SỬA CHỮA, VẬN HÀNH TÀU CUỐC


TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Có kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật, vật liệu cơ khí, an toàn lao động, đo lường, thủy lực, máy thủy lực,…và một số kiến thức liên quan về cơ khí phục vụ cho việc vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy tàu cuốc;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và điều kiện làm việc của hệ thống làm mát, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống điện một chiều, ly hợp, hộp số, bơm bùn, khớp nối, hệ thống thủy lực, hệ thống di chuyển tàu và các hệ thống máy công trình trên tàu cuốc;

+ Trình bày được quy trình và các nội dung cơ bản về quy tắc vận hành máy tàu cuốc; Phương pháp kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa máy động lực, máy công trình trên tàu cuốc;

+ Hiểu biết các biện pháp an toàn, vệ sinh công nghiệp và phương pháp ghi chép nhật ký, bàn giao ca máy.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề, dụng cụ chuyên dùng để kiểm tra, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị và hệ thống máy động lực, máy công trình trên tàu cuốc;

+ Vận hành được máy động lực và máy công trình đúng quy trình, đảm bảo an toàn kỹ thuật;

+ Chẩn đoán được tình trạng kỹ thuật, xử lý được các sự cố thông thường trong vận hành máy tàu cuốc;

+ Kiểm tra, tháo, lắp, bảo dưỡng được các bộ phận của máy động lực, máy công trình và hệ thống điện một chiều;

+ Sửa chữa được hư hỏng của một số bộ phận của máy động lực, công trình trên tàu cuốc;

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị an toàn và bảo vệ môi trường.

3- Cơ hội việc làm

Tốt nghiệp trung cấp nghề Sửa chữa, vận hành tàu cuốc học sinh sẽ:

– Đảm nhiệm các công việc về sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị và hệ thống máy động lực, máy công trình trên tàu cuốc trong các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thủy lợi, thi công cơ giới thủy trên phạm vi cả nước.

– Làm việc trong các công ty, doanh nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu cuốc.

– Làm máy trưởng trực tiếp vận hành máy tàu cuốc, máy tàu thủy trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực xây dựng thủy lợi, thi công cơ giới thủy.

4- Các môn học chính:

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Vật liệu cơ khí

– Dung sai lắp ghép và Đo lường kỹ thuật

– An toàn lao động

– Luật giao thông thủy và bảo vệ môi trường

– Nguội

– Hàn cơ bản

– Kỹ thuật chung về tàu cuốc

– Công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa

– Động cơ đốt trong

– Vận hành, bảo dưỡng động cơ điêzen trên tàu cuốc

– Sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

– Sửa chữa hệ thống phân phối khí

– Sửa chữa hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ điêzen

– Sửa chữa hệ thống bôi trơn và làm mát

– Bảo dưỡng, sửa chữa ly hợp, hộp số

– Bảo dưỡng, sửa chữa máy cắt đất

– Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống tời và vận chuyển bùn đất

– Bảo dưỡng thiết bị thủy lực

– Thủy nghiệp