SỬA CHỮA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề Sửa chữa cơ khí động lực;

+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong động cơ đốt trong;

+ Trình bày được nguyên tắc đọc bản vẽ kỹ thuật và phương pháp tra cứu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành Sửa chữa cơ khí động lực;

+ Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ đốt trong;

+ Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề Sửa chữa cơ khí động lực;

+ Nêu được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đọc được bản vẽ kỹ thuật, tra cứu được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành Sửa chữa cơ khí động lực;

+ Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong nghề Sửa chữa cơ khí động lực;

+ Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống trong động cơ đốt trong đúng quy trình kỹ thật và đảm bảo an toàn lao động;

+ Sử dụng máy vi tính và Tiếng anh để tra cứu được các tài liệu chuyên môn nghề và soạn thảo văn bản;

+ Làm được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ cho quá trình sửa chữa động cơ đốt trong;

+ Có khả năng tiếp thu công nghệ mới trong lĩnh vực sửa chữa động cơ đốt trong nói riêng và Sửa chữa cơ khí động lực nói chung.

3- Cơ hội việc làm

Học sinh tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghề Sửa chữa cơ khí động lực sau khi tốt nghiệp sẽ làm:

– Nhân viên bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa động cơ đốt trong và các thiết bị cơ khí động lực tại các phân xưởng hoặc phòng kỹ thuật trong các cơ sở sửa chữa thiết bị cơ khí động lực;

– Làm việc tại các doanh nghiệp chuyên bảo trì, bảo dưỡng động cơ đốt trong và các thiết bị cơ khí động lực;

– Làm việc tại các công ty chuyên cung cấp động cơ đốt trong và thiết bị cơ khí động lực;

– Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ sau bán hàng của các hãng chuyên về động cơ đốt trong và thiết bị cơ khí động lực.

4- Các môn học chính:

– Điện kỹ thuật

– Điện tử cơ bản

– Cơ kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

– Vẽ kỹ thuật

– An toàn lao động

– Thực hành nguội cơ bản

– Thực hành hàn cơ bản

– Kỹ thuật chung về động cơ đốt trong

– Sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

– Sửa chữa cơ cấu phân phối khí

– Sửa chữa hệ thống bôi trơn

– Sửa chữa hệ thống làm mát

– Sửa chữa hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng dùng chế hòa khí

– Sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử

– Sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel

– Sửa chữa trang bị điện

– Sửa chữa hệ thống khởi động

– Sửa chữa hệ thống đánh lửa

– Kiểm tra và sửa chữa PAN động cơ

– Chạy thử, hiệu chỉnh kỹ thuật