Sửa chữa hệ thống âm thanh cassette và radio


Tên nghề:
         SỬA CHỮA HỆ THỐNG ÂM THANH CASSETTE VÀ RADIO
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề Sửa chữa hệ thống âm thanh cassette và radio;
Số lượng mô đun đào tạo: 04
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề,
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 
–  Kiến thức: 
+ Trình bày được ký hiệu, công dụng, các thông số kỹ thuật của điện trở, tụ điện, cuộn cảm, đi ốt, đèn bán dẫn;
+ Mô tả được qui trình lắp ráp mạch nguồn một chiều và mạch khuếch đại công suất;
+ Phân biệt  được các khối chức năng của hệ thống âm thanh cassette và radio;
+ Mô tả được qui trình chuẩn đoán khu vực hỏng của hệ thống âm thanh cassette và radio;
+ Phân tích được sơ đồ mạch điện nguyên lý của hệ thống âm thanh cassette và radio.
– Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo đồng hồ đo vạn năng, mỏ hàn xung để phục vụ sửa chữa;
+ Đọc được thông số của điện trở, tụ điện, cuộn cảm, đi ốt, đèn bán dẫn;
+ Đo được điện trở, tụ điện, cuộn cảm, đi ốt, đèn  bán dẫn;
+ Đánh giá được chất lượng của điện trở, tụ điện, cuộn cảm, đi ốt, đèn  bán dẫn;
+ Lắp ráp được mạch nguồn một chiều và mạch khuếch đại công suất;
+ Sửa chữa  được những hư hỏng của hệ thống âm thanh cassette và radio;
+ Tự nâng cao trình độ nghề nghiệp.
– Thái độ:
+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;
+ Nghiêm túc, cẩn thận, kiên trì thực hiện công việc một cách có khoa học;
+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc.
2. Cơ hội việc làm:
+ Sau khi học xong chương trình người học có thể tham gia vào các vị trí công việc như: trực tiếp sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử, sửa chữa điện tử;
+ Tự tạo cơ hội việc làm cho bản thân bằng cách mở cửa hàng riêng.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
– Thời gian đào tạo : 04 tháng
– Thời gian học tập : 16 tuần
– Thời gian thực học tối thiểu : 525giờ
– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 26giờ (Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học:13 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:  
– Thời gian học các mô đun đào tạo nghề: 525 giờ
– Thời gian học lý thuyết: 76giờ; Thời gian học thực hành:  449 giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
Mã MH, MĐ
Tên mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
 
Các môn học, mô đun đào tạo nghề
 
 
 
 
MĐ 01
Lắp ráp mạch điện tử cơ bản
150
25
119
6
MĐ 02
Sửa chữa Hệ thống âm thanh
200
27
164
7
MĐ 03
Sửa chưaMáy Cassette
100
14
83
3
MĐ 04
Sửa chữa Máy Radio
75
10
62
3
 
Tổng số
525
76
430
19
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO :
1. LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Mã số mô đun: MĐ 01
Thời gian mô đun: 150giờ (Lý thuyết: 25 giờ; Thực hành: 125 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Trình bày được ký hiệu công dụng của  các loại linh kiện điện tử thông dụng;
– Đọc được các thông số của linh kiện điện tử thông dụng;
– Phân tích được các mạch điện tử cơ bản;
– Đo được các linh kiện điện tử thông dụng;
– Đánh giá  được chất lượng linh kiện điện tử thông dụng;
– Sử dụng thành thạo đồng hồ vạn năng, mỏ hàn xung;
– Hàn và tháo được các mối hàn trong mạch  điện tử thông dụng;
– Lắp ráp được các mạch điện tử cơ bản đúng yêu cầu kỹ thuật;
– Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận trong công việc.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Sử dụng đồng hồ vạn năng
2
Kiểm tra đánh giá chất lượng các linh kiện thụ động
3
Kiểm tra đánh giá chất lượng các linh kiện bán dẫn
4
Hàn thiếc
5
Lắp ráp mạch nguồn một chiều
6
Lắp ráp mạch khuếch đại công suất
2. SỬA CHỮA HỆ THỐNG ÂM THANH
Mã số mô đun : MĐ 02
Thời gian mô đun : 200 giờ (Lý thuyết : 27giờ; Thực hành: 173giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Xác dịnh được các khối chức năng của hệ thống âm thanh;
– Phân tích được sơ đồ mạch điện trong hệ thống âm thanh;
– Chẩn đoán được khu vực hỏng của hệ thống âm thanh;
– Sửa chữa được những hư hỏng của hệ thống âm thanh;
– Rèn luyện tính cẩn thận chính xác trong công việc.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Sửa chữa mạch điện khối nguồn cung cấp
2
Sửa chữa mạch tiền khuếch đại công suất
3
Sửa chữa mạch khuếch đại micro
4
Sửa chữa hệ thống chuyển mạch
5
Sửa chữa mạch âm lượng và  điều chỉnh âm sắc
6
Sửa chữa mạch khuếch đại công suất một nguồn cấp dùng đèn bán dẫn
7
Sửa chữa mạch khuếch đại công suất   nguồn đối xứng dùng đèn bán dẫn.
8
Kiểm tra thay thế hệ thống loa
3. SỬA CHỮA MÁY CASSETTE
Mã số mô đun : MĐ 03
Thời gian mô đun : 100 giờ  (Lý thuyết :14 giờ; Thực hành:86 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Xác định được vị trí, chức năng nhiệm vụ của các khối trong máy Cassette.
– Phân tích được mạch điện của các khối  trong Máy Cassette. 
– Chuẩn đoán được khu vực hỏng trong máy Cassette.
– Sửa chữa được những hư hỏng trong Máy Cassette.
– Rèn luyện tính cẩn thận chính xác trong công việc.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Sửa chữa mạch nguồn
2
Sửa chữa mạch khuếch đại đầu từ
3
Sửa chữa mạch khuếch đại ghi/ đọc
4
Sửa chữa mạch điều chỉnh âm lượng và âm sắc
5
Sửa chữa mạch khuếch đại công suất dùng IC
6
Sửa chữa bộ cơ
4. SỮA CHỮA MÁY RADIO
Mã số mô đun : MĐ 04
Thời gian mô đun : 75giờ (Lý thuyết : 10 giờ ;Thực hành: 65 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
– Xác định được vị trí, nhiệm vụ chức năng các khối của máy Radio
– Phân tích được sơ đồ mạch điện của các khối trong máy Radio.
– Chẩn đoán được những hư hỏng của máy Radio
– Sửa chữa  được những hư hỏng của mạch điện trong máy Radio
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Sửa chữa bộ nguồn 
2
Sửa chữa mạch khuếch đại cao tần
3
Sửa chữa mạch điện băng sóng AM
4
Sửa chữa mạch điện băng sóng FM
5
Sửa chữa mạch tách sóng
6
Sửa chữa mạch khuếch đại âm tần.