SỬA CHỮA THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo lường tự động hóa, các bộ điều khiển, các mạch điện tử cơ bản, các cơ cấu chấp hành và các thiết bị tự động chuyên dùng;

+ Phân tích được nguyên nhân dẫn đến tình trạng hư hỏng thiết bị đo lường tự động hóa, các bộ điều khiển, các mạch điện tử cơ bản, các cơ cấu chấp hành và các thiết bị tự động chuyên dùng;

+ Đánh giá được sự ảnh hưởng của các hư hỏng và các sự cố thường gặp của các thiết bị đo lường tự động hóa, các bộ điều khiển, các mạch điện tử cơ bản, các cơ cấu chấp hành và các thiết bị tự động chuyên dùng;

+ Nêu được các ứng dụng của thiết bị đo lường tự động hóa trong công nghiệp và thực tế sản xuất;

+ Trình bày được quy trình sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn cho các thiết bị đo lường tự động hóa;

+ Có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh và ứng dụng được tin học vào công tác văn phòng và hoạt động nghề nghiệp;

+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật trong thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị trong hệ thống điều khiển tự động hóa;

+ Vận hành được một cách thành thạo thiết bị đo lường tự động hóa, thiết bị phụ trợ trong các hệ thống tự động hóa phục vụ cho công tác sửa chữa thiết bị tự động hóa;

+ Xử lý được tình trạng hoạt động không bình thường và sự cố thường gặp ở các thiết bị trong hệ thống tự động hóa đúng quy trình, đảm bảo an toàn;

+ Độc lập tiến hành sửa chữa được các hư hỏng của các thiết bị tự động hóa;

+ Tổ chức được kế hoạch làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng được khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất kinh doanh;

+ Giao tiếp tiếng Anh được với người nước ngoài và dịch được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;

+ Có khả năng tìm kiếm và thu thập thông tin trên các mạng truyền thông về các thiết bị đo lường tự động hóa, các thông tin khác phục vụ cho chuyên môn, quản lý, tổ chức sản xuất;

+ Lập được kế hoạch, tổ chức thực hiện được và quản lý được các công việc thuộc lĩnh vực nghề sửa chữa thiết bị tự động hóa, bồi dưỡng được người có kỹ năng nghề bậc thấp hơn.

3- Cơ hội việc làm

Sinh viên sau khi tốt nghiệp nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa trình độ cao đẳng nghề có thể làm việc tại:

+ Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp;

+ Các dây chuyền sản xuất tự động;

+ Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm sửa chữa thiết bị tự động hóa;

+ Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị tự động hóa.

4- Các môn học chính:

– An toàn lao động

– Điện kỹ thuật

– Điện tử cơ bản

– Đo lường điện

– Kỹ thuật số

– Khí cụ điện

– Vẽ điện

– Thiết bị đo lường-cảm biến

– PLC cơ bản

– Điều khiển thủy lực – khí nén

– Điều khiển quá trình

– DCS cơ bản

– Vi điều khiển

– Điện tử công suất

– Tổ chức sản xuất

– Lắp đặt thiết bị tự động hóa

– Bảo trì hệ thống tự động hóa

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các thiết bị đo lường tự động hóa, các bộ điều khiển, các mạch điện tử cơ bản, các cơ cấu chấp hành và các thiết bị tự động chuyên dùng;

+ Trình bày được các quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chuẩn các thiết bị đo lường tự động hóa;

+ Liệt kê được các thông số kỹ thuật đặc trưng của các thiết bị đo lường tự động hóa, các thiết bị tự động chuyên dùng;

+ Trình bày được các thủ tục hành chính và quy định về bàn giao công việc;

+ Có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh và ứng dụng được tin học vào công tác văn phòng và hoạt động nghề nghiệp;

+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật trong thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị trong hệ thống điều khiển tự động hóa;

+ Chuẩn bị được được vật tư, thiết bị để phục vụ cho công tác lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường tự động hóa;

+ Thực hiện được việc lắp đặt được, sửa chữa được, bảo dưỡng thiết bị đo lường tự động hóa;

+ Hiệu chuẩn được các thiết bị đo lường tự động hóa theo đúng quy trình kỹ thuật theo quy định của Pháp luật Việt Nam;

+ Vận hành được một cách thành thạo thiết bị đo lường tự động hóa;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn trong thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị trong hệ thống điều khiển tự động hóa;

+ Lập được báo cáo sau khi sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường tự động hóa;

+ Giao tiếp được bằng tiếng Anh với người nước ngoài và đọc được các chú thích đơn giản bằng tiếng Anh;

+ Có khả năng tìm kiếm và thu thập thông tin trên các mạng truyền thông về các thiết bị đo lường tự động hóa, các thông tin khác phục vụ cho chuyên môn, quản lý, tổ chức sản xuất.

3- Cơ hội việc làm

Học sinh sau khi tốt nghiệp nghề “Sửa chữa thiết bị tự động hóa” trình độ – trung cấp nghề làm việc tại:

+ Các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp;

+ Các dây chuyền sản xuất tự động;

+ Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm cơ điện tử;

+ Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị tự động hóa.

4- Các môn học chính:

– An toàn lao động

– Điện kỹ thuật

– Điện tử cơ bản

– Đo lường điện

– Kỹ thuật số

– Khí cụ điện

– Vẽ điện

– Thiết bị đo lường – cảm biến

– Điều khiển thủy lực – khí nén

– PLC cơ bản

– Điện tử công suất

– Tổ chức sản xuất

– Bảo trì hệ thống tự động hóa