SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN ĐANG VẬN HÀNH

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm của Nhà nước và của ngành liên quan đến lĩnh vực lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa đường dây tải điện không điện và đang vận hành;

+ Mô tả được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị đo lường điện thông dụng, các loại khí cụ điện, máy điện, các loại dụng cụ, vật liệu, máy thi công dùng trong lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa đường dây tải điện không điện và đang vận hành;

+ Liệt kê và mô tả được các dụng cụ, trang thiết bị, phương tiện cần thiết trong công tác lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa đường dây tải điện không điện và đang vận hành;

+ Trình bày được các tiêu chuẩn kỹ thuật, các giải pháp công nghệ về sửa chữa đường dây tải điện đang vận hành;

+ Trình bày được quy trình thi công sửa chữa lưới điện 22 kV đang vận hành: bảo dưỡng sứ đứng, sứ treo, xà, bảo dưỡng dây dẫn; thay thế các thiết bị như chống sét, cầu chì tự rơi, dao cách ly, máy cắt;

+ Phân tích dược quy trình tổ chức sản xuất, quản lý kỹ thuật tại phân xưởng, tổ, đội sản xuất;

+ Trình bày được các quy định an toàn khi thi công đường dây đang vận hành.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề;

+ Đọc và phân tích được các bản vẽ thi công các hạng mục công trình bảo dưỡng sửa chữa đường dây tải điện đang vận hành;

+ Sử dụng thành thạo và bảo dưỡng trang thiết bị dụng cụ, thiết bị cần thiết trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa đường dây tải điện đang vận hành;

+ Thực hiện được các nhiệm vụ thi công công trình đường dây tải điện trên không lưới điện trung áp, hạ áp: đào móng, dựng cột điện, làm tiếp đất cột, lắp xà, sứ cách điện, căng dây lấy độ võng, lắp đặt các phụ kiện trên đường dây, lắp đặt cáp vặn xoắn hạ áp…;

+ Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống thường gặp trong quá trình thi công lắp đặt đường dây tải điện, vận hành lưới điện trung áp;

+ Tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết được các tình huống phức tạp khi thực hiện các công việc sửa chữa đường dây tải điện 22 kV đang vận hành;

+ Tính toán, đề xuất được các loại thiết bị vật tư phù hợp với yêu cầu của công việc bảo dưỡng, bảo dưỡng, thay thế thiết bị đường dây đang mang điện;

+ Thực hiện được quy trình thi công sửa chữa lưới điện 22 kV đang vận hành, bao gồm: bảo dưỡng sứ đứng, sứ treo, xà, bảo dưỡng dây dẫn; thay thế các thiết bị như chống sét, cầu chì tự rơi, dao cách ly, máy cắt; cô lập và đấu nối lưới điện;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn trong sửa chữa đường dây đang vận hành: nhận, kiểm tra hiện trường trước khi thi công; kiểm tra trang bị bảo hộ lao động; kiểm tra dụng cụ, phương tiện thi công; đặt biển báo, rào chắn; kiểm tra, bàn giao hiện trường sau khi công tác…

3- Cơ hội việc làm

– Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các công ty phân phối điện, công ty xây lắp điện với các vị trí công việc như:

+ Sửa chữa bảo dưỡng đường dây tải điện trung áp đang vận hành;

+ Quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây có điện áp đến 35 kV;

+ Thi công các công trình điện trung, hạ áp;

– Làm giáo viên giảng dạy thực hành các lớp sơ cấp, trung cấp nghề Sửa chữa đường dây tải điện đang vận hành; Xây lắp điện.

4- Các môn học chính:

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Cơ kết cấu

– Vật liệu điện

– Sức bền vật liệu

– Kỹ thuật điện

– Máy điện

– Gia công cơ khí

– Thực tập điện cơ bản

– Kỹ thuật lưới điện

– Kỹ thuật an toàn điện

– Ngắn mạch trong hệ thống điện

– Bảo vệ rơle và tự động hóa

– Bảo vệ quá điện áp

– Tổ chức sản xuất

– Sử dụng thiết bị đo lường điện

– Thi công đường dây tải điện trên không điện áp đến 35 kv

– Quản lý vận hành lưới điện phân phối

– Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối

– Quản lý, sử dụng dụng cụ, trang thiết bị thi công sửa chữa lưới điện 22 kV đang vận hành

– Bảo dưỡng cách điện đường dây 22 kV đang vận hành

– Cô lập, đấu nối lưới điện

– Thay thế thiết bị điện 22 kV đang vận hành

– Bảo dưỡng, sửa chữa dây dẫn đường dây 22 kV đang vận hành

– Thực tập sản xuất

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm của Nhà nước và của ngành liên quan đến lĩnh vực lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa đường dây tải điện không điện và đang vận hành;

+ Mô tả được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị đo lường điện thông dụng, các loại khí cụ điện, máy điện, các loại dụng cụ, vật liệu, máy thi công dùng trong lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa đường dây tải điện không điện và đang vận hành;

+ Liệt kê và mô tả được các dụng cụ, trang thiết bị, phương tiện cần thiết trong công tác lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa đường dây tải điện không điện và đang vận hành;

+ Trình bày được các tiêu chuẩn kỹ thuật về sửa chữa đường dây tải điện đang vận hành;

+ Mô tả được quy trình thi công sửa chữa lưới điện 22 kV đang vận hành: bảo dưỡng sứ đứng, sứ treo, xà, bảo dưỡng dây dẫn; thay thế các thiết bị như chống sét, cầu chì tự rơi, dao cách ly, máy cắt;

+ Trình bày được các quy định an toàn khi thi công đường dây đang vận hành.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đọc và phân tích được các bản vẽ thi công các hạng mục công trình bảo dưỡng sửa chữa đường dây tải điện đang vận hành;

+ Sử dụng và bảo quản được trang thiết bị dụng cụ, thiết bị đo kiểm cần thiết trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa đường dây tải điện đang vận hành;

+ Thực hiện được các nhiệm vụ thi công công trình đường dây tải điện trên không lưới điện trung áp, hạ áp: đào móng, dựng cột điện, làm tiếp đất cột, lắp xà, sứ cách điện, căng dây lấy độ võng, lắp đặt các phụ kiện trên đường dây, lắp đặt cáp vặn xoắn hạ áp…;

+ Chuẩn bị được các loại thiết bị vật tư phù hợp với yêu cầu của công việc bảo dưỡng, bảo trì, thay thế thiết bị, đường dây đang mang điện;

+ Thực hiện được quy trình thi công sửa chữa lưới điện 22 kV đang vận hành, bao gồm: bảo dưỡng sứ đứng, sứ treo, xà, thay thế các thiết bị như chống sét, cầu chì tự rơi, dao cách ly, máy cắt;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn trong sửa chữa đường dây đang vận hành: nhận, kiểm tra hiện trường trước khi thi công; kiểm tra trang bị bảo hộ lao động; kiểm tra dụng cụ, phương tiện thi công; đặt biển báo, rào chắn; kiểm tra, bàn giao hiện trường sau khi công tác…

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể làm việc tại các công ty phân phối điện, công ty xây lắp điện với các vị trí công việc như:

+ Sửa chữa bảo dưỡng đường dây tải điện trung áp đang vận hành;

+ Quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây có điện áp đến 35 kV;

+ Thi công các công trình điện trung, hạ áp.

4- Các môn học chính:

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Cơ kết cấu

– Vật liệu điện

– Sức bền vật liệu

– Kỹ thuật điện

– Máy điện

– Gia công cơ khí

– Thực tập điện cơ bản

– Kỹ thuật lưới điện

– Kỹ thuật an toàn điện

– Ngắn mạch trong hệ thống điện

– Bảo vệ rơle và tự động hóa

– Tổ chức sản xuất

– Sử dụng thiết bị đo lường điện

– Thi công đường dây tải điện trên không điện áp đến 35 kv

– Quản lý vận hành lưới điện phân phối

– Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối

– Quản lý, sử dụng dụng cụ, trang thiết bị thi công sửa chữa lưới điện 22 kV đang vận hành

– Bảo dưỡng cách điện đường dây 22 kV đang vận hành

– Thay thế thiết bị điện 22 kV đang vận hành

– Thực tập sản xuất