SỬA CHỮA MÁY NÂNG CHUYỂN


TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Hiểu được kiến thức các môn học kỹ thuật cơ sở của nghề sửa chữa máy nâng chuyển;

+ Trình bày được sơ đồ cấu tạo chung của các loại máy nâng chuyển;

+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong, các hệ thống, cơ cấu trong máy nâng chuyển;

+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các mô đun điều khiển điện tử trên máy nâng chuyển hiện đại;

+ Giải thích được các dạng mài mòn, hư hỏng của động cơ đốt trong, các cơ cấu và hệ thống trong máy nâng chuyển;

+ Trình bày được các phương pháp kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng của động cơ đốt trong, các cơ cấu và hệ thống trong máy nâng chuyển;

+ Trình bày được quy trình, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề sửa chữa máy nâng chuyển;

+ Nêu được các bước, tiêu chuẩn lắp ghép trong quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa máy nâng chuyển;

+ Chẩn đoán được tình trạng kỹ thuật máy nâng chuyển trước và sau sửa chữa;

+ So sánh được ưu nhược điểm của từng loại máy nâng chuyển của các hãng khác nhau;

+ Nêu được nội dung và những nguyên tắc cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất.

+ Nêu được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lựa chọn đúng và sử dụng được các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra, sửa chữa trong nghề sửa chữa máy nâng chuyển;

+ Lập được biện pháp sửa chữa, bảo dưỡng máy nâng chuyển;

+ Thực hiện được công việc chuẩn bị, tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ đốt trong, các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong máy nâng chuyển đúng quy trình kỹ thuật và đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

+ Đánh giá được chất lượng công việc của mình hoặc người khác thực hiện và rút ra bài học kinh nghiệm;

+ Làm việc độc lập và phối kết hợp với đồng nghiệp có chuyên môn khác nhau để giải quyết công việc theo nhóm;

+ Sửa chữa được các pan khó, đưa ra được sáng kiến cải tiết kỹ thuật;

+ Làm được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ cho quá trình sửa chữa máy nâng chuyển;

+ Sử dụng được máy vi tính để tra cứu được các tài liệu chuyên môn và soạn thảo văn bản;

+ Có khả năng giao tiếp tốt với lãnh đạo, đồng nghiệp và khách hàng và tiếp thu công nghệ mới trong lĩnh vực sửa chữa máy nâng chuyển;

+ Kèm cặp và hướng dẫn tay nghề cho thợ bậc thấp hơn;

+ Thực hiện tổ chức, quản lý được quy trình công nghệ sửa chữa máy nâng chuyển.

3- Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề sau khi ra trường có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng máy nâng chuyển, nhà máy lắp ráp, các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa máy và các cơ sở đào tạo nghề; được phân công làm việc ở các vị trí:

– Thợ sửa chữa tại các xí nghiệp bảo dưỡng và sửa chữa máy nâng chuyển;

– Chuyên viên kỹ thuật tại các công ty thi công cơ giới;

– Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ sau bán hàng của các hãng sản xuất máy nâng chuyển;

– Công nhân các nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp máy nâng chuyển;

– Giáo viên giảng dạy trong các cơ sở đào tạo nghề.

4- Các môn học chính:

– Vẽ kỹ thuật

– Điện tử cơ bản

– Cơ kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn

– Điện kỹ thuật

– Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

– Nhiệt kỹ thuật

– Công nghệ thủy lực – khí nén ứng dụng

– An toàn lao động

– Tổ chức quản lý sản xuất

– Công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa máy nâng chuyển

– Thực hành Nguội cơ bản

– Thực hành Hàn cơ bản

– Kỹ thuật chung về máy nâng chuyển

– Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền

– Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu phân phối khí

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống làm mát

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cung cấp hỗn hợp đốt động cơ Diesel

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống khởi động

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền động trên máy nâng chuyển

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển trên máy nâng chuyển

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh trên máy nâng chuyển

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái trên máy nâng chuyển

– Bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và cụm chính trên máy nâng chuyển

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện trên máy nâng chuyển

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống thủy lực – khí nén trên máy nâng chuyển

– Bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị an toàn

– Chẩn đoán máy nâng chuyển

– Thực tập sản xuất

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được sơ đồ cấu tạo chung của các loại máy nâng chuyển;

+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong, các hệ thống, cơ cấu, cụm chi tiết trong máy nâng chuyển;

+ Giải thích được các dạng mài mòn, hư hỏng của động cơ đốt trong, các cơ cấu và hệ thống, cụm chi tiết trong máy nâng chuyển;

+ Trình bày được các phương pháp kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng của động cơ đốt trong, các cơ cấu và hệ thống trong máy nâng chuyển;

+ Trình bày được quy trình, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề sửa chữa máy nâng chuyển;

+ Nêu được các bước, tiêu chuẩn lắp ghép trong quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa máy nâng chuyển;

+ Nêu được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra, sửa chữa trong nghề sửa chữa máy nâng chuyển;

+ Lập được biện pháp sửa chữa, bảo dưỡng máy nâng chuyển;

+ Thực hiện được công việc chuẩn bị, tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ đốt trong, các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong máy nâng chuyển đúng quy trình kỹ thuật và đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

+ Làm việc độc lập và phối kết hợp với đồng nghiệp có chuyên môn khác nhau để giải quyết công việc theo nhóm;

+ Làm được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ cho quá trình sửa chữa máy nâng chuyển;

+ Sử dụng được máy vi tính tra cứu để các tài liệu chuyên môn và soạn thảo văn bản;

+ Kèm cặp và hướng dẫn tay nghề cho thợ bậc thấp hơn;

+ Giao tiếp tốt với lãnh đạo, đồng nghiệp và khách hàng, tiếp thu được công nghệ mới trong lĩnh vực sửa chữa máy nâng chuyển.

3- Cơ hội việc làm

Học sinh tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghề có cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng máy nâng chuyển, nhà máy lắp ráp và các trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa máy nâng chuyển ở các vị trí:

– Thợ sửa chữa tại các xí nghiệp bảo dưỡng và sửa chữa máy nâng chuyển;

– Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ sau bán hàng của các hãng sản xuất máy nâng chuyển;

– Công nhân các nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp, sửa chữa máy nâng chuyển.

4- Các môn học chính:

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

– An toàn lao động

– Điện kỹ thuật

– Thực hành Nguội cơ bản

– Thực hành Hàn cơ bản

– Kỹ thuật chung về máy nâng chuyển.

– Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền

– Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu phân phối khí

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống làm mát

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cung cấp hỗn hợp đốt động cơ Diesel

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống khởi động

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền động trên máy máy nâng chuyển

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển trên máy máy nâng chuyển

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh trên máy máy nâng chuyển

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái trên máy máy nâng chuyển

– Bảo dưỡng hệ thống điện trên máy nâng chuyển

– Bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và cụm chính trên máy nâng chuyển

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống thủy lực – khí nén trên máy nâng chuyển

– Bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị an toàn

– Thực tập sản xuất