

– Máy điện

– Trang bị điện

– Kỹ thuật đúc áp lực đồng/nhôm

– Kỹ thuật dập kim loại

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:   

+ Trình bày được các biện pháp bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy kéo sợi đồng/nhôm;

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy xoắn cáp điện;

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy bọc cáp điện;

+ Trình bày được các phương pháp ủ mềm dây đồng;

+ Trình bày được phương pháp chọn khuôn kéo sợi đồng/nhôm;

+ Trình bày được nguyên lý làm việc của thiết bị thu dây đồng/nhôm;

+ Trình bày được phương pháp sản xuất các chi tiết của thiết bị đầu nối;

+ Trình bày được phương pháp đo các đại lượng như: Kích thước, lực kéo, cách điện, điện trở, trọng lượng… sử dụng dụng cụ đo cầm tay và thiết bị đo chuyên dùng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

– Thực hiện tốt công tác bảo hộ, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

– Vận hành được máy kéo sợi đồng/nhôm;

– Vận hành được máy xoắn cáp điện;

– Vận hành được máy bọc cáp điện;

– Vận hành được thiết bị ủ dây đồng;

– Lắp đặt được khuôn kéo sợi đồng/nhôm;

– Sử dụng được thiết bị thu dây đồng/nhôm;

– Vận hành được máy dập chế tạo các chi tiết của thiết bị đầu nối;

– Vận hành được máy đúc áp lực chế tạo các chi tiết của thiết bị đầu nối;

– Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo cầm tay và máy đo chuyên dùng của nghề sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối;

– Dự đoán các hỏng hóc, lỗi thường gặp trong quá trình sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối;

– Ứng dụng tin học văn phòng, phần mềm chuyên ngành vào hoạt động sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối.

3- Cơ hội việc làm:

Học sinh tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghề  Sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối sẽ làm:

– Công nhân sản xuất trong các công ty sản xuất cáp điện, công ty sản xuất thiết bị đầu nối;

– Nhân viên phụ trách vật tư trong các công ty sản xuất cáp điện, công ty sản xuất thiết bị đầu nối;

– Nhân viên kinh doanh ngành cáp điện và thiết bị đầu nối.

4- Các môn học chính:

– Cơ ứng dụng

– Vật liệu cơ khí

– Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

– Vật liệu điện

– Kỹ thuật an toàn lao động

– Vẽ kỹ thuật

– Kỹ thuật điện

– Điện tử cơ bản

– Điện cơ bản

– Anh văn chuyên ngành

– Gia công nguội cơ bản

– Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

– Điều khiển lập trình PLC

– Kỹ thuật kéo sợi đồng/nhôm

– Kỹ thuật xoắn cáp điện

– Kỹ thuật bọc cáp điện

– Máy điện

– Trang bị điện

– Kỹ thuật đúc áp lực đồng/nhôm

– Kỹ thuật dập kim loại