SINH VẬT CẢNH

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Giải thích được khái niệm, chức năng, nội dung, nguyên tắc sinh vật cảnh. Các phương pháp nhân giống cây trồng, điều chỉnh sinh trưởng và phát triển, các loại đất và kỹ thuật làm đất, phân bón và bón phân, phòng trừ dịch hại cho cây hoa, cây cảnh, cây bóng mát.

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong nghề  sinh vật cảnh và an toàn lao động của nước ta hiện nay;

+ Phân tích được những nội dung về mỹ thuật đại cương, quy ước thẩm mỹ, sinh lý cây trồng để cắt tỉa, uốn nắn, tạo hình, đánh chuyển cho cây hoa, cây cảnh, cây cảnh nghệ thuật và cây bóng mát;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về pháp lệnh về trồng trọt,  bảo vệ thực vật, giống cây trồng, kiểm dịch động thực vật, khai thác và quản lý tài nguyên;

+ Mô tả được nguyên tắc hoạt động, tính năng công dụng và qui trình vận hành, bảo dưỡng của một số máy móc, thiết bị, dụng cụ thường sử dụng trong nghề sinh vật cảnh;

+ Phân tích được đặc điểm cơ bản của các loại khoáng vật, đá để vận dụng trong quá trình sưu tầm, chế tác đá cảnh;

+ Áp dụng được kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị doanh nghiệp để thực hiện tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh các sản phẩm sinh vật cảnh;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về công nghệ sinh học và ứng dụng trong quá trình nhân giống nuôi cấy mô tế bào thực vật;

+ Áp dụng thông tin nghiên cứu chiều hướng thị trường để lập phương án sản xuất kinh doanh các sản phẩm sinh vật cảnh;

+ Áp dụng được các nguyên tắc, quy trình để sản xuất cây hoa, cây hoa công nghệ cao và cây cảnh, cây cảnh nghệ thuật đáp ứng quy ước thẩm mỹ, văn hóa, tạo dựng, chế tác chậu cảnh, non bộ – tiểu cảnh, đá cảnh và gỗ lũa đáp ứng những quy ước về thẩm mỹ và văn hóa;

+ Mô tả các bước, lưu ý trong từng bước thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng động vật cảnh.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vẽ được bố cục vườn ươm, hình dạng cây cảnh, non bộ tiểu cảnh, đá cảnh, gỗ lũa, chậu cảnh để thực hiện lập kế hoạch sản xuất, tạo dựng và chế tác;

+ Thực hiện thành thạo các thao tác trong nhân giống, làm đất, bón phân, quản lý dịch hại cho cây hoa, cây cảnh, cây bóng mát  đảm bảo hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường;

+ Lập được kế hoach và tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ trong nghề sinh vật cảnh;

+ Sử dụng được phần mềm chuyên dụng để thiết kế mẫu, mô hình, phân tích, thống kê các kết quả nghiên cứu thị trường, quản lý cây cảnh, cây bóng mát trong cơ sở sản xuất;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, trang thiết bị, máy móc để sản xuất cây hoa, cây cảnh, cây bóng mát. Cũng như nuôi dưỡng chăm sóc động vật cảnh, tạo dựng và chế  đá cảnh, gỗ lũa, non bộ – tiểu cảnh;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho công nhân có trình độ sơ cấp, trung cấp nghề hoặc nông dân;

+ Phân tích được hiệu quả sản xuất kinh doanh theo kỳ sản xuất kinh doanh, từ đó đề xuất được các giải pháp áp dụng hiệu quả cho kỳ sản xuất kinh doanh sau;

+ Vận hành và bảo trì được các dụng cụ, trang thiết bị, nhà xưởng trong nghề sinh vật cảnh.

3- Cơ hội việc làm:

Ng­ười có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề Sinh vật cảnh có thể quản lý đội sản xuất hoặc làm việc trực tiếp tại  nông hộ, trang trại và các cơ sở, doanh nghiệp môi trường đô thị, công viên cây xanh.

4- Các môn học chính

– Đại cương sinh vật cảnh

– An toàn lao động

– Mỹ thuật đại cương

– Bảo vệ môi trường

– Cơ khí nông nghiệp

– Pháp luật chuyên ngành

– Nghiên cứu thị trường

– Công nghệ sinh học đại cương

– Quản trị doanh nghiệp

– Tin học ứng dụng

– Khí tượng nông nghiệp

– Đại cương về khoáng vật và đá

– Khảo sát thiết kế công trình

– Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

– Sản xuất giống hoa – cây cảnh

– Vi nhân giống hoa

– Sản xuất cây hoa

– Sản xuất hoa công nghệ cao

– Sản xuất cây cảnh

– Sản xuất cây cảnh nghệ thuật

– Trồng, chăm sóc cây bóng mát

– Sưu tầm, chế tác đá cảnh

– Sưu tầm, chế tác gỗ lũa

– Nuôi dưỡng, chăm sóc động vật cảnh

– Thiết kế vườn cảnh

– Tạo dựng non bộ – tiểu cảnh

– Sản xuất chậu cảnh xi măng

– Tiêu thụ sản phẩm

– Bảo trì dụng cụ, trang thiết bị

– Ngoại khóa chuyên môn

– Thực tập tại cơ sở

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được khái niệm, chức năng, nội dung, nguyên tắc sinh vật cảnh. Các phương pháp nhân giống cây trồng, điều chỉnh sinh trưởng và phát triển, các loại đất và kỹ thuật làm đất, phân bón và bón phân, phòng trừ dịch hại cho cây hoa, cây cảnh, cây xanh cây bóng mát;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong nghề sinh vật cảnh và an toàn lao động của nước ta hiện nay;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về pháp lệnh về trồng trọt nước, văn bản bảo vệ thực vật, giống cây trồng, kiểm dịch động thực vật, khai thác và quản lý tài nguyên;

+ Mô tả được nguyên tắc hoạt động, tính năng công dụng và qui trình vận hành, bảo dưỡng của một số máy móc, thiết bị, dụng cụ thường sử dụng trong nghề Sinh vật cảnh;

+ Mô tả được các bước trong tiến trình sản xuất cây hoa, cây cảnh, cây xanh cây bóng mát, sưu tầm chế tác đá cảnh, gỗ lũa, thiết kế vườn cảnh, nuôi dưỡng chăm sóc động vật cảnh  đến tiêu thụ sản phẩm Sinh vật cảnh;

+ Nêu lại được những kiến thức mỹ thuật đại cương, quy ước thẩm mỹ, sinh lý cây trồng để cắt tỉa, uốn nắn, tạo hình, đánh chuyển cho cây hoa, cây cảnh, cây cảnh nghệ thuật và cây xanh cây bóng mát;

+ Mô tả được các bước trong tiến trình tạo dựng, chế tác chậu cảnh, non bộ – tiểu cảnh, đá cảnh và gỗ lũa đáp ứng những quy ước về thẩm mỹ và văn hóa.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Tạo dựng và chế tác non bộ, tiểu cảnh, gỗ lũa, đá cảnh đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo văn hoá, giáo dục, thẩm mỹ;

+ Thực hiện được các phương pháp nhân giống, làm đất, bón phân, quản lý dịch hại cho cây hoa, cây cảnh, cây xanh cây bóng mát  đảm bảo hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, trang thiết bị, máy móc để sản xuất cây hoa, cây cảnh, cây xanh cây bóng mát. Cũng như nuôi dưỡng chăm sóc động vật cảnh, tạo dựng và chế  đá cảnh, gỗ lũa, non bộ – tiểu cảnh;

+ Thực hiện được việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho các cán bộ có chuyên môn thấp hơn, hoặc nông dân;

+ Vận hành và bảo trì được các dụng cụ, trang thiết bị, nhà xưởng trong nghề Sinh vật cảnh.

3- Cơ hội việc làm:

Ng­ười có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề sinh vật cảnh làm việc trực tiếp tại  nông hộ, trang trại và các cơ sở, doanh nghiệp môi trường đô thị, công viên cây xanh.

4- Các môn học chính

– Đại cương sinh vật cảnh

– An toàn lao động

– Mỹ thuật đại cương

– Bảo vệ môi trường

– Cơ khí nông nghiệp

– Pháp luật chuyên ngành

– Quản trị doanh nghiệp

– Khí tượng nông nghiệp

– Đại cương khoáng vật và đá

– Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

– Sản xuất giống hoa – cây cảnh

– Sản xuất cây hoa

– Sản xuất hoa công nghệ cao

– Sản xuất cây cảnh

– Sản xuất cây cảnh nghệ thuật

– Trồng, chăm sóc cây bóng mát

– Sưu tầm, chế tác đá cảnh

– Sưu tầm, chế tác gỗ lũa

– Nuôi dưỡng, chăm sóc động vật cảnh

– Thiết kế vườn cảnh

– Tạo dựng non bộ – tiểu cảnh

– Sản xuất chậu cảnh xi măng

– Tiêu thụ sản phẩm

– Bảo trì dụng cụ, trang thiết bị

– Ngoại khóa chuyên môn

– Thực tập tại cơ sở