Sửa chữa điện thoại di động


Tên nghề:
         SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề      
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề Sửa chữa điện thoại di động
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 07
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:
– Kiến thức:
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về điện thoại di động;
+ Phân tích được sơ đồ nguyên lý từ đó xác định đúng vị trí các khối trên máy điện thoại di động;
+ Mô tả qui trình tháo lắp và bảo trì các loại máy điện thoại di động phổ biến;
+ Chẩn đoán được các hư hỏng phổ biến đối với máy điện thoại di động;
+ Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.
– Kỹ năng:
+ Sử dụng đúng các thiết bị để sửa chữa, bảo trì điện thoại di động;
+ Tháo và lắp được máy điện thoại di động ;
+ Sửa chữa và thay thay thế được các hư hỏng của máy điện thoại di động;
+ Cài đặt được các phần mềm ứng dụng trên điện thoại;
+ Hướng dẫn và trao đổi được với các thợ khác.
– Thái độ:
+ Cẩn thận, nghiêm túc trong công việc;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;
+ Vận dụng được những kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự giác trong thực hiện nghĩa vụ của người công dân.
2. Cơ hội việc làm:
Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ trở thành những người thợ, có thể đảm nhận được một số công việc tại các doanh nghiệp: sửa chữa, bảo hành, bảo trì máy điện thoại di động, cài đặt phần mềm cho khách hàng
– Có khả năng tự kinh doanh máy điện thoại di động.
– Tư vấn khách hàng.
II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
1. Thời gian  của khoá học và thời gian  thực học tối thiểu:
– Thời gian  đào tạo: 4 tháng
– Thời gian  học tập: 15 tuần
– Thời gian  thực học tối thiểu: 362 giờ
– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 20 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 10 giờ)
2. Phân bổ thời gian  thực học tối thiểu:
– Thời gian  học các môn học, mô đun đào tạo nghề:  362 giờ
– Thời gian  học lý thuyết:  94 giờ; Thời gian  học thực hành:  268 giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO VÀ PHÂN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
Mã MH/MĐ
Tên môn học, mô đun
Thời gian  đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
MĐ01
Linh kiện Điện tử của máy ĐTDĐ
24
7
16
1
MĐ02
Sửa chữa điện thoại di động cơ bản
64
20
40
4
MĐ03
Sửa chữa phần ngoại vi
36
08
28
 
MĐ04
Sửa chữa nguồn
76
12
60
4
MĐ05
Sửa chữa mạch thu phát sóng
76
12
60
4
MĐ06
Cài đặt và hiệu chỉnh phần mềm
56
16
36
4
MH07
An toàn lao động – vệ sinh công nghiệp
30
18
10
2
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
1. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CỦA MÁY ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Mã số mô đun : MĐ 01
Thời gian  mô đun : 24 giờ;                   ( Lý thuyết: 08 giờ, Thực hành : 16 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Đo, đọc, xác định được các giá trị điện trở, tụ điện, cuộn dây, transistor, diode trong máy điện hoại di động.
– Hiểu được cấu tạo chức năng của các linh kiện điện tử trong điện thoại di động
– Mô tả được chức năng, nguyên lý hoạt động của các loại linh kiện trong máy.
– Xác định đúng vị trí chân các loại IC, diode, transistor.
– Xác định được chất lượng mạch in.
– Sử dụng đúng các chức năng của đồng hồ VOM.
– An toàn hệ thống máy móc và người sử dụng.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Điện trở
2
Tụ điện
3
Cuộn dây và máy biến áp
4
Diode
5
Transistor
6
Vi mạch (IC)
7
Thực hành tổng hợp
2. SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CƠ BẢN
Mã số mô đun : MĐ 02
Thời gian  mô đun: 64 giờ; (lý thuyết: 20 giờ, thực hành: 40 giờ, kiểm tra: 4 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
Sau khi học xong phần này, học viên sẽ có khả năng:
– Xác định được vị trí các khối trong sơ đồ nguyên lý
– Phân tích được đường đi của các đường tín hiệu
– Xác định được vị trí linh kiện trên mạch in tương ứng trên sơ đồ nguyên l ý
– Phân tích được nguyên lý hoạt động của từng khối
– Xác định được các hư hỏng có thể xảy ra
– Sửa chữa được một số hư hỏng đơn giản
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Khái quát về điện thoại di động
2
Khối giao tiếp với người sử dụng
3
Khối nguồn cung cấp
4
Khối thu phát sóng
5
Khối xử lý tín hiệu âm thoại
6
Khối vi xử lý
3. SỬA CHỮA PHẦN NGOẠI VI
Mã số mô đun :             MĐ 03.
Thời gian  mô đun: 40 giờ; (Lý thuyết: 10 giờ, Thực hành : 30 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
Sau khi học xong phần này, học viên sẽ có khả năng:
– Đọc được sơ đồ mạch
– Xác định được linh kiện gây ra hư hỏng về giao tiếp với người sử dụng như âm thanh, màn hình, bàn phím, bộ đọc SIM, Bluetooth, bộ phận đọc thẻ nhớ, radio
– Thay thế các linh kiện hư hỏng để khắc phục các sự cố trên.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Sửa chữa mạch báo rung, báo chuông
2
Sửa chữa mạch màn hình
3
Sửa chữa mạch bàn phím
4
Sửa chữa mạch hồng ngoại hồng ngoại
5
Sửa chữa mạch radio
6
Sửa chữa mạch camera
7
Sửa chữa mạch đọc thẻ SIM
8
Sửa chữa mạch Bluetooth
9
Sửa chữa mạch giao tiếp thẻ nhớ
4. SỬA CHỮA NGUỒN
Mã số mô đun : MĐ 04
Thời gian  mô đun: 76 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ, Thực hành: 60 giờ, kiểm tra: 4giờ)
Mục tiêu của mô đun:
Sau khi học xong phần này, học viên sẽ có khả năng:
– Đọc và phân tích được sơ đồ mạch
– Xác định được nguyên nhân gây ra các hư hỏng về nguồn ở điện thoại di động như: mất nguồn, mau hết pin, không sạc được
– Thay thế các linh kiện hư hỏng để khắc phục các sự cố trên.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Phân tích sơ đồ mạch sạc, pin và mạch nguồn
2
Kiểm tra và sửa chữa máy không sạc
3
Kiểm tra và sửa chữa máy chập nguồn
4
Kiểm tra và sửa chữa máy không lên nguồn
5. SỬA CHỮA MẠCH THU PHÁT SÓNG
Mã số mô đun : MĐ 05
Thời gian  mô đun: 76 giờ (Lý thuyết: 12 giờ, Thực hành: 60 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
Sau khi học xong phần này, học viên sẽ có khả năng:
– Đọc và phân tích được sơ đồ mạch thu phát sóng cao tần
– Xác định được nguyên nhân gây ra các hư hỏng về sóng ở điện thoại di động như: sóng yếu, mất sóng
– Thay thế các linh kiện hư hỏng để khắc phục các sự cố trên.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Sửa chữa mạch thu tín hiệu cao tần
2
Sửa chữa mạch tạo dao động VCTXO
3
Sửa chữa mạch VCO
4
Sửa chữa mạch phát tín hiệu cao tần
5
Sửa chữa mạch công suất phát
6
Sửa chữa máy hư IC cobba
6. CÀI ĐẶT VÀ HIỆU CHỈNH PHẦN MỀM
Mã số mô đun : MĐ 06
Thời gian  mô đun: 56 giờ; (Lý thuyết: 16 giờ, Thực hành: 36 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
Sau khi học xong phần này, học viên sẽ có khả năng:
– Xác định được nguyên nhân gây ra các hư hỏng do phần mềm điều khiển
– Cài đặt lại phần mềm
– Mở mạng các máy ở nước ngoài đem về
– Nạp tiếng Việt, hình, nhạc, game cho tất cả các máy
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Cài đặt phần mềm ứng dụng
2
Sử dụng phần mềm sửa chữa
7. AN TOÀN LAO ĐỘNG-VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
Mã số của môn học: MH 07
Thời gian của môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 10 giờ)
Mục tiêu của môn học:
– Trình bày được những quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động về An toàn lao động theo Luật lao động của n­ước CHXHCN Việt Nam;
– Trình bày được các quy định về kỹ thuật bảo đảm an toàn lao động cho người, máy móc thiết bị, tài sản của Doanh nghiệp và người lao động;
– Tổ chức thực thi kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động cho người, máy móc thiết bị tại nơi làm việc đúng quy định ;
– Tổ chức thoát hiểm kịp thời khi có tình huống cháy nổ xẩy ra; kịp thời sơ cấp cứu được người lao động bị tai nạn lao động ;
– Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, bảo hộ lao động.
– Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
Nội dung tổng quát của môn học:
1
Giới thiệu môn học
2
An toàn và bảo hộ lao động
3
Kỹ thuật an toàn điện.
4
Kỹ thuật an toàn cháy nổ.
5
Cấp cứu người bị ngạt nước, ngạt khí, chấn thương
6
Sơ tán và thoát hiểm
7
Kỹ thuật an toàn lao động trong sửa chữa điện thoại di động