SỬA CHỮA THIẾT BỊ KHAI THÁC DẦU KHÍ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Giải thích được nguyên lý hoạt động của các máy, thiết bị phục vụ cho công tác khai thác, thu gom và xử lý dầu thô;

+ Phân tích, đánh giá được các nguyên nhân gây hư hỏng các chi tiết của máy và thiết bị trong quá trình khai thác, thu gom và xử lý dầu thô từ đó lập nên các phương án và chọn phương pháp sửa chữa – phục hồi hợp lý;

+ Có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh và ứng dụng được tin học vào công tác văn phòng và hoạt động nghề nghiệp;

+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đọc các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, sơ đồ công nghệ, bản vẽ nguyên công, hoạch toán chỉ tiêu kinh tế, phân bố kế hoạch sửa chữa – phục hồi thiết bị khai thác dầu khí;

+ Lập quy trình công nghệ cho quá trình phục hồi – sửa chữa máy và thiết bị khai thác dầu khí;

+ Độc lập tiến hành sửa chữa các hư hỏng của máy và thiết bị khai thác dầu khí;

+ Có khả năng chủ động tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất kinh doanh;

+ Giao tiếp Tiếng Anh được với người nước ngoài và dịch được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng Tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất;

+ Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;

+ Kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc được trên những giàn khai thác dầu khí, xưởng sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam cũng như các giàn khai thác dầu khí, xưởng sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí của các liên doanh, nhà thầu nước ngoài.

4- Các môn học chính:

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí – Công nghệ kim loại

– An toàn

– Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

– Cơ sở khoan – khai thác dầu khí

– Cơ sở cắt gọt kim loại

– Công nghệ sửa chữa thiết bị cơ khí

– Vận hành động cơ dẫn động

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống đường ống

– Công nghệ sửa chữa thiết bị đầu giếng

– Công nghệ sửa chữa thiết bị lòng giếng

– Công nghệ sửa chữa thiết bị tách

– Công nghệ sửa chữa van

– Công nghệ sửa chữa bơm ly tâm

– Công nghệ sửa chữa bơm piston

– Công nghệ sửa chữa máy nén ly tâm

– Công nghệ sửa chữa máy nén piston

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy và thiết bị phục vụ cho quá trình khai thác, thu gom và xử lý dầu thô;

+ Trình bày được quy trình công nghệ sửa chữa – phục hồi máy và thiết bị phục vụ cho quá trình khai thác, thu gom và xử lý dầu thô;

+ Trình bày được các thủ tục hành chính và quy định về bàn giao công việc;

+ Có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh và ứng dụng được tin học vào công tác văn phòng và hoạt động nghề nghiệp;

+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Chuẩn bị vật tư, thiết bị cần thiết theo phương án tổ chức phục hồi – sửa chữa máy và thiết bị khai thác dầu khí;

+ Kiểm tra vật tư, thiết bị đúng chủng loại, số lượng phục vụ cho công tác phục hồi – sửa chữa;

+ Lắp ráp và làm sạch máy và chi tiết máy;

+ Thay thế và sửa chữa các chi tiết hỏng, mòn, không còn thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của máy đã qua sử dụng.

+ Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật và vận hành thử sau khi sửa chữa, lắp đặt;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn trong quá trình phục hồi – sửa chữa;

+ Giao tiếp được bằng tiếng Anh với người nước ngoài và đọc được các chú thích đơn giản bằng Tiếng Anh;

+ Sử dụng thành tạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp học sinh làm việc được trên những giàn khai thác dầu khí, xưởng sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam cũng như các giàn khai thác dầu khí, xưởng sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí của các liên doanh, nhà thầu nước ngoài.

4- Các môn học chính:

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí – Công nghệ kim loại

– An toàn

– Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

– Cơ sở khoan – khai thác dầu khí

– Cơ sở cắt gọt kim loại

– Công nghệ sửa chữa thiết bị cơ khí

– Vận hành động cơ dẫn động

– Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống đường ống

– Công nghệ sửa chữa thiết bị đầu giếng

– Công nghệ sửa chữa thiết bị lòng giếng

– Công nghệ sửa chữa thiết bị tách

– Công nghệ sửa chữa van

– Công nghệ sửa chữa bơm ly tâm

– Công nghệ sửa chữa bơm piston

– Công nghệ sửa chữa máy nén ly tâm

– Công nghệ sửa chữa máy nén piston