Sửa chữa điện và điện lạnh ô tô


Tên nghề:
         SỬA CHỮA ĐIỆN VÀ ĐIỆN LẠNH Ô TÔ
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Có đủ sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề sửa chữa điện và điện lạnh ô tô
Số lượng môn học, mô đun đào tạo : 04
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Chứng chỉ sơ cấp nghề,
I. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:
– Kiến thức:
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về hệ thống điện và điện lạnh ô tô;
+ Nêu được tên gọi của các chi tiết, cụm chi tiết cấu tạo nên hệ thống điện và điện lạnh trên ô tô;
+ Đọc  được các sơ đồ mạch điện cơ bản của hệ thống điện và điện lạnh trên ô tô;
+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch điện cơ bản của hệ thống điện và điên lạnh ô tô;
+ Trình bày được các phương pháp kiểm tra,sửa chữa, bảo dưỡng đối với các chi tiết, cụm chi tiết của hệ thống điện và điện lạnh ô tô;
+ Tính toán được các vật tư, dụng cụ khi làm việc.
– Kỹ năng:
+ Phòng tránh được các  tai nạn thường xẩy ra trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện và điện lạnh trên ô tô;
+ Xử lý được các tình huống tai nạn thường xảy ra trong quá trình lao động khi gặp phải;
+ Sử dụng thành thạo các thiết bị và dụng cụ dùng trong nghề sửa chữa điện và điện lạnh ô tô;
+ Chuẩn bị được các dụng cụ làm việc, vật tư thay thế phù hợp với nội dung công việc bảo dưỡng, sửa chữa chuẩn bị thực hiện;
+ Thực hiện được quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết, cụm chi tiết của hệ thống đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm thời gian, vật tư;
+ Phòng tránh và kiểm tra được các sai hỏng thường gặp trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa;
– Thái độ:
+ Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ trong học tập.
2. Cơ hội việc làm:
Người thợ nghề sửa chữa điện và điện lạnh ô tô có cơ hội  làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp sản xuất  lắp ráp ráp ô tô,các ga ra ô tô và các xưởng tư nhân. Họ có thể  làm việc độc lập hoặc tổ chức thành các nhóm mở các xưởng sửa chữa điện và điện lạnh ô tô độc lập.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
– Thời gian đào tạo: 04 tháng
– Thời gian học tập: 15 tuần
– Thời gian thực học tối thiểu: 560 giờ
– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 30 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 8 giờ)
2. Phân bố thời gian thực học tối thiểu:
– Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 560 giờ
– Thời gian học lý thuyết: 102 giờ ; Thời gian học thực hành: 458 giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN
Mã MH, MĐ
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
 
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực
hành
Kiểm tra
MH 01
Kiến thức chung về điện và điện lạnh ô tô
40
13
24
3
MĐ 02
Sửa chữa và bảo dưỡng trang bị điện ô tô
210
40
161
9
MĐ 03
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống khởi động và đánh lửa
190
29
152
9
MĐ 04
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện lạnh ô tô
120
20
94
6
Tổng cộng
560
102
431
27
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
1. KIẾN THỨC CHUNG VỀ ĐIỆN VÀ ĐIỆN LẠNH Ô TÔ
Mã số môn học: MH 01
Thời lượng của môn học :40 giờ  (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành: 27 giờ)
Mục tiêu môn học: 
– Trình bày được các kiến thức về an toàn lao động;
– Trình bày được các phương pháp phòng tránh, và xử lý các tai nạn lao động thường gặp khi làm việc;
– Giải thích được nguyên lý làm việc của các chi tiết, cụm chi tiết điện, điện tử thường dùng trong hệ thống điện và điện lạnh ô tô;
– Giải thích được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống điện và điện lạnh trên ô tô;
– Phòng tránh và xử lý các tai nạn thường gặp khi làm việc;
– Nhận biết được các chi tiết điện, điện tử thường dùng trong hệ thống điện và điện lạnh ô tô;
– Sử dụng được đồng hồ đo để kiểm tra các chi tiết, cụm chi tiết của hệ thống điện và điện lạnh ô tô;
– Nhận biết được các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống điện, điện lạnh ô tô;
– Thận trọng trong thao tác khi sử dụng dụng cụ và thiết bị;
– Có tính nghiêm túc trong học tập;
– Có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu.
Nội dung tổng quát môn học:
I
Quy định an toàn của xưởng thực tập
– Nội quy xưởng thực hành       
– Nội quy an toàn          
II
Cấu tạo chung của ô tô.
– Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại của ô tô
– Cấu tạo tổng quan của ô tô.
– Các hệ thống chính và vị trí lắp đặt của các hệ thống  trên ô tô.
– Cấu tạo động cơ ô tô.Cấu tạo động cơ ô tô 4 kỳ
– Nhận dạng các hệ thống của ô tô.
III
Khái niệm cơ bản về điện tử.
– Công dụng và cách sử dụng đồng hồ đo VOM .                      
– Công dụng và cấu tạo, cách đọc ký hiệu của các linh kiện điện, điện tử thường dùng.
– Cách sử dụng đồng hồ VOM kiểm tra các linh kiện điện, điện tử thường dùng. 
IV
Tổng quan về hệ thống điện trên ô tô.
– Yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống điện trên ô tô.                        
– Các mạch điện cơ bản trên ô tô.                     
– Cấu tạo và nguyên lý làm việc của một số chi tiết hay gặp trên các mạch điện.
– Đọc các thông số cơ bản trên một số chi tiết hay gặp trên các mạch điện.
V
Hệ thống điện lạnh trên ô tô.
– Yêu cầu, nhiệm vụ.                 
– Cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống điện lạnh trên ô tô.               
– Nhận dạng các chi tiết, cụm chi tiết của hệ thống.        
2. SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TRANG BỊ ĐIỆN Ô TÔ
Mã mô đun: MĐ 02
Thời lượng của mô đun: 210 giờ  (Lý thuyết: 40 giờ ; Thực hành: 170 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày được các kiến thức về an toàn lao động.
– Trình bày được các phương pháp phòng tránh và xử lý các tai nạn lao động thường gặp khi làm việc.
– Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ chung của trang bị điện trên ô tô.
– Giải thích được sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc hoạt động chung của trang bị điện trên ô tô.
– Trình bày được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của các bộ phận của thiết bị điện trên ô tô.
– Phân tích được những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng trong trang bị điện trên ô tô.
– Trình bày đúng phương pháp kiểm tra, sữa chữa và bảo dưỡng những hư hỏng của các bộ phận thuộc trang bị điện trên.
–  Nhận dạng được các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống trang bị điện trên ô tô.
– Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
– Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
– Thận trọng trong thao tác khi sử dụng dụng cụ và thiết bị.
– Có tính nghiêm túc trong học tập.
– Có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Sửa chữa và bảo dưỡng máy phát điện
2
Sửa chữa và bảo dưỡng bộ tiết chế
3
Sửa chữa và bảo dưỡng mạch báo nạp
4
Sửa chữa và bảo dưỡng ắc quy
5
Bảo dưỡng và sửa chữa mạch đèn chiếu sáng
6
Sửa chữa và bảo dưỡng mạch đèn báo rẽ
7
Sửa chữa và bảo dưỡng mạch thông tin, tín hiệu.
8
Sửa chữa và bảo dưỡng mạch đèn kích thước
9
Sửa chữa và bảo dưỡng mạch còi điện
10
Sửa chữa và bảo dưỡng mạch báo nhiên liệu
11
Sửa chữa và bảo dưỡng mạch báo áp suất và nhiệt độ nước làm mát.
12
Sửa chữa và bảo dưỡng mạch báo tốc độ và km
13
Sửa chữa và bảo dưỡng bộ phun nước rửa kính và gạt nước mưa
3. SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG VÀ ĐÁNH LỬA
Mã mô đun: MĐ 03
Thời lượng của mô đun: 190 giờ  Lý thuyết :29 giờ ; Thực hành : 161giờ
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống khởi động và đánh lửa trên ô tô.
– Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo của các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống khởi động và đánh lửa trên ô tô.
– Giải thích được sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của các hệ thống đánh lửa khác nhau.
– Trình bày được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động hệ thống khởi động trên ô tô.
– Phân tích được những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng trong hệ thống khởi động và đánh lửa trên ô tô.
– Phân tích được những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống khởi động và đánh lửa trên ô tô.
– Trình bày đúng phương pháp kiểm tra, sữa chữa và bảo dưỡng những hư hỏng của hệ thống khởi động và đánh lửa, cũng như của các chi tiết, cụm chi tiết của hai hệ thống này trên ô tô.
– Nhận dạng được các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống khởi động và đánh lửa trên ô tô.
– Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết, côm chi tiÕt đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
– Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
– Thận trọng trong thao tác khi sử dụng dụng cụ và thiết bị.
– Có tính nghiêm túc trong học tập.
– Có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Tháo, lắp hệ thống khởi động và đánh lửa
2
Sửa chữa và  bảo dưỡng máy khởi động
3
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống đánh lửa bằng ắc quy
4
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống đánh lửa bằng điện tử có tiếp điểm
5
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống đánh lửa bằng điện tự không có tiếp điểm có rô to
6
Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống đánh lửa bằng điện tử không tiếp điểm và rô to
7
Bảo dưỡng bô bin cao áp
8
Sửa chữa – bảo dưỡng bộ chia điện
9
Bảo dưỡng bugi và khóa điện
10
Đặt lửa cho động cơ
4. SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN LẠNH Ô TÔ
Mã mô đun: MĐ 04
Thời lượng của mô đun: 120 giờ  (Lý thuyết: 20 giờ ; Thực hành: 100 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống điện lạnh trên ô tô.
– Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo của các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống điện lạnh.
– Trình bày được nguyên tắc làm việc của hệ thống điện lạnh trên ô tô.
– Phân tích được những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng trong hệ thống điện lạnh trên ô tô.
– Phân tích được những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống điện lạnh trên ô tô.
– Trình bày đúng phương pháp kiểm tra, sữa chữa và bảo dưỡng những hư hỏng của hệ thống điện lạnh, cũng như của các chi tiết, cụm chi tiết hệ thống này trên ô tô.
– Nhận dạng được các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống điện lạnh
– Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
– Thực hiện được việc nạp môi chất cho hệ thống điều hòa của ô tô đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
– Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
– Thận trọng trong thao tác khi sử dụng dụng cụ và thiết bị.
– Có tính nghiêm túc trong học tập.
– Có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Xả ga điều hòa
2
Sửa chữa và bảo dưỡng máy nén
3
Sửa chữa và bảo dưỡng giàn lạnh
4
Sửa chữa và bảo dưỡng giàn nóng
5
Sửa chữa và bảo dưỡng các van giãn nở, bình lọc
6
Rút chân không hệ thống điều hòa
7
Nạp môi chất cho hệ thống điều hòa ô tô khi máy nén đang bơm
8
Nạp môi chất cho hệ thống điều hòa ô tô khi máy nén không bơm