SẢN XUẤT GỐM, SỨ XÂY DỰNG

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nêu được công dụng, cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động và các sự cố kỹ thuật thường gặp trong sản xuất của các thiết bị công nghệ sản xuất;

+ Trình bày được quy trình vận hành các thiết bị công nghệ sản xuất;

+ Nêu được tên các nguyên liệu sử dụng để sản xuất phối liệu xương, men và nắm được các yêu cầu cơ bản của chúng;

+ Hiểu được vai trò của các nguyên liệu đối với xương men khi đốt nóng;

+ Trình bày được các quá trình cơ bản của công nghệ sản xuất gốm, sứ xây dựng và quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm gốm sứ xây dựng;

+ Giải thích được các nguyên nhân gây ra phế phẩm trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa, khắc phục;

+ Nắm vững các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm;

+ Trình bày được các công việc cần thiết để kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất các sản phẩm gốm, sứ xây dựng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận hành được các thiết bị công nghệ sản xuất;

+ Xử lý được các sự cố kỹ thuật đơn giản khi sử dụng các thiết bị;

+ Xử lý được các khuyết tật do công nghệ sản xuất;

+ Kiểm soát được chất lượng gốm, sứ xây dựng trong quá trình sản xuất;

+ Thực hiện được công việc tính toán đơn phối liệu theo bài phối liệu cho các sản phẩm;

+ Kèm cặp, hướng dẫn được công nhân bậc thấp hơn;

+ Kiểm tra, giám sát được công việc của người có trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề;

+ Sử dụng được máy tính, tiếng Anh để phục vụ cho chuyên môn nghề.

3- Cơ hội việc làm:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ:

– Đảm nhận được công việc ở một số vị trí trong các nhà máy sản xuất gốm, sứ xây dựng;

– Tham gia kèm cặp, đào tạo bậc thợ có trình độ thấp hơn;

– Làm Tổ trưởng, trưởng nhóm trong các nhà máy sản xuất gốm, sứ xây dựng hoặc doanh nghiệp;

– Có thể tiếp tục học tập lên trình độ đại học theo chuyên ngành.

4- Các môn học chính

– Vật liệu sản xuất gốm sứ xây dựng

– Thiết bị công nghệ gốm sứ xây dựng

– Lò công nghiệp gốm sứ

– Gia công nguyên liệu sản xuất cho sản xuất

– Gia công phối liệu dạng dẻo

– Gia công phối liệu dạng hồ

– Gia công phối liệu dạng hạt

– Tạo hình bằng phương pháp ép đùn dẻo

– Tạo hình sản phẩm bằng phương pháp ép dập dẻo

– Tạo hình sản phẩm bằng phương pháp ép bán khô

– Tạo hình sản phẩm bằng phương pháp đổ rót

– Hong phơi sản phâm mộc

– Sấy sản phẩm mộc trong lò sấy tuynel

– Sấy sản môi trường sản phẩm mộc

– Sấy sản phẩm mộc trong lò sấy phòng

– Hoàn thiện sản phẩm mộc sứ sau sấy

– Sấy sản phẩm mộc gạch ốp lát bằng lò sấy thanh lăn

– Chế tạo men màu

– Tráng men, trang trí bề mặt sản phẩm

– Phun men, dán chữ, in mác sản phẩm

– Nung sản phẩm trong lò tuynel

– Nung sản phẩm trong lò con thoi

– Nung sản phẩm trong lò thanh lăn

– Dỡ goòng, phân loại, đóng gói sản phẩm gốm thô

– Phân loại, đóng gói sản phẩm gạch ốp lát

– Dỡ goòng, phân loại, đóng gói sản phẩm sứ vệ sinh

– Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành của các loại thiết bị công nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng như: máy cấp liệu, máy nghiền trộn, máy ép đùn, máy ép thủy lực, máy phun, tráng men, lò sấy, lò nung, máy mài;…

+ Trình bày được các quá trình cơ bản của công nghệ sản xuất gốm sứ xây dựng và quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm gốm sứ xây dựng như: gạch ngói đất sét nung, gạch cotto, sứ vệ sinh, gạch ốp lát;…

+ Giải thích được các nguyên nhân xảy ra các khuyết tật tạo hình, sấy, nung các sản phẩm gốm sứ;…

+ Hiểu được một số chỉ tiêu, tiêu chuẩn chất lượng của các nguyên liệu và sản phẩm trong công nghệ sản xuất gốm sứ;

+ Biết được những vấn đề cơ bản về Tin học và tiếng Anh của nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận hành được các thiết bị công nghệ sản xuất gốm sứ;

+ Xử lý được các sự cố kỹ thuật thường gặp khi sử dụng các thiết bị công nghệ sản xuất gốm sứ;

+ Xử lý được một số khuyết tật thường gặp trong tạo hình sấy và nung sản phẩm gốm sứ;

+ Kiểm tra, kiểm soát một số chỉ tiêu chất lượng của nguyên nhiên liệu và sản phẩm trong sản xuất gốm sứ;

+ Kèm cặp, hướng dẫn được công nhân bậc thấp;

+ Kiểm tra, giám sát được công việc của người có trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề;

+ Sử dụng được máy tính, tiếng Anh để phục vụ cho chuyên môn nghề.

3- Cơ hội việc làm:

– Học sinh sau khi tốt nghiệp có khả năng:

– Đảm nhận được công việc ở một số vị trí trong các nhà máy sản xuất gốm, sứ xây dựng;

– Tham gia kèm cặp, đào tạo bậc thợ có trình độ thấp hơn;

– Có thể tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn theo chuyên ngành.

4- Các môn học chính

– Nguyên liệu sản xuất gốm sứ

– Thiết bị công nghiệp gốm sứ

– Lò công nghiệp gốm sứ

– Gia công nguyên liệu sản xuất

– Gia công phối liệu dạng dẻo

– Gia công phối liệu dạng hồ

– Gia công phối liệu dạng hạt

– Tạo hình bằng phương pháp ép đùn dẻo

– Tạo hình bằng phương pháp ép dập dẻo

– Tạo hình sản phẩm bằng phương pháp ép bán khô

– Tạo hình sản phẩm bằng phương pháp đổ rót

– Hong phơi sản phẩm mộc

– Sấy sản phẩm mộc trong lò sấy tuynel

– Sấy môi trường sản phẩm mộc

– Sấy sản phẩm mộc trong lò sấy phòng

– Hoàn thiện sản phẩm mộc sứ sau sấy

– Sấy sản phẩm mộc gạch ốp lát bằng lò sấy thanh lăn

– Chế tạo men, màu

– Tráng men, trang trí bề mặt sản phẩm

– Phun men, dán chữ, in mác sản phẩm

– Nung sản phẩm trong lò nung tuynel

– Nung sản phẩm trong lò con thoi

– Nung sản phẩm bằng lò thanh lăn

– Dỡ goòng, phân loại, đóng gói sản phẩm gốm thô

– Phân loại sản phẩm gạch ốp lát

– Dỡ goòng, phân loại, đóng gói sản phẩm sứ vệ sinh

– Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất