SẢN XUẤT PIN, ẮC QUY

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu được các tính năng, ứng dụng và các quy trình sản xuất của các loại pin và ắc quy để thực hiện quá trình sản xuất;

+ Phân tích, đánh giá và đưa ra được các giải pháp xử lý các sự cố trong quá trình sản xuất pin và ắc quy;

+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc thực tiễn của nghề;

+ Trình bày được các biện pháp thực hiện an toàn lao động, an toàn hoá chất và an toàn thiết bị;

+ Biết được các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh, có đủ vốn từ để có thể nâng cao trình độ dịch được các tài liệu tiếng Anh và ứng dụng được trong tin học;

+ Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng và hoạt động của nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận dụng được các kiến thức đã học để thực hiện quá trình sản xuất pin và ắc quy đạt chất lượng, hiệu quả và phù hợp với từng cấp trình độ được đào tạo;

+ Kèm cặp và hướng dẫn được công nhân bậc thấp;

+ Kiểm tra và giám sát được việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;

+ Lập được kế hoạch hoặc điều chỉnh được sản xuất;

+ Vận hành thành thạo các máy và thiết bị trong dây chuyền sản xuất;

+ Thực hiện điều chỉnh được các thông số kỹ thuật trong quá trình sản xuất;

+ Theo dõi được các hoạt động trong quy trình sản xuất, phát hiện được các

nguyên nhân và sử lý được một số sự cố phức tạp đúng quy trình, đảm bảo an toàn;

+ Có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới và có khả năng sáng tạo cải tiến kỹ thuật trong sản xuất;

+ Có khả năng chủ động tổ chức làm việc theo nhóm và điều hành được phân xưởng sản xuất, ca sản xuất, tổ sản xuất được phân công;

+ Giao tiếp được tiếng Anh đơn giản với người nước ngoài và dịch được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh khi được bổ sung thêm các từ kỹ thuật;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin, các ứng dụng trên mạng Internet để phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất.

3- Cơ hội việc làm:  

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có khả năng:

–  Đảm nhận công việc ở các vị trí của các doanh nghiệp sản xuất pin và ắc quy;

–  Tham gia kèm cặp, đào tạo bậc thợ có trình độ thấp hơn;

–  Làm việc ở các cơ sở kinh doanh pin và ắc quy;

–  Có thể tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Dụng cụ đo

– Hoá học đại cương

– Hoá vô cơ

– Hoá hữu cơ

– An toàn lao động

– Hoá lý

– Quá trình và thiết bị trong công nghệ hoá học

– Hoá phân tích cơ sở

 

– Điện hoá lý thuyết

– Thiết bị điện hoá

– Gia công và xử lý bề mặt kim loại

– Quản lý sản xuất

– Sản xuất ắc quy chì

– Sản xuất ắc quy niken-cadimi

– Sản xuất pin liti ion

– Sản xuất pin liti ion polyme

– Sản xuất pin khô mangan-kẽm

– Sản xuất pin kẽm-bạc

– Thực tập nghề nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Biết được các tính năng, ứng dụng và quy trình sản xuất của các loại pin  và ắc quy;

+ Phân tích, đánh giá và đưa ra được giải pháp xử lý các sự cố đơn giản trong quá trình sản xuất pin và ắc quy;

+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc thực tiễn của nghề;

+  Biết được các cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong tiếng Anh;

+  Biết được tin học trong công tác văn phòng và hoạt động của nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận dụng được các kiến thức đã học để thực hiện quá trình sản xuất pin và ắc quy đạt chất lượng, hiệu quả và phù hợp với từng cấp trình độ được đào tạo;

+ Kèm cặp và hướng dẫn được công nhân bậc thấp;

+ Kiểm tra và giám sát được công việc của người có trình độ sơ cấp nghề;

+ Vận hành thành thạo một số máy và thiết bị trong dây chuyền sản xuất;

+ Thực hiện điều chỉnh được các thông số kỹ thuật trong quá trình sản xuất pin và ắc quy;

+ Đưa ra được nguyên nhân và xử lý được một số sự cố đơn giản trong quá trình sản xuất đúng quy trình và đảm bảo an toàn;

+ Có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng được kỹ thuật và công nghệ mới trong quá trình sản xuất;

+ Sử dụng được tiếng Anh trong ứng dụng tin học;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng và tìm kiếm được các thông tin, các ứng dụng trên mạng Internet để phục vụ cho chuyên môn nghề.

3- Cơ hội việc làm:

Học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường có khả năng :

–  Đảm nhận công việc ở một số vị trí tại các doanh nghiệp sản xuất pin và             

 ắc quy;

–  Tham gia kèm cặp, đào tạo bậc thợ có trình độ thấp hơn;

–  Làm việc ở các cơ sở kinh doanh pin và ắc quy;

–  Có thể tiếp tục học tập lên trình độ Cao đẳng nghề.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Hoá vô cơ

– Hoá hữu cơ

– Dụng cụ đo

– Hoá lý

– Quá trình và thiết bị trong công nghệ hoá học

– An toàn lao động

– Thiết bị điện hoá

– Gia công và xử lý bề mặt kim loại

– Sản xuất ắc quy chì

– Sản xuất ắc quy niken-cadimi

– Sản xuất pin liti ion

– Sản xuất pin liti ion polyme

– Sản xuất pin khô mangan-kẽm

– Sản xuất pin kẽm-bạc

– Thực tập nghề nghiệp