So sánh điểm chuẩn ngành Công nghệ Thông tin trên cả nước năm 2023

Công nghệ Thông tin là một trong những ngành siêu HOT hiện tại. Theo thống kê, tại các trường ĐH có đào tạo nhóm ngành này, điểm chuẩn rất cao. Cùng xem lại điểm chuẩn 2023 của những trường có đào tạo ngành Công nghệ thông tin dưới đây. 

Điểm chuẩn năm 2023 của các trường có ngành Công nghệ thông tin: 

STT Tên trường Điểm chuẩn 2023
1 Đại học Bách khoa Hà Nội 27.32 – 29.42
2 Đại học Công nghệ (ĐH Quốc gia HN) 27.85
3 Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) 25.9 – 26.9
4 Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 23.10
5 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 23.76 – 26.59 (Phía Bắc)

25.1 (Phía Nam)

6 Đại học Kinh tế Quốc dân 35.3 (Toán nhân hệ số 2)
7 Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) 25 – 26.45
8 Học viện Kỹ thuật Mật mã 26.2
9 Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) 26 – 26.5
10 Đại học Thủy Lợi 25.89
11 Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội 24.03 – 25.38

24.54 (cơ sở TP.HCM)

12 Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM 25.65
13 Đại học Cần Thơ 24.10
14 Đại học Mở TP.HCM 24.50
15 Đại học Mở Hà Nội 23.38
16 Đại học Mỏ Địa chất 24
17 Đại học Lao động Xã hội 23.1
18 Đại học Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) 25