SỬA CHỮA MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG


TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy thi công xây dựng thông dụng như (Xúc, Ủi, Cần trục, San) để chẩn đoán bảo dưỡng và sửa chữa;

+ Xác định được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn để đánh giá các mức độ hư hỏng và đề xuất ra phương án bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy thi công xây dựng thông dụng khi được cung cấp tài liệu kèm theo;

+ Nhận ra được các loại cơ cấu, chi tiết dạng định hình, các loại vật liệu, các loại mối ghép cơ bản để vận dụng trong quá trình tháo lắp bảo dưỡng và sửa chữa;

+ Giải thích được cấu trúc cơ bản, chức năng, nhiệm vụ và các thông số kỹ thuật cơ bản của các cơ cấu, bộ phận điều khiển điện, điện tử và thực hiện bảo dưỡng trên các máy thi công xây dựng thông dụng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Chẩn đoán được tình trạng kỹ thuật trên các máy thi công xây dựng thông dụng;

+ Thực hiện được công việc tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu, hệ thống truyền động cơ khí trên các máy thi công xây dựng thông dụng;

+ Thực hiện được các công việc kiểm tra, xác định được tình trạng kỹ thuật để bảo dưỡng, thay thế các cơ cấu hệ thống điều khiển bằng điện, điện tử và thủy lực;

+ Làm được một số công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn, thợ điện phục vụ cho quá trình bảo dưỡng sửa chữa;

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng:

+ Tự mở xưởng vừa và nhỏ làm Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và máy thi công xây dựng;

+ Tham gia làm việc tại các nhà máy, công ty, các xưởng lắp ráp, sửa chữa bảo dưỡng ô tô và máy thi công xây dựng trong nước cũng như hợp tác lao động Quốc tế;

+ Có cơ hội học lên trình độ cao hơn.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Kỹ Thuật điện

– Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

– Kỹ thuật nhiệt

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Hàn cơ bản

– Nguội cơ bản

– Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn

– Chuẩn bị làm việc

– Kỹ thuật chung về máy thi công

– Bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu của động cơ đốt trong

– Bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống của động cơ đốt trong

– Sửa chữa hệ thống truyền động

– Sửa chữa hệ thống di chuyển

– Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phanh

– Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lái

– Sửa chữa hệ thống điện

– Sửa chữa hệ thống thuỷ lực và khí nén

– Bảo dưỡng máy nén khí thi công

– Sửa chữa thiết bị công tác

– Sửa chữa khung bệ, buồng điều khiển

– Vận hành máy thi công

– Thử máy sau sửa chữa

– Chẩn đoán máy thi công xây dựng

– Thực tập tại doanh nghiệp

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy thi công xây dựng thông dụng như (Xúc, Ủi, Cần trục, San);

+ Tra cứu được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy thi công xây dựng thông dụng khi được cung cấp tài liệu kèm theo;

+ Nhận ra được các loại cơ cấu, chi tiết dạng định hình, các loại vật liệu, các loại mối ghép cơ bản để vận dụng trong quá trình tháo lắp bảo dưỡng và sửa chữa;

+ Mô tả được cấu trúc cơ bản, chức năng, nhiệm vụ và các thông số kỹ thuật cơ bản của các cơ cấu, bộ phận điều khiển điện, điện tử và thực hiện bảo dưỡng trên các máy thi công xây dựng thông dụng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng được dụng cụ, thiết bị đo kiểm trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa;

+ Thực hiện được công việc tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu, hệ thống truyền động cơ khí trên các máy thi công xây dựng thông dụng;

+ Thực hiện được các công việc kiểm tra, xác định được tình trạng kỹ thuật để bảo dưỡng, thay thế các cơ cấu hệ thống điều khiển bằng điện, điện tử và thủy lực;

+ Làm được một số công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn, thợ điện phục vụ cho quá trình bảo dưỡng, sửa chữa;

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng:

+ Tự mở xưởng vừa và nhỏ làm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và máy thi công xây dựng;

+ Tham gia làm việc tại các nhà máy, công ty, các xưởng lắp ráp, sửa chữa bảo dưỡng ô tô và máy thi công xây dựng trong nước cũng như trong hợp tác lao động Quốc tế;

+ Có cơ hội học lên trình độ cao hơn.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Kỹ Thuật điện

– Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Hàn cơ bản

– Nguội cơ bản

– Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn

– Chuẩn bị làm việc

– Kỹ thuật chung về máy thi công xây dựng

– Sửa chữa và bảo dưỡng các cơ cấu của động cơ đốt trong

– Sửa chữa và bảo dưỡng các hệ thống của động cơ đốt trong

– Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động

– Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống di chuyển

– Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phanh

– Sửa chữa và bảo dưỡng hệthống lái

– Sửa chữa hệ thống điện

– Sửa chữa hệ thống thuỷ lực và khí nén

– Sửa chữa và bảo dưỡng máy nén khí thi công

– Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị công tác

– Sửa chữa khung bệ buồng điều khiển

– Thử máy sau sửa chữa

– Thực tập kết hợp với sản xuất